říjen 2022

Pravěk, k tabuli!

V Národním pedagogickém muzeu ve Valdštejnské ulici na Malé Straně bude otevřena nová výstava Pravěk, k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel. Výstava se zabývá historií výuky o našich nejstarších dějinách.

Pomocí působivých dobových školních obrazů, učebnic, školních pomůcek, ale i skutečných archeologických nálezů, mapuje výstava vývoj učební látky v celé její šíři. A to od dob, kdy byla historie vývoje Země i člověka pevně spjata s dogmaty vyučovanými v rámci biblického dějepisu, přes nenápadný vstup do výuky prostřednictvím geologie a přírodopisu až po plnohodnotné zařazení do osnov dějepisného vyučování. Nedílnou součástí je pak experimentální archeologie, která byla součástí školní i mimoškolní činnosti a o jejíž zařazení do výuky se snažil především spisovatel a učitel Eduard Štorch. Právě jeho odkazu je věnována významná část výstavy, včetně vystaveného rukopisu knihy Bronzový poklad a mnohých archeologických nálezů, které učinil se svými žáky.

Dozvědět se, jak se v minulosti učilo o pravěku, seznámit se s našimi nejstaršími dějinami a zpříjemnit si výuku pomocí interaktivních prvků lze díky edukačním programům pro školy, které budou nabízeny v rámci celého trvání výstavy. Jejich součástí bude i možnost malování v pravěké jeskyni nebo práce s replikami pravěkého náčiní.

Dne 15. 10. 2022 proběhne v muzeu k mezinárodnímu dni archeologie akce Den s pravěkem ve spolupráci s Oddílem experimentální archeologie. Ve dnech 24. a 25. 11. 2022 se uskuteční v muzeu mezioborový seminář Učitelé a archeologie.

Výstava bude otevřena od 7. října 2022 do 3. září 2023. Více na: www.npmk.cz