červen 2022

Vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Usedlost Kneislovka v Břevnově (vycházka 13. 6.), zdroj cs.wikipedia.org

Usedlost Kneislovka v Břevnově (vycházka 13. 6.), zdroj cs.wikipedia.org

Vycházky označené hvězdičkou* mají omezený počet účastníků.

Vstupenky na akce a přednášky se prodávají v e-shopu Prague City Tourism na eshop.prague.eu v sekci „Vlastivědné vycházky“. Začátky on-line přednášek v 16.00, není-li uvedeno jinak.

Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu

www.prazskevychazky.cz

ČERVEN 2022

• 1. 6. st | Kurátorská prohlídka Prašné brány.* U Prašné brány začínala jak Královská cesta, tak důležitá silnice z Kutné Hory, kde se těžilo stříbro do královské pokladny. Výstavba začala v roce 1475, brána však zůstala nedokončena. Dnešní vzhled věž získala až v letech 1878–1886. Začátek v 17.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

• 3. 6. pá | Maltézská jurisdikce.* Historie řádu maltézských rytířů a řádového kostela Panny Marie pod řetězem. Začátek ve 14.30 před kostelem Panny Marie pod řetězem na Malé Straně. (A. Škrlandová)

• 4. 6. so | Stará Libeň a nouzové kolonie na vrchu Hájek.* První písemná zpráva o osadě Libeň a gotické tvrzi pochází z roku 1363. Libeň byla až do začátku 19. století klidným venkovským předměstím Prahy s řadou viničních a zemědělských usedlostí. O zajímavostech zdejší čtvrti. Začátek v 10.00 na tramvajové zastávce č. 1, 3, 24 Libeňský zámek. (M. Hátleová)

Procházka po Olšanských hřbitovech.* Nejstarší části hřbitovů s hroby a hrobkami osobností 19. století, které jsou mnohdy uměleckými díly. Začátek ve 14.00 u hlavní brány na Olšanské hřbitovy v ulici Vinohradská. (M. Smrčinová)

• 5. 6. ne | Hradiště Budeč – Zákolany.* Památný areál s kostely, kde se nacházelo významné sídlo Přemyslovců, Zákolany s hornickou tradicí. Okolí inspirovalo významné krajináře (A. Slavíček, J. Panuška), i buditele 19. století. Začátek v 9.45 na železniční stanici Zákolany. Vlak jede ze stanice Praha-Masarykovo nádraží v 8.42, s přestupem v Kralupech n./Vltavou v 9.23. (V. Trnka)

Domovní znamení Nového Města aneb merky jak je neznáme.* Prohlídka nevšedně zdobených domů a budov s připomenutím významných osobností, které v nich žily, i událostí, které se v nich udály. Začátek v 10.00 na rohu ulic Rytířské a Na Můstku. (M Smrčinová)

Kampou za Valdštejnem.* Od kostela sv. Jana Na Prádle na Kampu k Valdštejnskému paláci. Proč se kostel sv. Jana jmenuje Na Prádle, odkud má jméno Všehrdova ulice, jak vznikl ostrov Kampa. Začátek v 15.00 u kostela Na Prádle, roh ulice Říční a Všehrdova. (D. Kratochvílová)

• 6. 6. po | Krok za krokem liturgickým rokem – on-line přednáška. Seznámení s katolickým liturgickým rokem, významnými svátky, obdobími liturgického roku. Vysvětlení symboliky barev i některých úkonů. Začátek v 17.00. (M. Gausová Zörnerová)

• 8. 6. st | Praha templářská.* Za tajemstvím řádu templářů. Od jejich hlavního sídla v bývalém kostele sv. Vavřince přes Zlatou a Stříbrnou uličku do Celetné k bývalému Templu. Začátek v 16.00 na Anenském náměstí u kašny. (M. Racková)

• 9. 6. čt | Petschkové, významní podnikatelé a bankéři – on-line přednáška. Rodina Petschků se nespojuje jen s bankovním domem v Praze a s palácem, ve kterém sídlila. Jejich aktivity zasahovaly do těžby uhlí, papírenského, sklářského, chemického průmyslu, ale i do jiných oblastí. (S. Micková)

• 10. 6. pá | Z Petřína přes zahradu Kinských na Smíchov.* Od horní stanice lanové dráhy, Růžovým sadem, kolem zahrady Květnice do Kinského zahrady s letohrádkem v klasicistním slohu, postaveným v letech 1827–31 pro Rudolfa Kinského architektem J. Kochem. Začátek v 17.00 u horní stanice lanové dráhy na Petřín. (P. Lešovská)

