listopad 2022

Vycházky Pražské vlastivědy

Chotkova silnice – vycházka 29. 11. (zdroj cs.wikipedia.org)

Chotkova silnice – vycházka 29. 11. (zdroj cs.wikipedia.org)

Prague City Tourism, Žatecká 110/2, Praha 1

tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu; www.prazskevychazky.cz

Vycházky označené hvězdičkou* mají omezený počet účastníků a je doporučeno využít předprodeje v e-shopu Prague City Tourism na eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky

LISTOPAD 2022

• 1. 11. úterý

Anežský klášter * Návštěva jedné z nejvýznamnějších gotických staveb Prahy, založené ve 30. letech 13. století přemyslovskou princeznou Anežkou. Sraz v 15.00 před hlavním vchodem do kláštera z Anežské ul. (D. Kratochvílová)

• 2. 11. středa

Usedlosti Prahy 10 – tvrze, mlýny, vinice – on-line přednáška. Ve 12. století na tomto území lidé zakládali vinohrady, sady a pole a budovali hospodářská stavení. Kde byla vinice Jindřichovská, Kozačka, Bubáková, Prkénka a další, kde byl Fantův mlýn, Mouchův, Práčský i Záběhlický, kde stávala vršovická, malešická, záběhlická, ale i dubečská a petrovická tvrz. Začátek v 17.00. (P. Lešovská)

• 3. 11. čtvrtek

Po stopách nejstaršího osídlení Malé Strany III. * Oblast ležící severně od Karlova mostu, která byla odpradávna určována blízkostí řeky Vltavy a rovněž potoku Brusnice. Zde se zrodila malá románská osada Na Pískách (dnešní Klárov), o jejíž historii je vycházka. Sraz v16.00 pod schodištěm Karlova mostu. (J. Kimlová)

• 4. 11.pátek

Akce pro děti: Praha plná oživlých strašidel * Strašidelná vycházka s plněním tajemných úkolů. Po setmění totiž v Praze ožívají dávné legendy a bludné postavy. Sraz v 17.00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. (P. Bartásková)

• 5. 11. sobota

Mysliveček a Mozart – dva hudební velikáni v Praze * Oba patřili mezi nejvýznamnější hudební skladatele své doby, oba tvořili ve 2. polovině 18. století, znali se a sdíleli vášeň k hudbě. Byli si oba hudebníci v něčem podobní, a jak ovlivnil Josef Mysliveček o mnoho let mladšího Mozarta. Sraz v10.00 před Prašnou bránou ve směru z nám. Republiky.(J. Nováková)

Kde bývaly Staré Dejvice? * V oblasti mezi Bořislavkou a Vítězným náměstím vznikala v meziválečném období čtvrť vil a řadových domů. Najdeme zde díla J. Gočára, M. Jansové, J. Fragnera, Státní reálné gymnázium od E. Linharta a stavby dalších architektů. Procházka zbytky Starých Dejvic se zakončením u bývalé automatické telefonní ústředny Dejvice. Sraz v10.00 na zastávce tramvaje Na Pískách ve směru z centra. (S. Micková)

Svatopetrská čtvrť * Od bývalé Poříčské brány k hotelu Imperial. Najdeme zde stavby baroka, klasicismu, rondokubismu i funkcionalismu. Místa spojená s B. Němcovou, E. Bassem, G. Apollinairem a také dům, kde se v Praze rodil rock and roll a zpívala Eva Olmerová. Sraz ve 14.00 před Muzeem hl. m. Prahy na Florenci. (V. Trnka)

• 6. 11. neděle

Malostranský hřbitov * Smíchov je nejen rušným novodobým centrem se Zlatým Andělem, ale je možné se tu ocitnout i v nostalgické oáze 19. století. Seznámení s kostelem Nejsvětější Trojice a procházkou Malostranským hřbitovem. Sraz v10.00 u vchodu do hřbitova. (J. Škochová)

Břevnovský klášter* Prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Sraz ve 13.00 před kostelem sv. Markéty. (M. Vymazalová)

• 7. 11. pondělí

Kostel Nejsvětějšího Salvátora * Někdejší chrám pražského sídla jezuitů a dnes jednou z nejcennějších barokních památek v Praze. Na jeho výstavbě se podíleli významní architekti Carlo Lurago nebo Francesco Caratti. Sraz v 15.00 před vchodem do kostela z Křižovnického nám. (A. Škrlandová)

