říjen 2022

Vycházky Pražské vlastivědy

Areál kolejí ČVUT v Podolí  – vycházka 15. 10. (zdroj cs.wikipedia.org)

Areál kolejí ČVUT v Podolí – vycházka 15. 10. (zdroj cs.wikipedia.org)

Prague City Tourism, Žatecká 110/2, Praha 1
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu; www.prazskevychazky.cz

Vycházky označené hvězdičkou* mají omezený počet účastníků a je doporučeno využít předprodeje v e-shopu Prague City Tourism na eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky

ŘÍJEN 2022

• 1. 10. sobota

Palác Radost* Budova bývalého Všeobecného penzijního ústavu z roku 1934 je cennou ukázkou českého funkcionalismu. Prohlídka původního protiraketového krytu, dobových zasedacích místností i vyhlídkové terasy. Sraz v 10.00 před vstupem, nám. W. Churchilla 1800/2. (P. Bartásková)

Procházka nad pravěkým mořem I.* Vycházka přiblíží jednotlivé přírodní památky s výhledy na původní pravěké moře v okolí železniční stanice Žvahov. Skončí u prokopského jezírka. Sraz v 10.15 na vlakové zastávce Praha-Žvahov. (J. Kimlová)

Architektura 20. století na Václavském náměstí a v jeho okolí* Procházka několika pasážemi v okolí náměstí, kde jsou díla Jana Kotěry, Josefa Gočára, Pavla Janáka, Ludvíka Kysely a řady dalších předních architektů.. Sraz v 16.00 před vchodem do paláce Koruna z Václavského nám. (S. Micková)

• 2. 10. neděle

První elektrická tramvaj* Jezdila v Praze na Letné, byla to spíš turistická atrakce, která měla ukázat budoucnost dopravy. Vycházka po trase, kudy kdysi tramvaj jezdila. Sraz v 16.00 před vstupem do Národního technického muzea (M. Karlík)

• 3. 10. pondělí

Místa naděje – zázračné obrazy a sochy v Praze – on-line přednáška Seznámení s dnes již pozapomenutými nebo zcela neznámými sochami a obrazy ve vybraných pražských kostelech a kaplích. Se zaměřením na období 17.–19. století. Začátek v 17.00. (M. Gausová Zörnerová)

• 4. 10. úterý

Prahou po stopách T. G. Masaryka II.* Život i profesní působení prvního československého prezidenta je spojeno s mnoha adresami v Praze. Procházka po Královských Vinohradech, čtvrti, která bezpochyby Masaryka i jeho ženu musela okouzlit. Sraz v 16.00 na stanici tramvaje J. Masaryka, ve směru od nám. Míru. (J. Nováková)

• 5. 10. středa

Kurátorská prohlídka Svatomikulášské zvonice* (stejně i 19. 10.) Prohlídka představí zevrubně jednu z dominant Malé Strany – barokní zvonici u kostela sv. Mikuláše. Stavba z roku 1752 sloužila v minulosti jako městská požární hláska, hodinová věž a později jako pozorovatelna Státní bezpečnosti. Sraz v 17.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

Jan Zrzavý – starý mistr v dobách avantgardních. – on-line přednáška Seznámení s osobností Jana Zrzavého a jeho klíčovými obrazy jako je Údolí smutku, Kleopatra a Melancholie. Začátek v 16.00. (M. Švec Sybolová)

• 6. 10. čtvrtek

Praha stalinistická* Symbolem komunistické moci se po roce 1948 stala realizace sousoší Stalinova pomníku na Letenské pláni. V jeho blízkosti však byly stavěny i další objekty, jejichž podoba i historie jsou úzce spojeny s dobou stalinismu. Sraz v 16.00 na stanici tramvaje Čechův most, ve směru od Strossmayerova nám. (J. Nováková)

• 7. 10. pátek

Vojanovy sady* Procházka malebnými zákoutími parku na Malé Straně. S jedinečnou příležitostí navštívit kaple sv. Terezie a sv. Eliáše. Sraz v 15.30 u vstupu do Vojanových sadů z ul. U Lužického semináře. (K. Navrátilová)

• 8. 10. sobota

Stalin – Gottwald, dva muži, kteří vytvořili prosovětské Československo*Po Gottwaldově smrti bylo po vzoru Leninova mauzolea na Rudém náměstí vytvořeno také mauzoleum K. Gottwalda, jehož historii připomíná Národní muzeum v expozici na Vítkově. Sraz v 10.00 na zastávce autobusu U památníku, ve směru do centra. (J. Nováková)

Procházka nad pravěkým mořem II.* Povídání o historii starých Butovic na vycházce kolem ostrohu Butovického hradiště, coby významné archeologické lokality. Díle do údolí Dalejského potoka, se zakončením u klukovického pivovaru Prokopák. Sraz ve 13.00 před ZŠ na rohu ulic U Opatrovny a Butovická. (J. Kimlová)

