březen 2020

Kam v březnu na procházku?

Betlémská kaple na Žižkově (zdroj: commons.wikimedia.org)

Betlémská kaple na Žižkově (zdroj: commons.wikimedia.org)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině, přednost mají účastníci se zakoupenou vstupenkou. VYCHÁZKY OZNAČENÉ HVĚZDIČKOU* MAJÍ OMEZENÝ POČET ÚČASTNÍKŮ, DOPORUČUJEME VYUŽÍT PŘEDPRODEJE v turistických informačních centrech, v recepci Arbesovo nám. 4, pouze po–čt nebo on-line na http://eshop.prague.eu. PCT, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5, tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu, www.prazskevychazky.cz

1. ne / Hanspaulka – čtvrť v zahradách III.* Vycházka do míst, kde stával hotel Praha s prohlídkou vil architektů A. Engla a R. Klenky i viničních usedlostí Kotlářka, Strakovka a další. Začátek v 10.00 na zastávce autobusu č. 131 Hanspaulka, P 6. (S. Micková)
Hradčany známé i neznámé. * Poznávání městské čtvrti, jejíž součástí je nepřeberné množství historicky cenných památek. Začátek ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám., P 1. (M. Smrčinová)

2. po / Móda a módní salóny Prahy v období I. republiky – přednáška.*. V roce 1924 pracovalo v Praze přibližně 3640 krejčích a švadlen. Mezi nejluxusnější závody patřily modelové a zakázkové domy H. Podolské, O. Rosenbauma, A. Roubíčkové, E. Ecksteinové, A. Masákové a dalších. O jejich historii, majitelích i moderních trendech doby je přednáška. Začátek v 17.00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, P 5. (P. Lešovská)

4. st / Vltava nás baví – přednáška.* Přednáškový cyklus o Vltavě. Jak se řeky v minulosti i současnosti využívalo a využívá pro zábavu, sport i společenské akce. Začátek v 16.30 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, P 5. (M. Racková)
Stará čistírna odpadních vod v Bubenči.*(stejně i 28. 3.) Prohlídka unikátní technické památky. Seznámení s historií, provozem a dobovými technologiemi staré čistírny a s podzemím pražské kanalizace. Začátek v 16.00 před vchodem do budovy Papírenská 6, P 6. (Š. Jiroušková)

5. čt / Kostel sv. Šimona a Judy.* Prohlídka barokního kostela, který byl původně součástí špitálu milosrdných bratří. Začátek v 15.30 před kostelem, Dušní ul., P 1. (A. Škrlandová)
Pražské průchody a pasáže VI.* Procházka průchody kolem ulic Revoluční a Dlouhé, kde jsou především ty prvorepublikové. Začátek v 15.30 před budovou Burzovního paláce, Rybná 14, P 1. (P. Lešovská)

7. so / Architekt Josef Gočár a jeho dílo v centru Prahy.* Před 140 lety se narodil J. Gočár, významná osobnost české moderní architektury první poloviny 20. století. Vycházka povede od Legiobanky na Poříčí okolo Anglobanky k Domu U Černé Matky Boží a připomene Gočárovy návrhy obchodních domů pro firmu Baťa i palác Fénix. Začátek v 10.00 před Legiobankou, Na Poříčí 24, P 1. (J. Škochová)
Zajímavá zákoutí Nového Města pražského VI.* Proč je v Praze ulice Na Bojišti nebo Větrov, jaké církevní řády se v této lokalitě usadily a jaké osobnosti zde pobývaly, zjistíme na procházce kolem části hradeb, které nechal vystavět Karel IV. Začátek ve 14.00 u Centrálního dispečinku DPP, Na Bojišti 5, P 2. (J. Nováková)

8. ne / Břevnovský klášter.* Prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek ve 13.00 před kostelem sv. Markéty, P 6. (M. Vymazalová)
Vinohradské vily.* Vycházka vilovou čtvrtí Královských Vinohrad se zajímavými objekty, zejména v Dykově a Hradešínské ulici. Na jejich vzniku se podílela řada předních architektů. Začátek ve 14.00 na zastávce tram. č. 10, 16 Orionka, P 2. (M. Hátleová)