Mikoláš Aleš – zapomenutý bojovník českého umění–on-line přednáška. O M. Alšovi, výtvarníkovi tzv. generace Národního divadla. Představení jeho výzdoby v Národním divadle. Začátek v 16.00. (M. Švec Sybolová)

• 8. 11. úterý

Gallasové a Clam-Gallasové – významná šlechtická rodina usazená v Praze – on-line přednáška. Před několika dny bylo dokončeno restaurování pražského Clam – Gallasova paláce, jehož jméno je spojeno s osudem zajímavého šlechtického rodu Gallasů. Nebyl sice tak starobylý, jako jiné říšské hraběcí rodiny, ale v 17. a 18. století dosáhl nebývalého mocenského postavení. Začátek v 17.00. (J. Nováková)

• 9. 11. středa

Pražské průchody a pasáže III.* Další pražské pasáže na rozhraní Starého a Nového Města. Ráthova pasáž, dále průchozí Slovanský dům a pasáž Českou národní bankou. Sraz v 16.00 na Ovocném trhu před vchodem do Pánské pasáže. (P. Lešovská)

Kurátorská prohlídka Prašné brány * (stejně i 23. 11.) Nejvýznamnější památka středověké, ale zároveň i novověké Prahy. Prohlídku povede kurátor pražských věží a bude i sondou do problematiky památkové péče 19. století. Sraz v 16.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

• 10. 11. čtvrtek

Zlatá šedesátá – architektura v Praze – on-line přednáška. Bruselský styl se stal symbolem uvolněných 60. let, a to nejen díky originálně pojaté architektuře, ale také nezapomenutelnému designu, módě, divadlu či technickým vymoženostem. Do světového povědomí se tak stalo díky fenomenálnímu úspěchu na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu. Začátek v 17.00. (H. Valentová)

Severní pól Prahy leží na hranici Třeboradic a Hovorčovic, na jihovýchodním okraji zástavby obce Hovorčovice ve Veleňské ulici u železničního přejezdu. – vycházka 12. 11. (zdroj cs.wikipedia.org)

Severní pól Prahy leží na hranici Třeboradic a Hovorčovic, na jihovýchodním okraji zástavby obce Hovorčovice ve Veleňské ulici u železničního přejezdu. – vycházka 12. 11. (zdroj cs.wikipedia.org)

• 12. 11. sobota

Nordic walking: Expedice k severnímu pólu * Vycházka z čakovického zámeckého parku na cca 6 km dlouhou trasu až k nejsevernějšímu bodu Prahy, který leží na hranici Třeboradic a Hovorčovic. Sraz v 10.00 na zastávce autobusu č. 136, Čakovický zámek.(M. Hátleová)

Barokní opevnění Prahy II. * Vycházka po barokních hradbách na Petřín, kde se nacházejí jak pozůstatky bastionů, tak i zachovalý úsek Hladové zdi. Dále kde se nacházela Újezdská brána a přilehlá kasárna. Sraz v10.00 před Štefánikovou hvězdárnou na Petříně. (J. Kimlová)

Podzimním Prokopským údolím do starých Hlubočep * Z Klukovic skalnatým Prokopským údolím podle Dalejského potoka k Hergetovským vápencovým lomům, jeskyni sv. Prokopa a poté okolo zookoutku k známému jezírku a pod viadukty tzv. pražského Semmeringu do starých Hlubočep. Sraz v 10.00 na stanici autobusu č. 230 Klukovice. (J. Škochová)

Staroměstská radnice dětem: Za tajemstvím Pražského orloje * Při prohlídce představíme první radniční dům, kapli svatou a právě i orloj. Nahlédneme pod pokličku středověkých učenců, povíme si něco o české historii a strávíme čas ve společnosti dvanácti apoštolů. Sraz ve 14.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)

• 13. 11. neděle

Tetín a Tetínské skály * Z Berouna podél rezervace Tetínské skály, Českým krasem a místy, které okouzlily Káju Saudka i Karla Libschera. V Tetíně si připomeneme svatou Ludmilu, Václava Hájka z Libočan a navštívíme místní muzeum. Sraz v10.00 před vlakovým nádražím v Berouně. (V. Trnka)

