listopad 2022

Kontejnery na Praze 1

Termíny přistavení velkokapacitních kontejnerů v listopadu 2022

Velkokapacitní kontejnery budou přistaveny od 14.00 do 18.00, ukládání bude koordinovat obsluha.

• pátek 4. 11. Besední ul. (č. 1) – roh parčíku

• pátek 11. 11. Široká naproti FF UK

• úterý 22. 11. Haštalská u č. 2

• pátek 25. 11. Cihelná, Ostrovní u ZŠ naproti č. 12

• úterý 29. 11. Dlouhá u č. 46

(zdroj OÚ MČ Praha 1)