leden 2023

Zuzana Růžičková – první dáma cembala

Zuzana Růžičková

Zuzana Růžičková

Padesát tři let. Po tolik roků byl život Zuzany Růžičkové (1927–2017), přední české cembalistky, klavíristky a pedagožky, spjat s Hudební fakultou Akademie múzických umění sídlící na Malostranském náměstí.

Po přerušení studia, vynuceném uvězněním v nacistických koncentračních táborech, zde v letech 1947–1951 studovala hru na klavír a cembalo, následně od roku 1951 sama vyučovala obligátní klavír. V roce 1990 se stala profesorkou a až do roku 2000 vyučovala hru na milované cembalo. Právě ona prosadila hru na cembalo jako samostatný obor.

Pro tuto svázanost Zuzany Růžičkové a HAMU si zde každý rok připomínáme její narozeniny. Letos 16. ledna oslavíme nedožité 96. narozeniny koncertem sopranistky Kristýny Kůstkové s klavírním doprovodem Ahmeda Hedara a klavíristy Matouše Zukala. Koncert organizuje Nadační fond Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové.

Cílem fondu je co nejširší poznání a publicita díla skladatele Viktora Kalabise a uměleckých výkonů Zuzany Růžičkové. Za tímto účelem fond poskytuje nadační příspěvky i sám v tomto směru vyvíjí aktivity. Fond rovněž uděluje speciální ceny pro nadané mladé hudebníky.

Pro více informací navštivte web kalabisruzickova.cz