leden 2023

Připomeňme si historické události v lednu 2023

Ottův slovník naučný

Ottův slovník naučný

• 1. 1. 1718 byla zřízena Stavovská inženýrská škola a vznikl základ specializované technické knihovny – později Státní technické knihovny a nyní Národní technické knihovny – 305 let

• 1. 1. 1853 vyšlo první číslo časopisu Živa, nejstaršího českého přírodovědného časopisu, založeného Janem E. Purkyněm – 170 let

• 3. 1. 1923 † Jaroslav Hašek, spisovatel (* 30. 4. 1883) – 100 let

• 6. 1. 1918 na shromáždění říšských a zemských poslanců v Praze byla přijata Tříkrálová deklarace s požadavkem sebeurčení národů – 105 let

• 8. 1. 1943 † Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, spisovatel, zakladatel Českého olympijského výboru (* 24. 1. 1861) – 80 let

• 11. 1. 1158 kníže Vladislav II. se stal českým králem – 865 let

František Janeček, technik, průmyslník a vynálezce

František Janeček, technik, průmyslník a vynálezce

• 15. 1. 1923 * Jan Vladislav, básník, překladatel a esejista († 3. 3. 2009) – 100 let

• 17. 1. 1933 † Josel Rössler-Ořovský, všestranný český sportovec a schopný organizátor (* 29. 6. 1869) – 90 let

• 21. 1. 1898 podnikatel a přírodovědec Josef Jan Frič zakoupil k vědeckým účelům pozemek v Ondřejově, na kterém založil hvězdárnu – 125 let

• 22. 1. 1888 vyšel první sešit Ottova slovníku naučného – 135 let

• 23. 1. 1878 * František Janeček, technik, průmyslník a vynálezce, mj. zakladatel továrny na výrobu motocyklů Jawa († 4. 6. 1941) – 145 let