únor 2023

Únorové vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na rohu ulic Ke Strašnické a Krupská, ve Strašnicích (vycházka 18. 2.)

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na rohu ulic Ke Strašnické a Krupská, ve Strašnicích (vycházka 18. 2.)

Prague City Tourism, Žatecká 110/2, Praha 1
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu; www.prazskevychazky.cz

Vstupenky na vycházky označené hvězdičkou* jsou pouze v předprodeji na: eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky a mají omezený počet účastníků. Začátky on-line přednášek v 17.00, není-li uvedeno jinak.

ÚNOR 2023

1. 2. středa

Malou Stranou křížem krážem I. – on-line přednáška. Virtuální procházka Malou Stranou. Z Klárova přes Vojanovy sady, kolem šlechtických paláců na Malostranském náměstí. do zahrad pod Pražským hradem. (D. Kratochvílová)

2. 2. čtvrtek

Užité umění I – Historie nábytku – on-line přednáška. Vývoj nábytku od středověku až do současnosti včetně lokálních odlišností a zajímavostí. Se změnou způsobu života člověka a stavěním obydlí trvalejšího charakteru se začíná rozvíjet tvorba nábytku diferencovaného podle jeho funkce. (Š. Gandalovičová)

4. 2. sobota

Náměstí a náměstíčka II – Staré Město. Procházka po Starém Městě, jeho náměstími a náměstíčky s povídáním o jejich vzniku, historii i jménech významných osob, která jsou s těmito místy spojena. Sraz ve 14.00 na nám. Franze Kafky u kostela sv. Mikuláše, Staré Město. (K. Navrátilová)

Salóny lásky pražské Židovské čtvrti. Místa židovské Prahy, kde se scházela nejvznešenější pražská smetánka, ale i pražští hejsci a jejich děvčata. Kde byla nejpustší špeluňka Dennice i luxusní nevěstinec U Friedmannů, která ulice byla Hampejská a jakou specialitu nabízel salón Aaron. Sraz v 16.00 před kostelem sv. Šimona a Judy. (D. Kratochvílová)

5. 2. neděle

Domovní znamení Nového Města aneb merky, jak je neznáme. Nové Město pražské nabízí zcela jinou symboliku než Staré Město nebo Malá Strana. Prohlídka řady nevšedně zdobených domů a budov. O významných osobnostech, které v nich žily, i události, které se v nich udály. Sraz v 10.00 na rohu ulic Rytířské a Na Můstku. (M. Smrčinová)

Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě pražském. Prohlídka původně gotického kostela, který byl součástí augustiniánského kláštera založeného Karlem IV. Barokně přestavěný sakrální prostor s bohatou vnitřní výzdobou. Sraz ve 13.00 na rohu Viniční a Kateřinské ulice, Nové Město. (A. Škrlandová)

Brutalismus na Vinohradech a v Nuslích. Modrý klenot, radiátor, krabice, raketa, betonové monstrum. Jaké unikátní brutalistní stavby se skrývají za těmito přezdívkami. Z Vinohrad do Nuslí za skvosty brutalistické architektury. Sraz ve 14.00 na schodech na křižovatce ulic Ječná a Kateřinská, Ječná 40. (H. Valentová)

6. 2. pondělí

Václav Matěj Kramerius a historie České expedice – on-line přednáška. O vydávání pražských novin v minulosti, na koho Kramerius navazoval, jak se vyvíjela novinářská činnost dál i místa, která jsou v Praze s jeho jménem spojena. (J. Nováková)

7. 2. úterý

Za moderní architekturou do Karlína. Území podél Rohanského nábřeží se změnilo téměř k nepoznání a stalo se místem, kde se svými moderními budovami prezentují současní špičkoví architekti. Sraz v 16.00 u vstupu do stanice metra B Křižíkova. (P. Bartásková)

8. 2. středa

Po stopách nejstaršího osídlení Starého Města II – Podzemí Staroměstské radnice.* Prohlídka románsko-gotického podzemí Staroměstské radnice, které svým rozsahem a historií nemá v Praze obdoby. Dále po stopách raně středověkého osídlení v nejbližším okolí radnice. Sraz v 16.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (J. Kimlová)

Kurátorská prohlídka Prašné brány.* Jedna z nejvýznamnějších památek středověké, ale zároveň i novověké Prahy. Komentovaná prohlídka bude i sondou do problematiky památkové péče 19. století. Sraz v 16.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

