leden 2023

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest

DOTAZ: Rád bych se zeptal, zda může prodejce podmiňovat poskytnutí záruky tím, že spotřebiteli zakáže odstraňovat samolepky ze zařízení. Koupil jsem si tablet a nabíječku, na které je zezadu umístěna samolepka s čárovým kódem a upozorněním, že při stržení zaniká záruka. Měl jsem vždy za to, že je k reklamaci nutný pouze doklad o koupi. Má prodejce pravdu?

ODPOVĚĎ: Podobné praktiky prodejců jsou zakázané občanským zákoníkem. Prodejcův záměr je jednoznačný. Snaží se zkrátit spotřebitele na jeho právech. Stržení nálepky ani jiných plomb nemůže vést k odmítnutí či zamítnutí reklamace. Dokonce i bez účtenky můžete zboží reklamovat. Postačí prokázat, že jste ho u prodejce zakoupil. To lze doložit třeba výpisem z bankovního účtu, záručním listem, staršími reklamačními protokoly, originálním obalem, specifičností zboží, v krajním případě i svědeckou výpovědí. Toto pravidlo vychází z občanského soudního řádu, který říká, že za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci.

DOTAZ: Před několika dny jsem reklamoval tablet. Když jsem se pro něj do prodejny vrátil, tak mi ho prodejce předal poškozený. Na tabletu bylo prasklé sklo a odřený roh. V předávacím protokolu mám potvrzeno, že tablet jevil při uplatnění reklamace pouze známky běžného opotřebení. Jak se mohu bránit?

ODPOVĚĎ: Ze zákona odpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věci ten, kdo ji převezme za účelem splnění své povinnosti ze smlouvy. Přitom není rozhodné, jak ke škodě došlo, jestli někdo porušil povinnost nebo ne, zda se tak stalo při vlastním plnění závazku nebo při přepravě či skladování věci. Prodejce vám tedy odpovídá za způsobenou škodu, která vznikla během vyřizování reklamace. Uplatněte u prodejce náhradu škody, a to ideálně písemně. Škodu by vám měl nahradit v penězích, jen pokud o to vy jako poškozený požádáte. Jinak se nahrazuje uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co musíte pro opravu věci účelně vynaložit.

Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest – tel.: 299 149 009.

www.dtest.cz