září 2022

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest

DOTAZ: Kdo má u dlouhodobě pronajatého bytu rodinou povinnost hradit televizní poplatek? Vlastník bytu, nebo nájemce, který byt užívá? Hraje roli i skutečnost, kdo je vlastníkem televize?

ODPOVĚĎ: V případě nájmu bytu hradí televizní poplatek nájemce, a to bez ohledu na skutečnost, kdo je vlastníkem televize. Aby vznikla nájemci povinnost hradit televizní poplatek, postačí, pokud drží televizi (může ji fakticky využívat) alespoň jeden měsíc. Tato povinnost vyplývá z ustanovení zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Jedinou výjimkou může být případ, kdy by v nájemní smlouvě stálo, že nájemné zahrnuje i úhradu televizního poplatku.

DOTAZ: Dnes mi v supermarketu odmítli přijmout láhve od jedné značky piva, kterou zde prý nemají, jelikož ji neprodávají, a proto nejsou povinni láhve přijmout. Ale pokud vím, podle zákona jsou povinni přijímat láhve od jakéhokoliv piva. Což mi přijde rozumné a logické.

ODPOVĚĎ: Úprava zálohovaných obalů je obsažena v zákoně o obalech. Ten stanovuje povinnost prodejcům, pokud uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech, vykupovat tyto obaly bez omezení množství a bez vázání tohoto výkupu na nákup zboží. Z takového ustanovení vyvozujeme, že je prodejce povinen přijímat pouze ty vratné obaly, které sám uvádí na trh. Tudíž pokud se tento produkt v obchodě doopravdy neprodává, tak prodejci nevzniká povinnost vykoupit dané obaly.

Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest – tel.: 299 149 009