květen 2020

Senior telefon funguje již téměř 30 let

Služba Linka důvěry Senior telefon organizace ŽIVOT 90 je určena nejenom seniorům, kteří potřebují radu nebo se cítí opuštěni, ale také osobám, které o seniory pečují.

Linka důvěry Senior telefon funguje od roku 1992 a za dobu své existence pomohla více než půl miliónu volajících. Ročně přij­mou konzultantky na této bezplatné lince 800 157 157 více než 12 000 hovorů. Senioři a jejich blízcí se na tuto linku důvěry obracejí při řešení mezilidských vztahů, osamělosti, ale i domácího násilí nebo úmrtí blízké osoby. Konzultantky na lince poskytují také základní orientaci v oblasti dávek, příspěvků nebo sociálních služeb. Od března 2020 funguje také „Chat Senior telefonu“, který je určen pro všechny, kteří se ocitli v tíživé situaci nebo životní nepohodě a potřebují radu, podporu a pomoc.