leden 2023

Lednové vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Kostel sv. Filipa a Jakuba se sochou sv. Jana, vycházka 29. 1.(zdroj cs.wikipedia.org)

Kostel sv. Filipa a Jakuba se sochou sv. Jana, vycházka 29. 1.(zdroj cs.wikipedia.org)

Prague City Tourism, Žatecká 110/2, Praha 1
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu; www.prazskevychazky.cz

Vycházky označené hvězdičkou* mají omezený počet účastníků a je doporučeno využít Předprodeje v e-shopu Prague City Tourism na eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky.
Začátky on-line přednášek v 17.00, není-li uvedeno jinak.

LEDEN 2023

2. 1. pondělí

Obecní dům.* Unikátní stavba pražské secese Obecní dům, byl postaven na místě původní rezidence českých králů. Prohlídka překrásných secesních interiérů s připomenutím role, jakou hrál v historii Prahy i celého novodobého státu. Začátek v 15.30 před vchodem do Obecního domu z náměstí Republiky. (J. Nováková)

3. 1. úterý

Rod Silva-Tarouca – on-line přednáška. Rod Silva-Tarouca odvozuje svůj původ převážně ze starých šlechtických portugalských rodů. Jak se jeho příslušníci dostali až do vzdálených Čech a o historii rodu a jeho členů. U nás nejznámějším je hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca, jenž v 19. století založil Průhonický park. (P. Lešovská)

4. 1. středa

Betonová Praha – on-line přednáška. Vpád okupačních vojsk do ČSR v roce 1968 zahájil novou éru nejen politickou, ale také uměleckou, která se nesla ve znamení chladného betonu. I přes tuto betonovou jednolitost vznikala v Praze díla světové kvality. Dnes lidé brutalismus buď opěvují, nebo nenávidí, nic mezi tím. (H. Valentová)

5. 1. čtvrtek

Alois Rašín, významná osobnost nového státu – on-line přednáška. Alois Rašín patří k nejvýznamnějším tvůrcům československé demokracie a státnosti. Leden roku 1923 se pro něj stal osudným. Přednáška připomene jeho život i místa, která jsou s ním v Praze spojena. (J. Nováková)

Obchodní dům Kotva, brutalistická architektura, vycházka 7. 1. (foto Stefan Letko)

Obchodní dům Kotva, brutalistická architektura, vycházka 7. 1. (foto Stefan Letko)

7. 1. sobota

Brutalismus v centru Prahy. * Prohlídka brutalistických skvostů. Monumentální stavby, které dodnes poutají pozornost, překvapí nejen svou estetikou a technickým provedením, ale zejména promyšleným urbanistickým konceptem. Začátek v 10.00 před hlavním vstupem do OD Kotva, nám. Republiky. (H. Valentová)

Kostel sv. Matěje a vilová osada na Babě.* Vycházka ke kostelu sv. Matěje a k funkcionalistické vilové kolonii na Babě – souboru 33 domů postavených v jednotném stylu, za velmi krátký čas a na atraktivním místě s výhledem na Prahu. Začátek v 14.00 na stanici autobusu č. 131, U Matěje. (M. Hátleová)

8. 1 neděle

Asanace Josefova. * Jak asanace proměnila bývalé židovské ghetto v reprezentativní čtvrť. Vycházka od původní Staré školy, kolem které se v minulosti nacházela nejstarší židovské osada, a dále místy a uličkami, které bychom dnes našli pouze na starých mapách či fotografiích. Začátek v 10.00 před Španělskou synagogou. (J. Kimlová)

Nusle v minulosti a současnosti. * Pražská čtvrť Nusle, ležící v hlubokém údolí potoka Botiče, patří k nejzajímavějším částem Prahy. Dokazují to bohatě zdobené fasády domů, bývalé průmyslové podniky i jména zajímavých osobností, které jsou s touto čtvrtí spojeny. Začátek v 14.00 před Nuselskou radnicí. (J. Nováková)

