květen 2020

Připomeňme si v květnu

3. 5. 1875 se v Praze začala stavět trať koňské tramvajové dráhy (145 let)

5. 5. 1965 byla uvedena do provozu Ústřední čistírna odpadních vod v Tróji (55 let)

9. 5. 1420 husité vypálili Malou Stranu (600 let)

10. 5. 1925 premiérou Moliérovy hry Cirkus Dandin začala v Masarykově síni na Žižkově působit zkušební scéna, která se v roce 1925 přejmenovala na Osvobozené divadlo (95 let)

10. 5. 1920 * Josef Svoboda, architekt a jevištní výtvarník († 8. 4. 2002) (100 let)

12. 5. 1905 poslední jízda pražské koňky přes Karlův most (115 let)

15. 5. 1895 začala v Praze Národopisná výstava československá, která pozvedla zájem o historii, památky a národopis, navštívilo ji přes dva miliony lidí (125 let)

16. 5. 1870 * Antonín Slavíček, malíř († 1. 2. 1910) (150 let)

29. 5. 1980 v Anežském klášteře na Františku v Praze byla otevřena stálá expozice Národní galerie (40 let)