Kampus Dejvice * Zahrnuje šest vysokých škol a vědeckých institucí. Urbanistická koncepce z 20. let minulého století spjatá se založením VŠCHT, realizace z let šedesátých, které reprezentují budovy ČVUT, a neopomeneme ani světově uznávanou budovu Národní technické knihovny. Sraz v10.00 před informační tabulí na rozhraní ulic Technická a Šolínova. (H. Valentová)

Španělská synagoga * Návštěva Španělské synagogy, postavené v maurském stylu s působivou vnitřní výzdobou, inspirovanou španělskou Alhambrou, vč. nové expozice. Sraz ve 14.00 před vstupem do Informačního centra Židovského muzea, Maiselova 15. (Z. Pavlovská)

• 14. 11. pondělí

Univerzitní areál Albertov a okol * Procházka čtvrtí Albertov připomene historii tohoto koutu Prahy, coby místa, spojeného s vědeckými institucemi a fakultami. Sraz v16.00 na zastávce tramvaje Botanická zahrada. (M. Hátleová)

Ochranná znamení na pražských domech – on-line přednáška. Četné pražské domy zdobí domovní znamení. Obvykle jsou mezi ně (mylně) zahrnována i ochranná znamení, která mají poněkud jinou funkci. Seznámení nejen s rozdíly mezi těmito typy znamení, ale také s jejich klasifikací, ikonografií a jejich vývojem. Začátek v 18.00. (M. Gausová Zörnerová)

• 15. 11. úterý

Příběh Národního divadla – on-line přednáška. Oslava položení základních kamenů, s přiblížením okolností osudného požáru a poté virtuální procházkou interiérem. Začátek v 17.00. (R. Kouřilová)

• 16. 11. středa

Chvalský zámek a jeho okolí * Návštěva historických prostor zámku na Chvalech, kostela sv. Ludmily a řady staveb skryté lidové architektury, která je odkazem dědictví našich předků. Sraz v 16.00 u vstupu do objektu Chvalského zámku. (K. Navrátilová)

• 17. 11. čtvrtek

Hradčany známé i neznámé * Poznávání této městské čtvrti, jejíž součástí je nepřeberné množství historicky cenných památek. Procházka po dvou největších náměstích s povídáním o mnohých šlechtických palácích, o maloměstském rázu Nového Světa a církevních řádech, které zde sídlí. Sraz ve14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (M. Smrčinová)

• 19. 11. sobota

Vyšehradský hřbitov a bazilika sv. Petra a Pavla * Listopadové rozjímání nad osudy a životy významných osobností českého národa s návštěvou baziliky sv. Petra a Pavla. Sraz ve13.00 před bazilikou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. (A. Škrlandová)

Poutní místo Loreta * Prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). Sraz ve 14.00 před vchodem do objektu na Loretánském nám. (M. Smrčinová)

Akce pro děti: Za apoštoly na Staroměstskou radnici * Apoštolové zblízka a vyprávění o sv. Ludmile a Václavovi. Prohlídka starodávných síní i hlubokého podzemí radnice. Provázet ji budou záludné otázky i zábavné úkoly. Sraz ve 14.00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. (D. Taimrová)

• 20. 11. ne

Akce pro děti: Tajemné Židovské Město * Vycházka do tajemného Židovského Města. Procházka po Starém židovském hřbitově. Proč se na náhrobky pokládají kamínky a proč jsou zdobeny různými obrázky. V synagoze zjistíme, kde bydlíval rabi Löw a kde je údajně ukrytý Golem. Sraz v 10.00 před vstupem do Informačního centra, Maiselova 15. (B. Škaroupková)

Pražské mosty I. – od železničního mostu na Výtoni až k Čechovu mostu * Praha není jen stověžatá, ale i stomostová. Pokud počítáme všechny lávky přes potoky, mostky, nadchody, silniční, železniční i dálniční mosty, napočítáme jich necelou tisícovku. Na vycházce nás budou ale zajímat jen ty, které spojují břehy Vltavy. Sraz v 14.00 zastávka tramvaje Výtoň. (M. Karlík)