9. 2. čtvrtek

Žena v židovské tradici – on-line přednáška. Jaká je role ženy v židovské tradici? Jak je vnímáno její postavení v rodině a komunitě vůbec? Co pro status ženy znamenalo období tzv. haskaly?. (Z. Pavlovská)

10. 2. pátek

Akce pro děti: Malostranská strašidla a legendy ožívají. Pojďte se příjemně bát. Sraz v 16.30 u pomníku hvězdářů na Pohořelci. (P. Bartásková)

11. 2. sobota

Barrandov – splněný sen. O splněném snu Václava Marii Havla i o architektech Maxi Urbanovi a Vladimíru Grégrovi mezi unikátními vilami na skalnatém ostrohu nad Vltavou. Sraz v 10.00 na zastávce autobusu č. 105 Filmové ateliéry. (S. Micková)

Lobkowiczký palác na Pražském hradě.* Památka světového dědictví UNESCO. Jediný soukromý palác v areálu Pražského hradu s vysoce ceněnou uměleckou sbírkou, která je nejstarší a největší v České republice. Sraz v 10.00 před vchodem do paláce, Jiřská ulice, Pražský hrad. (H. Valentová)

12. 2. neděle

Za starými i novými Košířemi. Kdysi byly Košíře lokalitou usedlostí, vinic a mlýnů na Motolském potoce, poté dělnickým zázemím smíchovských továren a místem prvorepublikových vil. Funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého, památková zóna Buďánka, „sorelovský“ blok s domovními znameními, revitalizovaný park Klamovka a bývalý košířský pivovar. Sraz v10.00 před kostelem sv. Jana Nepomuckého, Košířské náměstí/Nepomucká 13. (J. Škochová)

Po stopách nejstaršího osídlení Prahy – Pražský hrad a okolí. Co bylo na tomto místě předtím, než byl hrad Bořivojem I. založen a jak se toto místo v průběhu staletí vizuálně proměňovalo. Pozůstatky hradebního systému a sakrálních staveb z doby raného středověku. Sraz ve 14.00 před vstupem do katedrály sv. Víta na Pražském hradě. (J Kimlová)

13. 2. pondělí

Ženy Karla IV. – on-line přednáška. Karel IV. byl celkem čtyřikrát ženat. Počet jeho sňatků i oficiálních manželek dodnes zůstává předmětem zájmu. Čím byly jeho ženy zajímavé a proč právě ony dosedly na královský trůn?. (J. Nováková)

14. 2. úterý

Jak to bylo se svatým Valentýnem? O postavě světce i o novodobém svátku, který každoročně 14. února motivuje zamilované. Spojeno s prohlídkou Vyšehradu, baziliky sv. Petra a Pavla a relikviáře sv. Valentýna. Sraz v 15.30 před kostelem sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. (J. Nováková)

15. 2. středa

Příběh Svatováclavské kaple – on-line přednáška. Svatováclavská kaple v chrámu sv. Víta je od počátku jeho duchovním středobodem. Je místem odpočinku patrona české země sv. Václava, jehož hrob se zde nachází již více než tisíc let. (R. Kouřilová)

16. 2. čtvrtek

Pražské průchody a pasáže V. Zákoutí a průchody Nového Města z ulice Na Poříčí, přes Florenc a Těšnov do Klimentské ulice. Sraz v16.00 před domem v ulici Na Poříčí 10. (P. Lešovská)

18. 2. sobota

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce. Církevní stavba od významného barokního umělce Kiliána Ignáce Dientzenhofera s rokokovým interiérem a dřevěným modelem bronzové sochy Jana Nepomuckého od Jana Brokoffa na hlavním oltáři. Sraz v10.00 na rohu Karlova náměstí a Vyšehradské ulice. (A. Škrlandová)

Botanická zahrada. Zimní vycházka expozicí Botanické zahrady v Troji. O vinici sv. Kláry, jejíž historie sahá až do středověku. Sraz ve 14.00 na zastávce autobusu č. 102, 144 Na Pazderce. (M. Hátleová)