• 11. 6. so | Dejvické školní areály.* Součástí urbanistického projektu Vítězného náměstí byl i areál škol ČVUT podle projektu architekta Antonína Engla. Realizovány byly i dvě další školy, tentokrát od Evžena Linharta a Jana Gillara. Začátek v 10.00 u pomníku před budovou Generálního štábu armády ČR na Vítězném nám. 5. (S. Micková)

Vyšehrad a jeho legendy.* Nejvýznamnější památky vyšehradského areálu, nejznámější legendy i prohlídka hřbitova. Vycházka je vhodná i pro rodiny s dětmi. Začátek ve 14.30 u Táborské brány. (J. Nováková)

• 12. 6. ne | Akce pro děti: Staroměstská radnice dětem – Cesta do doby Lucemburků.* Na českém trůnu vystřídalo mnoho osobností i řada panovnických dynastií. Vladařů, jež drželi ochrannou ruku nad českou korunou, i těch, na jejichž vládu bychom nejraději zapomněli. Začátek ve 14.00 před Infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)

Údolím Kačáku za romantikou Českého krasu.* Z Vráže okolo dvou kostelů, dvou kaplí, dvou hradišť a osadou Šedých vlků směrem do Srbska. Připomenutí významných světců, jako byl sv. Ivan, Ludmila, Jan a Bartoloměj. Začátek v 10.00 na železniční zastávce Vráž u Berouna, vlak jede ze zastávky Praha-Smíchov v 8.46. (V. Trnka)

Záběhlicemi kolem Botiče.* Osídlení Starých Záběhlic patří k nejstarším v Praze. Dodnes si zachovává svůj venkovský ráz. Začátek v 10.00 na stanici autobusu č. 101, 188 V Korytech. (P. Lešovská)

Kaple sv. Jana Nepomuckého v zahradě usedlosti Kneislovka (vycházka 13. 6.), zdroj cs.wikipedia.org

Kaple sv. Jana Nepomuckého v zahradě usedlosti Kneislovka (vycházka 13. 6.), zdroj cs.wikipedia.org

• 13. 6. po | Emil Filla: kubistický prorok uprostřed dějin – on-line přednáška. Život a dílo tohoto malíře, sochaře, sběratele, teoretika a organizátora osudově souvisí s dějinami 20. století. (M. Švec Sybolová)

Břevnov – od Ladronky za dalšími usedlostmi.* Areálem volného času Ladronka s výhledem na Prahu. Seznámení s osudy několika bývalých usedlostí – Ladronka, Spiritka, Kneislovka, Hybšmanka, Horní Palata i historií několika barokních kaplí. Začátek v 17.00 na zastávce tram. č. 22, 25 Vypich. (J. Škochová)

• 14. 6. út | Příběh českých korunovačních klenotů – on-line přednáška. Historie a krása skvostů, které se nacházejí za sedmi zámky nenápadných dveří ve Svatováclavské kapli ve Svatovítské katedrále. (R. Kouřilová)

• 15.6. st | Církevní řády: Karmelitáni – on-line přednáška. V rámci cyklu o církevních řádech tentokrát o řádu bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel, jehož historie je spojená s poustevnickou tradicí. (J. Nováková)

• 16. 6. čt | Podvečerní procházka Pražským hradem.* Procházka nádvořími, uličkami i zákoutím hradu. Začátek v 17.30 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (D. Kratochvílová)

• 18. 6. so | Akce pro děti: Za apoštoly na Staroměstskou radnici.* Prohlídka apoštolů, starodávné síně, podzemí radnice s výstupem na radniční věž. Začátek ve 14.00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. (D. Taimrová)

Hledáme letní byt zn. Černošice I.* Ve známém letovisku vznikla řada vil pro sezónní pobyt i k trvalému užívání. Stopy zde zanechali architekti Jan Kotěra, Osvald Polívka, František Roith, ale i řada dalších. Začátek v 10.00 a ve 14.00 na železniční stanici Černošice, nástupiště ve směru Beroun. (S. Micková)

• 19. 6. ne | Neznámá tajemství pražských ulic a uliček I. aneb kudy vjížděly do Prahy královské průvody.* O tom jaké příběhy se skrývají pod fasádami domů v Celetné ulici i na Staroměstském náměstí. Začátek v 10.00 u Prašné brány. (R. Kouřilová)

Břevnovský klášter.* Prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek ve 13.00 před kostelem sv. Markéty. (M. Vymazalová)

Žižkov.* Jedna z nejzajímavějších pražských čtvrtí ukrytá pod horou Vítkov za hradbami Nového Města pražského vyrostla na území původních Hor viničních. Začátek ve 14.00 na rohu ulic Ondříčkovi a Milešovské. (J. Nováková)

