září 2022

Sousedské slavnosti

Přijďte 17. září na Zažít město jinak na 17. ročník sousedských slavností.

Stejně jako v minulých letech i letos budou ulice, parky a náměstí Prahy patřit třetí zářijovou sobotu sousedskému cvrkotu.

V rámci Evropského týdne mobility pořádá spolek AutoMat společně s místními oslavu veřejného prostoru Zažít město jinak. Tentokrát s tématem Bez zábran, které se zaměřuje na bourání fyzických i mentálních bariér mezi lidmi. Zbytečná zábradlí a další překážky, neexistující přechody, potřeba přívětivého veřejného prostoru pro děti, seniory a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, ale i jazykové a kulturní bariéry mezi sousedy. To všechno jsou věci, na které chce letošní ročník sousedských slavností upozorňovat a pomoci je řešit. V souvislosti se stále nekončící válkou na Ukrajině má také ambici integrovat nově příchozí, kteří našli před konfliktem azyl v naší zemi, do sousedských komunit. Lidé, kteří utíkají před válkou, si zaslouží přívětivé přijetí. A statistiky říkají, že mnozí z nich u nás už zůstanou, tak i vzájemné porozumění s novými sousedy.

Právě slavnosti Zažít město jinak mohou pomoci lidem, aby k sobě navzájem našli cestu a zároveň oživili veřejný prostor tak, jak bychom si přáli, aby vypadal po celý zbytek roku. V rámci hlavního i doprovodného programu se do nich zapojí více než 120 lokalit po celém hlavním městě a dalších sedm desítek měst v ČR. Praha 1 samozřejmě nebude výjimkou. Můžete se těšit na již tradiční lokality jako je Mostecká či Opatovická ulice, ale i „nováčky“ mezi organizátory jako Gastrostánek Velký Zelí. Čeká na vás spousta dobrého jídla, kultury i workshopů. A hlavně sousedé, kteří vás rádi uvidí. Nenechte si ujít příležitost seznámit se, pobavit se a sblížit se se svým sousedstvím a lidmi v něm. Více informací a podrobnosti o programu najdete na webu zazitmestojinak.cz