červen 2022

Hledáme prostory pro 100 dětských skupin

Nezisková organizace Sto skupin zakládá dětské skupiny po celé republice, aby doplnila chybějící místa ve školkách.

Skupiny jsou společné pro české i ukrajinské děti a podporují zapojení ukrajinských dětí do českého prostředí. Navíc dávají rodičům příležitost najít si práci. Dětské skupiny vznikají v bytech i ve firmách a celý příběh můžete sledovat na webu

www.stoskupin.cz

Za celým projektem stojí inovační studio Q Designers ve spolupráci s IKEA a Nadací Terezy Maxové.

Víte o volných prostorách, chcete se zapojit nebo projekt jinak podpořit? Ozvěte se na team@stoskupin.cz