Akce pro děti: Za apoštoly na Staroměstskou radnici* Prohlídka apoštolů zblízka, starodávné síně a také hlubokého podzemí radnice. Vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Sraz ve 14.00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. (D. Taimrová)

• 9. 10. neděle

Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje* Prohlídka pravoslavného chrámu, který se stal za 2. světové války dějištěm posledního odporu československých parašutistů. Sraz ve 14.00 před kostelem sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. (A. Škrlandová)

Národní třídou nejen za kávou, ale i za zajímavou architekturou 1. poloviny 20. století* Od Národního divadla na Jungmannovo náměstí po stopách kaváren první republiky. Sraz ve 14.00 na nám. Václava Havla. (S. Micková)

• 10. 10. pondělí

Architektura v poválečné Praze – on-line přednáška Představení československého fenoménu, socialistického realismu v architektuře. Osvětlení filozofie a historie tohoto uměleckého směru. Začátek v 17.00. (H. Valentová)

• 11. 10. úterý

Dvorky a zákoutí Starého Města* Procházka nádvořími významných staveb, ale i středověkými dvorečky a dvory domů bohatých pražských měšťanů a podnikatelů 19. století. Sraz v 15.30 na Mariánském nám. před budovou Nové radnice. (M. Smrčinová)

• 12. 10. středa

Pražské podzemí s návštěvou Cizineckého vstupu pod Staroměstskou radnicí* Pražské podzemí unikátní komplex staveb a podzemních prostor se řadí k největším svého druhu v Evropě. Návštěva rozsáhlých podzemních prostor radnice a kanalizačních prostor Cizineckého vstupu. Sraz v 16.00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. (K. Navrátilová)

• 13. 10. čtvrtek

Ulice Londýnská a její historie* Londýnská ulice patří mezi jednu z nejkrásnějších ulic v Praze. Vycházka na místa spojená s významnými prezidenty, jako byli Eduard Beneš a Václav Havel. Sraz v 16.00 na rohu ul. Londýnská a Anglická, P 2. (V. Trnka)

• 15. 10. sobota

Areál kolejí ČVUT v Podolí* Socialistický realismus v architektuře se stal symbolem výstavby především hornických měst a průmyslových oblastí. Mnohé tak překvapí, že největším urbanistickým souborem z 50. let jsou právě pražské vysokoškolské koleje ČVUT. Sraz v 10.00 v ulici Na Lysině, P 4, před vstupem do areálu. (H. Valentová)

Nordic walking: Drahaňským údolím do Podhoří* Trasa vede podél Drahaňského potoka až k jeho vyústění do Vltavy. Dále proti proudu řeky kolem Zámeckého údolí. Vycházka bude zakončena v Podhoří. Sraz v 10.00 na konečné zastávce autobusu č. 145, 152, 169, Sídliště Čimice (M. Hátleová)

• 16. 10. neděle

Okolo Hvězdy starou Libocí do Ruzyně* Od slavné Pragerovy stavby 60. let 20. století – Ústavu makromolekulární chemie, dále okolo novorenesanční, ale bohužel chátrající stavby Schubertovy vily, Zeyerovy vily i kostelíka sv. Fabiána a Šebestiána. Starými uličkami Liboce až na ruzyňskou náves s Kubrovým statkem. Sraz v 10.00 na stanici tramvaje Petřiny, ve směru z centra. (J. Škochová)

• 17. 10. pondělí

Arcibiskupský seminář a kostel sv. Vojtěcha* Prohlídka Arcibiskupského kněžského semináře s návštěvou trojlodní baziliky sv. Vojtěcha. S vyprávěním o historii této budovy a procházkou po okolí dejvického studentského kampusu. Sraz v 15.00 na zastávce tramvaje Thákurova, ve směru Divoká Šárka. (A. Škrlandová)

• 18. 10. úterý

Podvečerní procházka Pražským hradem* Vycházka po nádvořích, uličkách i zákoutími hradu. Sraz v 17.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (D. Kratochvílová)

Jak to bylo, když v Praze vznikl Sokol – on-line přednáška. Tělocvičný spolek Sokol se stal největší společenskou organizací své doby, která podporovala svobodu, národního sebeuvědomění, československou státnost i suverenitu. Se samozřejmostí se zapojila do velmi nebezpečného protinacistického odboje. Začátek v 17.00. (J. Nováková)

• 19. 10. středa

Pražské průchody a pasáže: Nové Město II.* Procházka pasážemi od horní části Václavského náměstí až k ulici Na Příkopě. Sraz v 16.00 před domem v Opletalově ul. č. 5. (P. Lešovská)

Kurátorská prohlídka Svatomikulášské zvonice* (viz 5. 10.)

