červen 2022

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest

DOTAZ: Stále častěji se setkávám s formulací „mimo obchodní prostory“. Nicméně si nedovedu představit, co všechno obchodní prostory jsou a jak je poznat. Když uzavřu smlouvu například na dovolené u stánku s oblečením, jde o obchodní prostory či nikoliv?

ODPOVĚĎ: Za obchodní lze označit prostory v jakékoliv podobě (například prodejny, stánky nebo nákladní automobily), které obchodníkovi slouží jako trvalé či obvyklé místo pro jeho obchodování. Stánky na trhu a veletržní stánky mohou být za obchodní prostory považovány v případě, že tuto podmínku splňují. Maloobchodní prostory, kde obchodník svou činnost provozuje na sezónním základě, například během turistické sezóny v lyžařském či přímořském letovisku, se za obchodní prostory považují, neboť v nich obchodník svou činnost obvykle provozuje. Za obchodní prostory by naopak neměla být považována veřejně přístupná místa, jako jsou ulice, nákupní střediska, pláže, sportovní zařízení a veřejná doprava, které obchodník pro své podnikání používá pouze výjimečně, a ani soukromá obydlí nebo pracoviště.

Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest – tel.: 299 149 009