leden 2023

Rychlý kulturní přehled na leden 2023

Modelářská výstava klubu LMK 215 KLADNO ukáže letadla, lodě, auta, vlaky.

Modelářská výstava klubu LMK 215 KLADNO ukáže letadla, lodě, auta, vlaky.

NA HRADĚ…

České korunovační klenoty budou u příležitosti 30. výročí vzniku České republiky vystaveny pro veřejnost v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Termín: 17.–21. ledna. Otevírací doba 9–17.00 hod. Vstup zdarma. www.hrad.cz

...I V PODHRADÍ

Živé přednáškové show a experimenty s kapalným dusíkem: Jak se mění vlastnosti hluboce zmrazených materiálů? Kolikrát zmenší podchlazený balónek svůj objem? Proč získávají materiály při nízkých teplotách vlastnosti supravodiče a mohou levitovat v magnetickém poli? Štefánikova hvězdárna. 14. 1. od 16.00

Novinky v ZOO: jednu z hlavních expozic Rezervace DJA doplnili dva samci pralesních prasat štětkounů afrických. Sdílet ji budou se skupinou kočkodanů Brazzových. Dále zde možno potkat skupinu goril nížinných, guerézy pláštíkové, osináky africké, talapoiny severní, krysy obrovské a kaloně plavé.

NA VÝSTAVU

Nikdy se nevzdáme! Výstava připomíná Protektorát Čechy a Morava a události spjaté s 38 dny druhého stanného práva roku 1942 po atentátu na R. Heydricha i souvislosti před a poté. Národní muzeum. Potrvá do 30. 4.

GALERIE HMP

Ondřej Vojtěchovský: Ivan Meštrović v kontextu historie 20. století. Přednáška o sochaři, který byl nejen uměleckou, ale i politicky angažovanou osobností. Své umění vždy úzce spojoval se svým světonázorem a politickým přesvědčením. Sledovat budeme jeho aktivity a vývoj jeho názorů i po odchodu do Spojených států, kde v emigraci prožil závěrečnou část svého života. 12. 1. od 18.00. Městská knihovna, 2. patro.

Výtvarný workshop: Folklorní vs. současný ornament se vztahuje k výstavě Pražská Pallas a Moravská Hellas (1902) – Auguste Rodin v Čechách a na Moravě. Colloredo-Mansfeldský palác. 7. 1., 13.00–18.00.

NÁRODNÍ GALERIE

Pravoslav Kotík, skupina Ho Ho Ko Ko a sociální tématika ve výtvarném umění První republiky. Komentovaná prohlídka s historičkou umění Markétou Čejkovou představí fenomény jako je civilismus a sociální umění a připomene autory reflektující témata mladého státu jako je průmysl, proletářské umění a důstojný život na periférii. Místo setkání: u pokladen Veletržního paláce. 22. 1. od 16.00.

V hloubce a po povrchu. Komorní výstava představuje výsledky poutavého mezioborového projektu věnovaného metodě výpočetní tomografie při průzkumu děl starého umění. Klášter sv. Anežky České. Trvá do 23. 4. 2023. Otevírací doba: úterý–neděle 10.00–18.00 / kaž­dá první středa v měsíci 10.00–20.00.

NA KONCERT

Čarující Mozart koncerty pro děti. Mozartova hudba jásá, tančí, hraje si a raduje se. Když ji náhle přepadne smutek, umí si poradit. Například pomocí kouzelné zvonkohry vyčaruje zpátky radost. Dvořákova síň, Rudolfinum. 28. 1. od 10.00 a 12.00.

ZA ROHEM

Modelářská výstava klubu LMK 215 KLADNO ukáže letadla, lodě, auta, vlaky, např. model Titaniku měřící na délku více než 1 m i známý parník Vltava. Představí se zde modeláři starší i nejmladší generace. Výstava probudí fantazii malých i velkých návštěvníků. Malý model je možné si vyrobit přímo na výstavě. Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Trvá do 12. 3.

NA VÝLET

Dům sester Válových – Jitka a Květa. Dvojčata, od jejichž narození uplynulo sto let, představovala zcela svébytný fenomén českého výtvarného umění. Výstava přibližuje místo, v němž vzniklo dílo enigmatických umělkyň, a ilustruje jeden z nejdůležitějších malířských a životních příběhů české kultury 20. století. Dům Válovek, Bendlova 6, Kladno. Trvá do 30. 1.

Úspěch se neodpouští. Výstava s podtitulem Nepřátelé Karla Čapka připomíná, že lidé slavného spisovatele nepřijímali pouze kladně. Čapek měl i řadu odpůrců a musel dlouhodobě čelit anonymním dopisům, pomlouvačným článkům i dalším projevům agresivity. Útoky se po „Mnichovu“ navíc stupňovaly a citlivého autora silně stresovaly. Památník Karla Čapka ve Staré Huti. Trvá do 31. 3.

NEBE NAD HLAVOU

Slunce vstoupí do Vodnáře 20. 1. (9:29h). Země nejblíže 4. 1. (147,1 mil. km). Merkur v druhé polovině ledna ráno nízko nad JV, rychle klesá. Mars (Býk) má začátkem roku nejlepší viditelnost (až –1,2 mag). Seskupení s Měsícem, Aldebaranem (Býk) a Plejádami 3. 1., totéž 30. 1. až 1. 2. Večer nad JZ vysoko Jupiter (–2,3 mag, Ryby), nízko Venuše (–3,9 mag, Střelec-Kozoroh-Vodnář) a Saturn (+0,8 mag, Ryby), obě planety spolu před konjunkcí 22. 1., navíc 23. 1. s tenkým Měsícem. Měsíc: úplněk 7. 1. (0:07h), nov 21. 1. (21:53). Konjunkce s Marsem 3. 1. (21h), Aldebaranem 4. 1. (3h). Kolem konjunkcí projde postupně poblíž hvězd Pollux (Blíženci), Regulus (Lev), Spica (Panna), Antares (Štír) i planet Venuše 23. 1., Jupiter 25. a 26. 1., Mars 30. 1.–1. 2.

OS, wi