květen 2020

Jarní akce v Národním pedagogickém muzeu na Malé Straně

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) se snaží produkovat v této nelehké době pandemie projekty, které se věnují výhradně žákům a studentům. Ti jsou nuceni zůstat doma a vzdělávat se, i přes nespornou snahu ředitelů škol a pedagogů, prakticky samostatně.

NPMK proto realizovalo projekty, jež dětem nabízí tu možnost vzdělávání, která by už ze zásady měla být neodmyslitelně spjata s radostí. Víte, že „Komenský je s Vámi doma!“? Ano! V této době, kdy jsou školní třídy prázdné, se totiž nemůžeme plně věnovat soutěžní kampani „Komenský do tříd“, proto mohou děti se svými rodiči například sestavit virtuální domino s inspirací osobnosti Jana Amose Komenského a jeho slavné učebnice Orbis pictus. Princip spočívá v namalování kostičky domina, kde jednu její polovinu tvoří obrázek Jana Amose a druhou obrázek na námět, který podle různých vydání Orbis pictus vyhlašujeme na daný týden.

https://www.npmk.cz/pro-media/tiskove-zpravy/komensky-je-s-vami-doma

Pokud máte raději interakci, můžete společně s celou rodinou či kamarády vstoupit do řešení „Kvízů o Učiteli národů“. Prostřednictvím svých znalostí přijdete v zajímavém prostředí na kloub jeho slavným citátům, budete překládat z češtiny do světového jazyka vzdělanců, zavítáte například do světa výtvarného a především do jeho dlouhého, ne vždy snadného, avšak velmi bohatého života. To vše v historickém, zeměpisném nebo pedagogickém kontextu.

Tím však aktivita NPMK nekončí. Abychom podpořili perspektivu „online vzdělávání“ i dnes velice oblíbené činnosti, a sice sledování filmů, připravili jsme pro vzdělávací instituce – napříč školou mateřskou, základní i střední – prezentaci digitalizovaných „Historických školních filmů“. Cílem je poskytnout dětem a pedagogům obohacení domácí výuky a nabyté informace ideálně využít v praxi.

https://www.npmk.cz/pro-skoly/projekty-pro-skoly/na-pomoc-skolam-v-obdobi-koronaviru-i-po-nem

Jak jistě sami víte, rok 2020 je pro vzdělávání v globálním měřítku velice významný. V tomto roce totiž probíhají Národní oslavy 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. To byl primární důvod k realizaci výstavy „KOMenský v KOMiksu“, která přibyla například ke stálé expozici NPMK - „Odkaz J. A. Komenského Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě“. Výstava KOMenský v KOMiksu, jež vznikla ve spolupráci s UNESCO a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je k vidění v Pedagogickém muzeu ve Valdštejnské ulici do konce roku 2020.

Více informací se dozvíte na našich webových stránkách www.npmk.cz či sociálních sítích. Nezbývá než doufat, že se v naší instituci již brzy společně setkáme a zážitek nejen z této výstavy si v sobě ponesete co nejdéle.

Roman Škoda