• 20. 10. čtvrtek

Po stopách nejstaršího osídlení Malé Strany II.* Výprava do hlubokého středověku, kdy se na území Malé Strany nacházela prastará tržní osada. Jak se formovalo okolí dnešní Sněmovní ulice a Malostranského náměstí ještě před příchodem prvních Přemyslovců. Sraz v 16.00 před Pálffyovským palácem, Valdštejnská 14. (J. Kimlová)

• 22. 10. sobota

Z Velké skály skok k Trojskému koni* Z nejvýše položeného místa na území Troje k Pusté vinici s výhledy na trojskou kotlinu. Dále k viniční usedlosti Havránka a osadě Rybáře. Sraz v 10.00 na autobusové zastávce, Dunajecká, P 8, směr od Kobylis. (M. Hátleová)

Akce pro děti: Praha plná strašidel* Strašidelná vycházka s plněním tajemných úkolů. Po setmění ožívají dávné legendy a bludné postavy. Sraz v 16.00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. (P. Bartásková, B. Škaroupková)

Staroměstskou radnicí křížem krážem* Večerní prohlídka otevře takřka veškeré prostory někdejší pražské radnice, reprezentační síně i běžně nepřístupné obřadní místnosti ve všech patrech, starobylou šatlavu i rozsáhlé středověké sklepy pod areálem. Sraz v 19.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (A. Baloun)

• 23. 10. neděle

Podle Motolského potoka* Soutěskou pod přírodní památkou Kalvárie, okolo maltézského vodního mlýna, starého pivovaru a novogotického motolského zámečku. Dále okolo Motolských rybníků, sportovního areálu Greyhound Park Motol pod usedlostí Cibulka. Sraz v 10.00 na zastávce tramvaje Krematorium Motol, ve směru do centra. (J. Škochová)

• 24. 10. pondělí

TheodorPištěk – on-line přednáška Věnována umělci, který 25. října oslaví 90. narozeniny, a který si vybudoval světové renomé svým všestranným působením na uměleckém poli. Začátek v 17.00, (Š. Gandalovičová)

25. 10. úterý

Po stopách Josefa Myslivečka* V Čechách nedoceněný, v Itálii uznávaný hudební mistr, to byl hudební skladatel a dirigent Josef Mysliveček. Vydáme se po jeho stopách v Praze. Sraz v 16.00 na Staroměstském nám. u Mariánského sloupu. (J. Nováková)

• 26. 10. středa

Praha astronomická* Vycházka po stopách světových astronomů a vědců pobývajících v Praze. Tycho Brahe, Johannes Kepler, Jan Marek Marcí, Bernard Bolzano, Josef Stepling, ale také Christian Doppler nebo Albert Einstein s Mirou Einsteinovou. Sraz v16.00 před domem U Černé Matky Boží v Celetné ul. (D. Kratochvílová)

Archeologie Pražského hradu – on-line přednáška Fenomén vývoje Pražského hradu, je něco, co nemá ve světě archeologie obdoby. Přednáška představí archeologii jako humanitní vědní obor a následně seznámí se čtvrtí Hradčan z pohledu archeologa. Začátek v 17.00. (H. Valentová)

• 27. 10. čtvrtek

Vinohradský hřbitov* Funerální památky a jedinečný genius loci Vinohradského hřbitova, místa posledního odpočinku mnoha umělců, vědců i představitelů politického života a významných osobností českých dějin. Sraz v 15.00 před hlavním vchodem na Vinohradský hřbitov. (M. Hátleová)

• 29. 10. sobota

Z Pohořelce na Nový Svět* Procházka po turisticky málo rušných místech na Pohořelci i Hradčanech. Sraz v 10.00 na zastávce tramvaje Pohořelec, ve směru z centra. (P. Lešovská)

Staroměstská radnice dětem: do hlubin pražského podzemí* Kdo se bojí, nesmí do podzemí! To, co je ukryto pod Staroměstskou radnicí, je tajemné a temné. Přeneseme se do doby gotické, ba i románské. Sraz ve 14.00 před infocentrem Staroměstské radnice (K. Mandziuková)

• 30. 10. neděle

Od belgické ambasády k velvyslanectví Estonské republiky aneb ambasády II.* Valdštejnskou ulicí, kterou nezdobí jen Valdštejnský palác, je zde i několik dalších šlechtických sídel, která slouží jako velvyslanectví cizích zemí. Dále náměstím Velkopřevorským a Maltézským, kde dnes působí velvyslanectví zemí Francie, Japonsko či Dánsko. Sraz v 10.00 na zahradním prostranství stanice metra A Malostranská. (M. Smrčinová)

• 31. 10. pondělí

Jak číst křesťanské umění I. – světci a jejich atributy – on-line přednáška Jak se vyvíjelo zobrazování světců a jaká jsou jejich nejstarší známá vyobrazení? Cílem přednášky je zodpovědět otázky tak, aby křesťanské umění bylo čitelnější milovníkům památek. Začátek v 17.00. (M. Gausová Zörnerová)