• 20. 6. po | Josef Václav Myslbek: sochař českých snů – on-line přednáška. Letos uplyne 100 let od smrti jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů 2. poloviny 19. století. Jeho život a klíčová díla, jeho výzdoba veřejných budov a prostranství. (M. Švec Sybolová)

• 21. 6. út | Skryté půvaby nevšedních hotelů Prahy IV. – on-line přednáška. V centru Prahy se řada budov změnila na ubytovací zařízení a tím se podařilo přímo nebo zprostředkovaně nahlédnout do dříve uzavřených objektů. Přednáška seznámí s interiéry a historií budov, které v minulosti sloužily různým účelům. (M. Racková)

• 24. 6. pá | Lichtenštejnský palác.* Kdysi sídlo „krvavého místodržícího“ Karla z Lichtenštejna, ale také štábu okupačních švédských vojsk v roce 1648, v době totality pak sídlo Vysoké školy politické MV KSČ. Dnes palác užívá Hudební fakulta AMU. Začátek v 16.00 před vchodem na Malostranské náměstí 13.(M. Racková)

• 25. 6. so | Akce pro děti: Za pražskou Eiffelovkou na Petřín.* O vrchu Petřín, o lanovce, Petřínské rozhledně, a o tom, čím je speciální zdejší bludiště. Začátek v 15.00 u horní stanice lanové dráhy. (P. Bartásková, B. Škaroupková)

Nordic Walking: Z Parku Přátelství do Parku Podviní.* Z Parku přátelství ke kostelu sv. Václava s původní historickou zástavbou vesnice Prosek. Kolem přírodní památky Prosecké, vinicí Máchalkou, parkem Podviní k potoku Rokytka. Začátek v 10.00 na stanici autobusu č. 152, 177, 183 sídliště Prosek, ve směru od Vysočan. (M. Hátleová)

Rudolfinum.* O historii vzniku budovy, jejích tvůrcích i s její úlohou v počátcích Československé republiky. Začátek v 10.00 před vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. (M. Smrčinová)

Do Holešovic nejen za Broukem a Babkou.* Vycházka Holešovicemi seznámí s historií této čtvrtě, zajímavými stavbami i výzdobou obytných domů. Začátek ve 14.00 před vchodem do Veletržního paláce. (H. Barešová)

Staroměstskou radnicí křížem krážem.* Večerní prohlídka reprezentační síně, a běžně nepřístupných místností ve všech patrech radnice i středověkých sklepů. Začátek v 19.00 před hlavními vraty radnice. (A. Baloun)

• 26. 6. ne | Za Palladiem Země české do Staré Boleslavi.* Kovový reliéf, který je spojován s ochrannou mocí nad naší zemí, je uchován v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Začátek v 10.15 na stanici autobusu č. 375 a 367 U Brány, č. 375 jede od metra B Českomoravská v 9.15, č. 367 jede od stanice metra B Černý most v 9.41. (M. Hátleová)

Španělská synagoga.* Postavena je v maurském stylu s působivou vnitřní výzdobou inspirovanou španělskou Alhambrou. Prohlídka expozice, která se zaměřuje na historii židů v českých zemích v období 19. – 20. století. Začátek ve 14.00 před vstupem do Info centra muzea, Maiselova 15. (Z. Pavlovská)

České šlechtické rody: Kolowratovy domy.* Tři paláce s unikátní výzdobou. Každý úplně jiný, a přece všechny tři něco spojuje. Vycházka za krásami Kolowratského paláce, Nového paláce a paláce Chicago. Začátek v 16.00 před hlavním vchodem do Stavovského divadla. (H. Valentová)

• 27. 6. po | Za architekturou první republiky III.: vilová čtvrť Ořechovka* V okolí barokní usedlosti J. K. Bořka vznikla ve 20. stol. vilová čtvrť. V stylově jednotném zahradním městě byly postaveny vily B. Hypšmana, pro sochaře B. Kafku, pro malíře V. Špálu i komplex Výzkumného ústavu cukrovarnického od Josefa Záruby-Pfeffermanna. Začátek v 17.00 na zástavce tram. č. 1, 2 Ořechovka, ve směru z centra. (J. Škochová)

• 28. 6. út | Kostel sv. Mikuláše na Starém Městě pražském.* O minulosti, architektonických detailech a umělecké výzdobě interiéru barokního kostela. Začátek v 17.00 u vchodu do kostela sv. Mikuláše na Staroměstském nám. (A. Škrlandová)

• 30. 6. čt | Letní Praha z Letné.* Procházka Chotkovými a Letenskými sady s výkladem o historii místa a stavbách na Letné. Začátek v 16.30 na zastávce tram. č. 22 Královský letohrádek. (P. Lešovská)