9. po / Cizinci v Praze část III. – přednáška.* Praha po staletí vzbuzovala zájem vědců, učenců a osobností z mnoha zemí. Prezentace přiblíží slavné návštěvníky Prahy a ukáže místa jejich působení. Začátek v 16.30 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, P 5. (M. Racková)

10. út Románskou Prahou II.* (stejně i 24. 3.) Prohlídka skrytých přízemí kamenných románských domů, svědků života obyvatel ve 12. a 13. století. Začátek v 15.30 před domem U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, P 1. (M. Racková)

13. pá / Podvečerní procházka Pražským hradem.* Procházka nádvořími, uličkami i zákoutími hradu. Začátek v 17.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám., P 1. (D. Kratochvílová)

14. so / Nordic walking: Královskou oborou.* Již 10. ročník vycházek Nordic walking bude zahájen tradičně procházkou Královskou oborou, zvané Stromovka, která se poprvé veřejnosti otevřela v roce 1804. Začátek v 10.00 u fontány před vstupem do areálu Výstaviště, P 7. (M. Hátleová)
Stavovské divadlo.* Prohlídka vybraných prostor divadla. Začátek v 10.00 před budovou divadla, Železná 11, P 1. (D. Vávrová Čermáková)
Neznámá tajemství pražských ulic a uliček I. aneb kudy vjížděly do Prahy královské průvody.* Poodhalení tajemství pražských budov, které často bez většího povšimnutí míjíme, aniž bychom tušili, čeho všeho byly během staletí němými svědky. Začátek ve 13.00 u Prašné brány, P 1. (R. Kouřilová)
Večerní prohlídka Staroměstské radnice.* Seznámení s dějinami a vývojem budovy spojené s vyhlídkou z ochozu radniční věže. Začátek ve 20.00 před věží objektu, P 1. (A. Baloun)

15. ne / Hledáme letní byt zn. Černošice I. část.* Ve známém letovisku vznikla řada vil pro sezónní pobyt i k trvalému užívání. Stopy zde zanechali architekti J. Kotěra, O. Polívka, F. Roith, K. Stráník, K. Štipl i řada dalších. Začátek v 10.00 a ve 14,00 na železniční stanici Černošice, nástupiště ve směru Beroun. (S. Micková)

16. po / Bomby nad Prahou – přednáška.* Připomeneme si, kam konkrétně v letech 1944 a 1945 bomby dopadaly, a kdy k těmto leteckým útokům docházelo. Začátek v 17.00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, P 5. (J. Nováková)

17. út / Hlavní nádraží.* Prohlídka moderní a historické části nádražního komplexu a také reprezentačního salónku, spojeného se jmény mnoha osobností. Začátek v 15.30 u Petschkova paláce na nároží ulic Washingtonovy a Politických vězňů, P 1. (J. Nováková)

18. st / Betlémská kaple na Žižkově a její okolí.* Procházka Žižkovem okolo sokolovny, radnice, kulturního domu a i poněkud utajené kubistické stavby Betlémské kaple architekta E. Králíčka. Začátek v 15.30 na Prokopově nám., P 3. (A. Škrlandová)

19. čt / Děvětsil 1920–1931.* Prohlídka výstavy Uměleckého svazu Devětsil v Galerii hl. m. Prahy, která představuje českou výtvarnou avantgardu dvacátých let 20. století. Začátek v 16.00 před domem U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, P 1. (M. Švec Sybolová)

21. so / Záběhlicemi kolem Botiče.* Osídlení Starých Záběhlic patří k nejstarším v Praze a dodnes si tato městská čtvrť zachovává svůj venkovský ráz. Vycházka připomene tři tvrze, dva zdejší zámky, lokality Horní a Dolní Chaloupky, kostel Narození Panny Marie, Hamerský rybník i sousední osadu Práče. Začátek ve 14.00 na stanici autobusu č. 101, 188 V Korytech, P 10. (P. Lešovská)

Za svatou Ludmilou do Loděnice.* Procházka městysem s barokním kostelem sv. Václava spojená s prohlídkou pravoslavného kláštera sv. Václava a sv. Ludmily i klášterní zahrady. Začátek v 11.30 na stanici nádraží Loděnice. (V. Trnka)

