září 2022

Den architektury se v Praze zaměří na rekonstrukce a vzdá poctu Josipu Plečnikovi i Aleně Šrámkové

Nová lávka HolKa (zdroj: Den architektury, Kruh, z.s.)

Nová lávka HolKa (zdroj: Den architektury, Kruh, z.s.)

Praha bude na přelomu září a října opět žít architekturou. Od 30. září až do 6. října se stane hlavním dějištěm festivalu Den architektury, který nabízí na tři sta zdarma přístupných akcí ve stovce měst a obcí po celé České republice i na Slovensku.

Bohatý program, který se v Praze odehraje zejména o víkendu 1. a 2. října láká na zdarma přístupné exkurze do běžně nepřístupných budov, architektonické procházky, přednášky nebo program pro děti. Mottem letošního dvanáctého ročníku festivalu je „Nebourej, transformuj!” a z velké části se tak zaměří na příkladná řešení rekonstrukcí a revitalizací a mnohdy ukáže, jak vdechnout zchátralým budovám nový život. Festival pozve například do Paláce Langhans, Divadla Rokoko, Hotelu Juliš, Paláce Koruna nebo domu Na Skále v Truhlářské ulici, kde nově vzniklo sídlo volnočasového centra Jednička.

Dům ČKD od Aleny Šrámkové

Dům ČKD od Aleny Šrámkové

Den architektury představí i zdařilé revitalizace veřejných prostranství či nové parky. Zaměří se mimo jiné na proměny ostrova Štvanice, zahrady v Emauzích nebo budoucí Drážní promenádu a liniový park na Praze 10. Samostatnou programovou sekci věnuje Den architektury slovinskému architektu Josipu Plečnikovi, od jehož narození uplynulo letos 150 let, a zaměří se na jeho proměny Pražského hradu a pozve i do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech.

J. Plečnik, Pražský hrad

J. Plečnik, Pražský hrad

Program ale zve i na tvorbu jeho žáků, následovníků i jeho vrstevníků. Další sekce festivalu je poctou první dámě české poválečné architektury Aleně Šrámkové, která zemřela v březnu letošního roku. Program nabízí procházky po jejích realizacích v centru města a pozve do Nové budovu Fakulty architektury ČVUT, ateliéru Věry a Vladimíra Janouškových nebo nabídne prohlídky vil v Černošicích a Troji.

Technologické centrum UMPRUM – dílny

Technologické centrum UMPRUM – dílny

Paralelně se Dnem architektury probíhá letos po jedenácté i jeho sesterský festival Film a architektura.

Více na www.denarchitektury.cz