listopad 2022

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest

DOTAZ: Můžete mi sdělit, kdo má u dlouhodobě pronajatého bytu rodinou hradit televizní poplatek? Pronajímatel nebo nájemce, kterým jsem v tomto případě já? Hraje roli skutečnost, kdo je vlastníkem televizního přijímače? Jeho vlastníkem je totiž pronajímatel.

ODPOVĚĎ: V případě nájmu bytu nebo domu hradí televizní poplatek nájemce, a to bez ohledu na fakt, kdo je vlastníkem televize. Aby vznikla nájemci povinnost hradit televizní poplatky, stačí, pokud drží televizi (tedy může ji fakticky využívat) alespoň jeden měsíc. Tato povinnost vyplývá ze zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Jedinou výjimkou může být případ, kdy by v nájemní smlouvě bylo uvedeno, že nájemné zahrnuje i platbu televizního poplatku.

DOTAZ: Pronajímatel požaduje, abych si sjednala pojištění na byt. Mně se to ovšem nelíbí. Už tak platím za nájem dost a jsem ráda, že každý měsíc vyjdu s penězi. Musím nechat byt pojistit?

ODPOVĚĎ: Domníváme se, že vám taková povinnost může být uložena. Nejedná se totiž o nepřiměřenou povinnost, jelikož sjednání pojištění pro případné škody v bytě je i ve vašem zájmu. Pokud jde o pojištění nájemního bytu, můžete vybírat ze tří druhů pojištění – domácnosti, nemovitosti a odpovědnosti. Pojištění domácnosti kryje škody na zařízení, jako jsou nábytek, koberce, elektronika, svítidla či věci osobní potřeby. Pojištění nemovitosti se vztahuje na věci pevně spojené s bytem, tedy například na dřevěnou podlahu, radiátory nebo dveřní zárubně. Třetí možnost představuje takzvaná pojistka na blbost, tedy pojištění občanské odpovědnosti konkrétní osoby. Zde je však nutné dávat velký pozor na to, zda pokrývá škody vzniklé v nájemním bytě.

Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest – tel.: 299 149 009.