červen 2022

Respektujme stáří

Organizace ŽIVOT 90 chystá osvětovou akci k příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech.

Stáří u velké části populace vyvolává mnoho otazníků i obav. Je to období, kterého se často bojíme, a tak o něm radši vůbec nemluvíme. Přitom je v zájmu nás všech, aby se podmínky pro život starších lidí u nás zlepšovaly, protože každý z nás bude jednou starý.

Z toho důvodu se organizace ŽIVOT 90 za podpory dalších partnerů rozhodla zorganizovat osvětovou akci, která proběhne 15. června k příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech. Cílem je obeznámit veřejnost s problematikou seniorského abusu (souhrnný název pro všechny typy nevhodného chování ke starším lidem), který se týká každého šestého seniora, a vyzvat společnost k tomu, aby respektovala stáří.

Kromě akce v ulicích, kde budou pracovníci organizace rozdávat fialové stuhy spolu s informačními letáčky, se můžete zúčastnit také workshopu Umění boje bez boje. Ten je určen lidem nad 50 let, kteří se chtějí dozvědět, jak se bránit v nebezpečných situacích i bez násilí.

Workshop proběhne ve středu 15. června od 16.30 v Divadle U Valšů a provede jím Pavel Houdek.

Vstup je zdarma. Přihlásit se může na telefonním čísle 222 333 555 nebo e-mailem na info@zivot90.cz.

www.zivot90.cz