listopad 2022

Připomeňme si historické události v listopadu 2022

Josef Jungmann

Josef Jungmann

• 5. 11. 1882 v Praze na Žofíně se konala premiéra cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany – 140 let

• 6. 11. 1872 * František Bílek, řezbář, sochař a grafik, významný představitel českého symbolismu († 13. 10. 1941) – 150 let

• 12. 11. 1952 založena Československá akademie věd – 70 let

• 14. 11. 1847 † Josef Jungmann, jazykovědec, překladatel (* 16. 7. 1773) – 175 let

• 18. 11. 1852 * Mikoláš Aleš, malíř († 10. 7. 1913) – 170 let

• 21. 11. 1347 Karel IV. založil v Praze Na Slovanech klášter slovanských benediktinů – Emauzy – 675 let

• 30. 11. 1367 byla vysvěcena kaple sv. Václava v chrámu sv. Víta – 655 let

• 30. 11. 1967 vydán zákon o hlavním městě, který s platností od 1. 1. 1968 připojil k území hlavního města jedenadvacet obcí středočeského kraje – 55 let