říjen 2022

Jak správně topit

Nová webová stránka Ministerstva životního prostředí jakspravnetopit.cz radí, jak účelně využívat kotle nebo kamna. Nabízí informace o vhodných palivech, o tom, jaké používat zdroje a na co si dát pozor při jejich instalaci a údržbě nebo jaké dotace využít a snížit tak náklady na vytápění.

Pokud bydlíte na Praze 1, velmi nepravděpodobně topíte tuhými palivy. Nejspíš máte kotel na plyn. Ale můžete mít chatu či chalupu, nebo vaši rodiče mají někde pěkný rodinný dům a v něm pěkná kamna na pořádná tuhá paliva.

Dejte si čas a web Jak správně topit si proklikejte. Jak totiž Ministerstvo životního prostředí tvrdí, ne vždy jsou kamna a kotle instalovány, udržovány a provozovány správným způsobem. To způsobuje zvýšené emise zdraví škodlivých látek do ovzduší. A při současné nejistotě na trhu s energiemi hrozí, že lidé opráší starý kotel na uhlí a kvůli nesprávným postupům dojde ke zhoršení kvality ovzduší a zdraví. Proto je znalost správného způsobu provozování kotlů a kamen zcela zásadní.

Vytápění pevnými palivy je jedním z nej- významnějších zdrojů, které znečišťuje naše ovzduší. Pokud ale majitelé kotlů, krbů nebo kamen budou dodržovat zásady správného vytápění, je možné jejich dopad na kvalitu ovzduší snížit na minimum. Třeba jen tím, že nechají technický stav a provoz svých spalovacích zdrojů na pevná paliva nejméně jednou za tři roky zkontrolovat odborníkem. Od začátku září 2024 bude v rodinných domech, bytových domech a ve stavbách pro rodinnou rekreaci zakázáno provozovat nejstarší a nejméně ekologické kotle, tedy spalovací zařízení horší než 3. třídy. Zda konkrétní kotel těmto podmínkám vyhovuje, i to majitelé zjistí při uvedené povinné tříleté kontrole odborníkem.

Ekolist.cz

Martin Mach Ondřej