listopad 2022

Kurzy dobové keramiky

Muzeum hl. města Prahy představí 16. listopadu v domě U Zlatého prstenu archeologickou výstavu Den na tržišti. Součástí výstavy budou kurzy dobové keramiky, které jsou inspirované řemeslnými technikami 14. století v českých zemích. Pořádají je studenti Arts managementu z Vysoké školy ekonomické ve spolupráci s Muzeem hl. města Prahy.

Součástí celodenního programu bude prohlídka výstavy Den na tržišti s muzejním odborníkem.

Tyto kurzy se uskuteční ve dnech 19. 11., 26. 11. a 10. 12. od 10.00 v ateliéru U Peců na Jungmannově náměstí. Tvorbou historické keramiky návštěvníky provede Kateřina Pecová – dcera akademického malíře Jiřího Peci. Po lekci v ateliéru a krátké pauze na oběd bude následovat odborná komentovaná prohlídka v domě U Zlatého prstenu.

Kurzy jsou vhodné pro dospělé osoby se zájmem o keramiku, historii, tradiční řemesla, začátečníky i pokročilé. Veškeré informace o kurzech a přihlášení naleznete na našich sociálních sítích:

Facebook: Vytvaruj si středověk

Instagram: @vytvarujsistredovek

https://www.muzeumprahy.cz