leden 2023

Kontejnery na Praze 1

Velkokapacitní kontejnery budou v lednu přistaveny od 14.00 do 18.00, ukládání bude koordinovat obsluha.

úterý 17. 1. Štěpánská x Řeznická

pátek 20. 1. U Dobřenských před křižovatkou s Betlémskou, Haštalská u č. 2

úterý 24. 1. horní Malostranské náměstí

pátek 27. 1. Besední ul. (č. 1) – roh parčíku, Ostrovní u ZŠ naproti č. 12

úterý 31. 1. Dlouhá u č. 46

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy.

(zdroj OÚ MČ Praha 1)