• 21. 11. pondělí

Jak číst křesťanské umění II – světci u nás – on-line přednáška. Přednáška seznámí posluchače s „českým nebem“ se světci a světicemi, kteří jsou dobře známí jako zemští patroni, i s těmi, kteří jsou již poněkud zapomenutí. Začátek v 18.00. (M. Gausová Zörnerová)

• 22. 11. úterý

Poznávání stavebních slohů I. – románský sloh a gotika – on-line přednáška. Obsahem je vývoj architektury od 11. století do počátku 16. století. Během tohoto období prochází architektura významnými proměnami. Seznámíme s architekturou předrománskou, románskou přesahem do gotické z hlediska uměleckého. Začátek v 17.00. (Š. Gandalovičová)

• 24. 11. čtvrtek

Bílkova vila * Prohlídka vily a dílo sochaře Františka Bílka. Jak získal pro stavbu svého domu lukrativní parcelu na Hradčanech a jak to bylo se stavbou samotnou i jejími interiéry. Sraz v 16.00 před vchodem do vily, Mickiewiczova 1. (M. Švec Sybolová)

• 26. 11. sobota

Žižkovem po stezce při úpatí Vítkova * Poznávání nejstarší části Žižkova ze stezky vybudované na bývalé jednokolejové Vítkovské železniční trati. Stezka zpřístupnila Žižkov z nových neobvyklých pohledů; jak na chátrající pavlače, zříceniny, zpustlé dvorky a zahrady, tak na novou výstavbu, zrekonstruované domy a opravené fasády. Sraz v 10.00 na zastávce tramvaje Viktoria Žižkov. (M. Hátleová)

Po stopách Josefa Myslivečka * V Čechách nedoceněný, v Itálii uznávaný hudební mistr, kterému přezdívali „Il Boemo“, to byl hudební skladatel a dirigent Josef Mysliveček. Vycházka po jeho stopách v Praze na místa s ním spojená. Sraz v 10.00 na Staroměstském nám. u Mariánského sloupu. (J. Nováková)

Od vyhlášení Protektorátu do hrdinné smrti parašutistů * Návštěva míst související s prvními dny Protektorátu Čechy a Morava, obsazení Prahy okupanty, i míst spojených s odbojem a hrdinnou smrtí parašutistů. Vycházka zahrnuje i návštěvu Národního památníku heydrichiády. Sraz v 14.00 na zastávce tramvaje Masarykovo nádraží. (K. Navrátilová)

Staroměstskou radnicí křížem krážem * Večerní prohlídka s podrobným výkladem otevře takřka veškeré prostory někdejší pražské radnice – reprezentační síně i běžně nepřístupné obřadní místnosti, starobylou šatlavu i rozsáhlé středověké sklepy pod areálem. Sraz v 19.00 před hlavními vraty radnice. (A. Baloun)

• 27. 11. neděle

Branický industriál * Procházka k čerpací stanici pro vodárnu města Vršovic, kterou v Braníku navrhl Jan Kotěra. Prohlídka dvou pivovarů i smutné trosky branických ledáren. Sraz v 10.00 na zastávce tramvaje nádraží Braník, (S. Micková)

Lobkowiczký palác na Pražském hradě * Jedna z nejvýznamnějších kulturních památek, památka světového dědictví UNESCO a jediný soukromý palác v areálu Pražského hradu. Sraz v 10.00 před vchodem do paláce, Jiřská ul. (H. Valentová)

• 29. 11. úterý

Po stopách Karla hraběte Chotka – on-line přednáška. Při jízdě z Hradčan na Malou Stranu určitě každý využil Chotkovu silnici. Mnozí se rádi projdou nejstarším pražským veřejným parkem Chotkovými sady. Za to a mnohé další vděčí Praha Karlu hraběti Chotkovi, jehož osobnost a dílo vykonané ku prospěchu Pražanů přednáška přiblíží. Začátek v 17.00. (R. Kouřilová)

• 30. 11. středa

Emil Kolben – slavný vynálezce a továrník – on-line přednáška. Letos uplynulo již 160 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých vynálezců, jehož hlavním oborem byla elektrotechnika. Přednáška připomene nejen jeho životní osudy, ale také místa, která jsou s ním a jeho činností v Praze spojena. Začátek v 10.00. (J. Nováková)