22. ne / Kampou za Valdštejnem.* Vycházka od kostela sv. Jana Na Prádle přes Kampu k Valdštejnskému paláci. Začátek v 10.00 u kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle, roh ulic Říční a Všehrdova, P 1. (D. Kratochvílová)
Mezi Hvězdou a Větrníkem.* Prohlídka architektonických počinů 2. poloviny 20. století s vyprávěním o architektech i o slavných chemicích. Začátek ve 14.00 na zastávce tram. č. 1, 2 Sídliště Petřiny, P 6. (Š. Semanová)

23. po / Za dílem architekta Emila Králíčka v centru Prahy.* Vycházka za stavbami pozapomenutého mistra české secese a kubismu, od jehož úmrtí letos uplyne 90 let. Začátek v 16.30 na Jungmannově nám. u sochy J. Jungmanna, P 1. (J. Škochová)

24. út / Románskou Prahou II.* (viz 10. 3.)

25. st / Obecní dům.* Prohlídka unikátní stavby pražské secese, Obecního domu, který byl postaven na místě původní rezidence českých králů, tzv. Králova dvora. Začátek v 16.00 před vchodem z nám. Republiky, P 1. (J. Nováková)

26. čt / Významní spisovatelé Vyšehradského hřbitova.* Vycházka na místa posledního odpočinku českých básníků a spisovatelů s připomenutím jejich života a díla. Začátek v 16.00 před bazilikou sv. Petra a Pavla, P 2. (V. Trnka)

28. so / Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně.* Návštěva barokního chrámu, na jehož stavbě se podílelo několik generací významných architektů. Začátek v 10.00 u vchodu do kostela na Malostranském nám., P 1. (M. Hátleová)

Neznámá tajemství pražských ulic a uliček II. aneb na Václavské náměstí nejen za sv. Václavem.* Jak se měnila tvář tohoto náměstí od dob, kdy bývalo Koňským trhem, a kdo mu dal dnešní název. Začátek ve 13.00 před obchodním domem Baťa na Václavském nám., P 1. (R. Kouřilová)
Stará čistírna odpadních vod v Bubenči.* (viz 4. 3.)

29. ne Do Holešovic nejen za Broukem a Babkou.* Seznámení s historií Holešovic, s jejími zajímavými stavbami renomovaných architektů, s výzdobou zdejších obytných domů a i s životními příběhy slavných obyvatel čtvrti. Začátek v 10.00 před vchodem do Veletržního paláce, P 7. (H. Barešová)
Národní divadlo.* Prohlídka vybraných prostor divadla k základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Začátky v 11.00, 11.30, 12.30, 13.00 a ve 13.30 ve vestibulu historické budovy. (průvodci PCT)
Poutní místo Loreta.* Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). Začátek ve 13.30 před vchodem na Loretánském nám., P 1. (M. Smrčinová)

31. út Pražská nábřeží II.: Z Křižovnického náměstí na Výtoň.* Vycházka po nejstarším pražském nábřeží, původně Staroměstském, dnes Smetanově. Kolem Národního divadla na Slovanský ostrov a dál kolem honosných činžovních domů a dvou ministerských budov až na Výtoň, bývalého Podskalí. Začátek v 15.30 u sochy Karla IV. na Křižovnickém nám., P 1. (P. Lešovská)

Vlastivědné vycházky pro děti

7. so / Nebyl to jen listopad.* Začátek pro mládež (9-12 let) ve 13.00 / (13-19 let) v 15.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková, J. Pisančiková)

14. so / Radnicí krok za krokem, dům za domem. zastavení třetí / čtvrté.* Začátek ve 14.00 / 16.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)

15. ne / Od Dvou slunců ke Třem housličkám.* Začátek ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám., P 1. (P. Bartásková, B. Škaroupková)

28. so / Za apoštoly na Staroměstskou radnici.* Začátek ve 14.00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. (R. Lišková, D. Taimrová)

29. ne / Národní divadlo pro děti.* Začátek v 10.30 ve vestibulu historické budovy. (B. Škaroupková)