9. 1. pondělí

Jak číst křesťanské umění IV – patroni evropských zemí – on-line přednáška. Představení mnoha zemských patronů našich blízkých i vzdálenějších sousedů. Některé evropské státy zaštiťují nadpozemští ochránci, kteří vzešli z tamního národa, jiní připutovali z jiných oblastí Evropy, další byli zvoleni za ochránce země z důvodů symbolických či zástupných. (M. Gausová Zörnerová)

10. 1. úterý

Vyšehrad a kasematy. * Prohlídka areálu včetně hřbitova, kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou umístěny některé originály soch z Karlova mostu. Připomeneme i nejznámější legendy a záhadu Čertova sloupu. Začátek v 15.30 u Táborské brány na Vyšehradě. (P. Bartásková).

11. 1. středa

Poznávání stavebních slohů III – osvícenský klasicismus až k roku 1945 – on-line přednáška. Naváže na vývoj architektury obdobím tzv. osvíceneckého klasicismu a empíru, po kterém přichází období návratů k historické architektuře, ovšem nikoli chronologicky, ale tak, jak velel dobový vkus. Dále se přesuneme od secese, kubismu a národního dekorativismu až k funkcionalismu. (Š. Gandalovičová)

12. 1. čtvrtek

Trmalova vila a okolí. * Architektonicky cenná vilová čtvrť ve Strašnicích, která zde vznikla v prvních dvou desetiletích 20. století. Návštěva interiérů zdejší nejvýznamnější vily od Jana Kotěry, postavené pro rodinu ředitele obchodní školy Františka Trmala. Začátek v 15.30 na zastávce tramvaje Strašnická (ve směru do Vršovic). (M. Hátleová)

13. 1. pátek

Malostranská strašidla a legendy ožívají. * Nejen na Starém Městě, ale i na Malé Straně a Hradčanech se po setmění objevují tajemné postavy a strašidla. Kam se vydat, abyste je opravdu spatřili? Možná uvidíte živá strašidla na vlastní oči. A na ty nejmenší čekají tajuplné úkoly a sladká odměna. Začátek v 16.30 u pomníku hvězdářů na Pohořelci. (P. Bartásková, B. Škaroupková)

14. 1. sobota

Domovní znamení Malé Strany II. * Další zajímavá domovní znamení a jejich příběhy v Karmelitské ulici, příběh o Pražském Jezulátku a dále přes Maltézské náměstí do Mostecké ulice. Vycházku bude zakončena u domu U Tří pštrosů. Začátek v 10.00 u vchodu do kostela sv. Mikuláše na Malostranském nám. (M. Smrčinová)

Kostel sv. Petra na Poříčí a jeho okolí. * Komentovaná prohlídka původně farního kostela, dnes již zaniklé osady Poříčí. Postaven byl jako románská bazilika již ve 12. století a jeho dnešní podoba vychází z přestavby v 70. letech 19. století. Začátek v 10.00 před vchodem do kostela sv. Petra v Petrské čtvrti. (A. Škrlandová)

Náměstí a náměstíčka I – Staré Město * V rámci nového cyklu vlastivědných vycházek o historii více i méně známých pražských náměstí, náměstíček, trhů a tržišť. Představíme je tak, jak je znaly generace před námi, pro něž tvořily nedílnou součást každodenního života. Začátek v 14.00 před vstupem do Staroměstské radnice. (K. Navrátilová)

Akce pro děti: Staroměstská radnice dětem – Na návštěvě u Brožíka. * Tematická prohlídka období středověku, dob největší slávy Království českého. A to vše na pozadí mistrovských děl malíře Václava Brožíka. A protože každý jeho obraz schovává hříčku či vtip, pozvali jsme samotného mistra, aby nás zasvětil do těchto jinotajů. Začátek v 14.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)

15. 1. neděle

Za minulostí a současností Smíchova II – Pod křídly zlatého anděla. * Průmyslový rozvoj Smíchova v 19. století se dotkl především oblasti okolo křižovatky Anděl a vytvořil prostor pro současnou zástavbu. Novorenesanční smíchovskou radnici, kostel sv. Václava, funkcionalistickou synagogu nebo secesní zámeček baronky Ringhofferové. Začátek v 10.00 před kostelem sv. Václava, nám. 14. října. (J. Škochová)

