září 2022

Jak na odpady v Praze?

Prozradí to nová, stejnojmenná kniha, která se zaměřuje na srozumitelné poradenství, jak s odpadem, vznikajícím v domácnostech zacházet, ale především, jak jeho množství minimalizovat. Protože nejlepší je takový odpad, který vůbec nevznikne.

Na tom se shodují oba autoři knížky, kterou vydalo sdružení ARNIKA a je volně ke stažení v PDF verzi na jejím webu. Je plná prokliků, které vás dovedou až do podrobností, chcete-li, nebo ke konkrétním návodům. Chystá se i její tištěná verze, rozšířená o příběhy konkrétních Pražanů, kteří se zapojili do průzkumu na toto téma. Jak autoři vyhodnotili jeho výsledky? Jsou často překvapivé, říká Tereza Kovalčíková – preventista odpadů v Arnice. K experimentu se stále mohou přihlásit další zájemci, a sami se tak přesvědčit, jaké množství odpadu jejich domácnost vyprodukuje a co s tím.

V celkové recyklaci odpadů je Česká republika stále hodně pozadu za zeměmi západní Evropy, ale ani recyklace neřeší vše. Předcházet zbytečnému vyhazování je lepší. A to se týká téměř všech surovin – plastů, kovů, skla, elektro – ale i potravin a z nich vzniklého bioodpadu.

Zejména možnost jeho dalšího využití se v poslední době v Praze vylepšila. Pokud se to ještě nedoneslo až k vám, tak od začátku roku je jeho svoz zdarma a snadněji lze objednat i kontejnery na něj, ať už pro dům nebo domácnost. Jak ale bioodpadu předcházet? Zásadní je dodržet tři body: úměrně nakupovat, správně skladovat a efektivně využít. A i když to není tak složité, dobrý návod jak na to, se hodí.