září 2022

Bedřich Hrozný: Texty a přednášky

Nakladatelství Academia ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové právě vydalo monumentální publikaci Bedřich Hrozný: Texty a přednášky. Archeologické expedice a lingvistické objevy předního českého orientalisty editorky Šárky Velhartické.

Kniha představuje souborné vydání doložených textů a přednášek Bedřicha Hrozného v českém jazyce, které byly nashromážděny nejen z mnoha dobových periodik 1. poloviny 20. století, ale zejména náročným bádáním v archivních materiálech. Některé texty – především Hrozného popisy cest a archeologických expedic na Přední východ –, které byly zcela zapomenuty a jsou čtenářům představeny opět po téměř sto letech, vrhají na osudy tohoto badatele zcela nové světlo. Jeho líčení putování Palestinou i Tureckem na koni, texty o cestách syrskou a mezopotamskou pouští za objevením starověkých lokalit, vykreslení podmínek během archeologických výkopů v Sýrii i Anatolii, vysvětlení postupu při luštění chetitského jazyka i převratný nález klínopisných tabulek na Kültepe a mnoho dalších úvah na téma sumerského, babylonského a egyptského náboženství a kultury, orientálních dějin i srovnávací jazykovědy zavedou čtenáře na starověký Přední východ a současně seznámí s neobyčejnými životními osudy našeho předního orientalisty.

Autorka Mgr. Šárka Velhartická, Ph.D. vystudovala obory Jazyky a archeologie starověkého Předního východu na Freie Universität v Berlíně a obory Klínopis a Etnologie na Univerzitě Karlově. Dizertační práci sepsala v oboru chetitologie na téma terminologie starochetitských textů a účastnila se archeologických expedic na Předním východě. Je autorkou a editorkou publikací Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem (Památník národního písemnictví, 2015), Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie / Bedřich Hrozný and 100 Years of Hittitology (Národní galerie, 2015), Audias fabulas veteres. Anatolian Studies in Honor of Jana Součková-Siegelová (Brill, 2016) a Justin Václav Prášek a Bedřich Hrozný. Počátky české staroorientalistiky a klínopisného bádání (Academia / Univerzita Hradec Králové, 2019) a spolueditorkou Beyond All Boundaries. Anatolia in the First Millennium BC (Peeters, 2021). Je dlouholetou občankou Prahy 1.