Bílkova vila. * Komentovaná prohlídka vily se zaměřením na život a dílo sochaře Františka Bílka. Jak získal pro stavbu svého domu lukrativní parcelu na Hradčanech a jak to bylo se stavbou samotnou i jejími interiéry. Začátek ve 14.00 před vchodem do Bílkovy vily, Mickiewiczova 1. (D. Kratochvílová)

Kříž a kalich na Královských Vinohradech. * Na přelomu 20. a 30. let 20. století vyrostly nedaleko od sebe dvě krásné stavby. Obě jsou ukázkou toho nejlepšího, co může meziválečná církevní architektura nabídnout. Josip Plečnik vytvořil katolický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně a Pavel Janák Husův sbor. Začátek v 14.00 před Husovým sborem, Dykova 1. (S. Micková)

16. 1. pondělí

Architekt Jan Kotěra a jeho vize dokonalého domuon-line přednáška. Letos uplyne sto let od úmrtí Jana Kotěry. V čem spočívaly klíčové a trvalé změny, které přinesl do české architektury, čím se inspiroval a jak zasáhl do vývoje architektonických typů jako je rodinný dům, veřejná budova, pomník, náhrobek, dělnická kolonie nebo instalace výstavy. Začátek v 16.00 (M. Švec Sybolová)

17. 1. úterý

Kostel sv. Vavřince a jeho okolí. * Komentovaná prohlídka bývalého kostela v Hellichově ulici na Malé Straně. Původně románský kostelík, goticky přestavěný, ve kterém se částečně dochovaly fresky ze 14. století. Začátek v 15.00 před vchodem do kostela, Hellichova 18.(A. Škrlandová)

18. 1. středa

Příběh Svatovítské katedrály – on-line přednáška. Historie nejslavnějšího českého svatostánku spolu s vývojem jeho dlouhé výstavby. O umístění chrámu, které není úplně náhodné, seznámíní s jeho architekty a staviteli i skvosty, které ukrývá. (R. Kouřilová)

19. 1. čtvrtek

Jiří Guth-Jarkovský a Josef Rössler-Ořovský – dva muži, které spojovali stejné cíle – on-line přednáška. Poslední třetina 19. století přinesla nebývalý rozvoj tělovýchovy a sportu. U zrodu stáli Josef Rössler-Ořovský a propagátor českého sportu Jiří Guth-Jarkovský. Připomeneme si, co oba muže spojovalo a jaké byly jejich životní osudy. (J. Nováková)

21. 1. sobota

Po stopách nejstaršího osídlení Starého Města I * Osídlení míst v raném středověku ještě před založením Starého Města. První zástavba se formovala kolem stezky spojující Pražský hrad s Vyšehradem v místě Husovy ulice a jejího okolí. Zaměříme se i na zaniklé románské dvorce a kostely. Začátek v 10.00 před rotundou sv. Kříže, Konviktská 1. (J. Kimlová)

Staroměstskou radnicí křížem krážem * Exkluzivní večerní prohlídka s podrobným výkladem otevře takřka veškeré prostory někdejší pražské radnice – reprezentační síně i nepřístupné obřadní místnosti ve všech patrech, starobylou šatlavu i rozsáhlé středověké sklepy pod areálem. Začátek v 19.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (A. Baloun)

22. 1. neděle

Tajemství pražských uliček – Z Rynečku ke Karlovu mostu * V cyklu o pražských uličkách povede vycházka Karlovou ulicí, která byla ve středověku hlavní pražskou tepnou. Kde se v Praze nacházel tzv. Ryneček, osada Na Louži a kde měli Pražané poprvé možnost ochutnat kávu či si zajít si do kina. Začátek v 10.00 na Malém nám. u kašny. (R. Kouřilová)

