červenec 2022

Nová stezka Bohnice – Čimice–Troja

Černá rokle

Černá rokle

Praha je jedinečná svým okolím, a tak ještě, než odjedeme na vysněnou dovolenou, můžeme v hlavním městě absolvovat množství inspirativních výletů či procházek. A mnohdy až překvapivě zajímavých. Jedním z nových cílů může být třeba naučná stezka, na které několik let pracovalo několik zapálených nadšenců – dobrovolníků, sdružených kolem spolku Bohnice žijí. V těchto dnech bylo nainstalováno prvních 12, přitažlivou formou zpracovaných informačních panelů, další se budou doplňovat. Jsou umístěny v příhodných místech členitého, přírodně i historicky zajímavého území Bohnic, Troje a Čimic včetně jeho nádherného okolí. To je charakterizováno údolím Vltavy lemované vysokými skálami a unikátními přírodními porosty.

Troja – Zámky, pohled z Bohnic

Troja – Zámky, pohled z Bohnic

Také množstvím vinic, potoků i jezírek či rybníčků, rozlehlým zeleným areálem Psychiatrické nemocnice Bohnice, sousedícím jak s oběma sídlišti, tak s přilehlým statkem, poli a romantickou Drahaňskou roklí. A to ještě není úplný výčet všech zajímavostí. Naučná stezka se věnuje jak dobám nejstaršího osídlení tohoto území, tak i novějším dějinám 19. a 20. století, kdy zde byla postavena dynamitka (viz LP1 – minulé číslo), vznikal jedinečný areál psychiatrické léčebny, který ovlivnil rozvoj Bohnic i Čimic.

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava

Stezka si všímá i historie vinic v Troji, ale také významných historických staveb, jako je třeba barokní statek Vraných nebo jeden z nejstarších kostelů v Praze, bohnický kostel sv. Petra a Pavla. Autoři se věnovali i zmapování stavební činnosti v areálu léčebny, vzniku obou sídlišť, nebo spolkovému životu v Bohnicích i Čimicích, když tyto – dnes velké sídlištní satelity, byly ještě vesničkami.

Co je ale nejlákavější? Přírodní scenerie této části Prahy, kterou mnozí – dokonce i zahraniční obyvatelé méně zelených měst donekonečna obdivují. A my tu krásu máme za humny. A ještě se teď o všem zajímavém na autentických místech dočteme. Proto dík malé partě zapálených lidí, která dokázala nejen najít a zpracovat všechny informace, ale i sehnat peníze z grantů, od sponzorů a vše dotáhnout do vítězného konce. Více info na www.stezkabohnice.cz

Maf