únor 2023

Imaginárium bratří Formanů a jejich přátel na Chvalech

„Víme, že lidské ruce jsou schopny vytvářet zázraky a že naše představivost je nekonečná. Existuje v nás silná vnitřní touha po nalézání a objevování skutečných a krásných věcí…“ Těmito slovy uvádí tvůrci svoji putovní, hravou a interaktivní výstavu Imaginárium, která nyní doputovala na Chvalský zámek. Doplňuje ji bohatý doprovodný program loutkových divadel, výtvarných workshopů a koncertů.

Chvalský zámek v Praze 14 se již delší dobu zaměřuje na výstavy prezentující svět loutek, loutkového či animovaného filmu nebo ilustrací dětské knihy. Nová výstava se tak zařadí za úspěšné projekty věnované světu Jiřího Trnky, výstavám Radka Pilaře, Zdeňka Millera, Hermíny Týrlové a dalších, nebo oceňovanému animovanému filmu Myši patří do nebe (2022). Projekt Imaginárium z autorské dílny Matěje Formana a skupiny dalších spřátelených výtvarníků spojuje vše dohromady. Jejich Imaginárium je zabydlené loutkami – zvířátky i lidmi, hračkami či roztodivnými předměty, s nimiž všemi mohou návštěvníci komunikovat, uvádět je do pohybu, stavět z nich, hrát na ně. Je to spojení světa loutek, divadla, filmu s tím naším, opravdovým, hmatatelným světem. Důležitou roli tu má každý předmět, každý kousek dřeva i dřevíčka. Imaginárium však spojuje také svět dětí a svět dospělých, které se ke škodě nás všech někdy zdají být od sebe vzdálené.

I z jiných projektů Divadla bratří Formanů známe hravost jeho tvůrců. Také v Imagináriu je vše postaveno na fantazii, radosti ze hry, zapojení návštěvníků procházejících jednotlivými částmi výstavy. Je to jako na fantastickém výletě, kde nás čeká spousta překvapení a objevování. Výstava navíc využívá i specifika Chvalského zámku. Není tedy stejná, jako byly její předchozí instalace v jiných městech, kde se již dříve Imaginárium představilo. Na Chvalech totiž najdete unikátní středověkou zámeckou lednici, prostor vytesaný do pískovce, do něhož byla také instalována část Imaginária, speciálně pro toto místo připravená.

Další specifickou součástí je i odpočinkový prostor kavárny „U koně Přechvalského“, kam také výstava zasahuje, a kde si při prohlídce můžete dát třeba čerstvě praženou kávu. V jarních a letních měsících bude kavárna navíc rozšířena i o venkovní část.

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem.

A kdo je autorsky zastoupen? Matěj Forman se svými obrázky ve vlastní instalaci, dále pak skupina výtvarníků a přátel, v níž je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, zároveň ale i součástí celku. Renata Lhotáková, Martin Lhoták, Pavel Macek, Tereza Komárková, Barka Zichová, Andrea Sodomková, Josef Sodomka, Veronika Podzimková, Irena Vodáková, Lucie Valaška Knitlová a Bára Hubená.

Výstavu vedení Chvalského zámku dojednávalo téměř pět let. Nakonec se podařilo, a diváci tak mohou vidět unikátní projekt, který se už deset let proměňuje a získává si srdce návštěvníků na různých místech České republiky i v zahraničí. Současně výstava probíhá i v Drážďanech, kde však je k vidění její jiná verze. Nadšenci proto mohou porovnat, do Drážďan není tak daleko. A pokud chcete zažít ještě něco navíc, než jen „obyčejnou“ prohlídku, přijďte si s dětmi na Chvaly užít některý z doprovodných programů. Po celou dobu trvání tady budou jednou měsíčně výtvarné Dílničky (vždy v neděli). V plánu je několik, také nedělních, loutkových představení, koncert skupiny CIRCUS BROTHERS ve Chvalské stodole (10. 3.) nebo jedinečné divadelní představení Aladin Divadla bratří Formanů tamtéž (21. 5.) Vše pak završí tradiční Svatojánský kostýmový bál na zámeckém nádvoří (11. 6.).

Imaginárium, Chvalský zámek do 11. 6., od pondělí do neděle 9–18 hodin včetně státních svátků.

www.chvalskyzamek.cz

Martina Fialková