Pražská rally * Vycházka na místa a okruhy spojené s motoristickým sportem v Praze. Jako závodní okruh sloužila třeba i dnešní Průmyslová ulice. Připomenutí ploché dráhy na Markétě a Strahov, ale i okolí stadionu. Začátek v 14.00 stanice autobusu Nad Markétou ve směru na Petřiny. (M. Karlík)

23. 1. pondělí

Josip Plečnik v Praze – život a dílo –on-line přednáška. Josip Plečnik není jen architektem Pražského hradu, ale také autorem jedné z nejvýznamnějších sakrálních staveb v Praze a neotřelého urbanistického plánu, díky kterému dnes mohla Praha vypadat zcela jinak. (H. Valentová)

24. 1. úterý

Staroměstský orloj není jen loutkové představení – on-line přednáška. Co všechno se dá na orloji přečíst nebo určit. Jak číst údaje ze Staroměstského orloje, který je chloubou Prahy. Orloj není jen turistická atrakce, ale funkční model vesmíru s velmi přesným chodem. (D. Kratochvílová)

25. 1. středa

Pražské průchody a pasáže IV * Reportér E. E. Kisch hledal a nacházel kouzlo dvorků a průchodů Starého Města. V jeho monografii se dočteme: „Cizinec chodí ulicemi, měšťan používá kromě nich tu a tam průchodů, jestliže si chce zkrátit cestu“. I my se opět vydáme poznávat tyto i další staroměstské průchody. Začátek v 10.00 na Malém náměstí před domem č. 11. (P. Lešovská)

26. 1. čtvrtek

Za tajemstvím práce restaurátorů v Horních Počernicích * Procházka do okolí Chvalské tvrze spojená s návštěvou restaurátorské dílny na Chvalech. O historii restaurátorství, obnovy obrazů, soch a nábytku i příležitost zahlédnout restaurátory přímo při práci v jejich ateliéru. Začátek v 15.00 před hotelem Chvalská tvrz, Na Chvalské tvrzi 858/3. (K. Navrátilová)

28. 1. sobota

Co vyprávějí pražské domy * Rudolfinum, o historii tohoto místa a co nynější koncertní chloubě předcházelo. Dále kolem Pinkasovy synagogy, která dnes ukrývá rituální lázeň zvanou mikve až do nynější Kaprovy ulice. I o historii pražské asanace. Začátek v 14.00 na náměstí Jana Palacha u hlavního vchodu do budovy Rudolfina. (M. Smrčinová)

Akce pro děti: Za apoštoly na Staroměstskou radnici * Prohlídku apoštolů zblízka a vyprávění o sv. Ludmile a sv. Václavovi. Prohlídka starodávných síní a hlubokého podzemí radnice. Děti budou čelit záludným otázkám a plnit zábavné úkoly. V závěru prohlídky čeká účastníky sladká odměna a výstup na radniční věž. Začátek v 14.00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. (D. Taimrová)

29. 1. neděle

Z Malé Chuchle pod Barrandovskými skalami do starého Zlíchova * Od kostelíka Panny Marie a několika domků chuchelských lázní, prosperujících v 18. a 19. století, projdeme starou zbraslavskou silnicí pod barrandovskými skalami až k hlubočepskému zámečku a zlíchovskému kostelíku sv. Filipa a Jakuba. Začátek v 10.00 na stanici autobusu Malá Chuchle, směr od Smíchovského nádraží. (J. Škochová)

29. 1. neděle

Významné události a osobnosti v ulici Žitné, Ječné a Štěpánské * Pamětní desky, které nám připomenou místa spojená s A. Dvořákem, B. Němcovou a A. Rašínem. Vzpomeneme také na události 17. listopadu roku 1939. Začátek v 14.00 u Novoměstské radnice na Karlově náměstí. (V. Trnka)

31. 1. úterý

Kudy cesta přes řeku? – on-line přednáška. Pražské mosty nejsou jen stavbami, které město potřebuje k překonání vodního toku, ale jsou i ukázkami dovednosti předních architektů. Pod jejich plány se podepsali třeba Pavel Janák a Jan Koula, na výzdobě se podílela řada významných sochařů (S. Micková)