Ve Strašnicích nestraší. Ve Strašnicích žádná strašidla nepotkáme, ale navštívíme zajímavý moderní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie. O bydlení středních vrstev za první republiky. Masarykovy kolonie, která je jediným společným projektem Josefa Gočára a Pavla Janáka a Kolonie svobody od Františka Alberta Libry. Sraz ve14.00 před vchodem do kostela Ke Strašnické 10. (S. Micková)

Akce pro děti: Po královské cestě. Po stopách českých králů a jejich korunovačních průvodů. Od Prašné brány, areálem učenců v Klementinu na Křižovnické náměstí u císaře Karla IV. a výstupem na Staroměstskou mosteckou věž. Sraz v10.00 u Prašné brány na náměstí Republiky. (B. Škaroupková)

19. 2. neděle

Dům U Kamenného zvonu – GHMP.* Narození Karla IV. bývá někdy situováno právě do tohoto gotického paláce na Staroměstském náměstí. Prohlídka sklepení, kaple v přízemí a gotických prvků zachovaných v dalších přístupných prostorách objektu. Sraz v10.00 před domem U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13. (J. Škochová)

Nuselský most slaví 50 let. Praha se může chlubit dvoupatrovým mostem. V jeho přízemí jezdí metro a v patře auta, autobusy, motocykly a další. Právě horní patro tohoto mostu začalo sloužit řidičům i chodcům právě před půl stoletím. Sraz ve 14.00 před budovou Vojenských staveb, B. Němcové 5, P 2. (M. Karlík)

20. 2. pondělí

Dvory, dvorky, dvorečky a pražská zákoutí II. Vycházka Týnskou s uličkou jejími ústupkovými domy s nahlédnutím do velkých dvorů i malých dvorečků. Procházku zakončíme v prostorách Karolina. Sraz v15.30 u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na Starém Městě, Malá Štupartská. (M. Smrčinová)

Jak číst křesťanské umění V – christologická témata – on-line přednáška. Přednáška seznámí posluchače se zobrazováním Ježíše Krista ve výtvarném umění tak, jak o něm informují evangelia, ale také s tématy, která umělci přejali z apokryfních textů či která byla dobově podmíněna. (M. Gausová Zörnerová)

21. 2. úterý

Libeňský zámek.* Původní gotická tvrz v Libni byla přestavěna na renesanční zámeček, který v roce 1608 vstoupil do českých dějin coby místo uzavření tzv. Libeňského míru mezi znesvářenými bratry: císařem Rudolfem II. a arcivévodou Matyášem. Později byl zámek barokně přestavěn a sloužil jako rezidence purkmistrů. Sraz v16.00 na tramvajové zastávce Libeňský zámek. (Marie Hátleová)

22. 2. středa

Přelom milénií v pražské architektuře – on-line přednáška. Porevoluční éra dala vzniknout několika inovativním projektům, díky nimž pražská architektura vstoupila do nového tisíciletí. Současná architektura mění ráz, ale i panorama města a otevírá diskuze o pražském urbanismu a infrastruktuře. (H. Valentová)

23. 2. čtvrtek

Móda a módní salony Prahy v období první republiky. Po první světové válce vznikaly krejčovské salony, které zůstaly pojmem do dnešní doby: Hana Podolská, Oldřich Rosenbaum, Arnoštka Roubíčková, František Bára, Karel Dědic a další. Místa, kde se nacházely ty nejznámější, a i o osudech jejich majitelů. Sraz v 16.00 v ulici Štěpánská 53 (P. Lešovská)

24. 2. pátek

Akce pro děti: Od Dvou slunců ke Třem housličkám. O domovních znameních Malé Strany. Ta nejznámější v Nerudově ulici a jejich zajímavé historii. Sraz v16.30 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (P. Bartásková)

25. 2. sobota

Současná architektura v srdci Prahy. Na jediné ulici máme možnost projít 50 let pražské architektury. 70. léta symbolizuje OD Máj a 80. léta kontroverzní stavba Nové scény. Architekturu nového tisíciletí symbolizuje realizace OC Quadrio a ekologického stále zeleného Drnu na Národní třídě. Sraz v10.00 u hlavy Franze Kafky před OC Quadrio. (H. Valentová)

Stavební slohy v praxi. Vycházka navazuje na cyklus přednášek o historické architektuře. Vzhledem k vysoké koncentraci staveb v různých slozích v okolí Staroměstského náměstí začíná vycházka právě zde a směřuje dále k Můstku. Sraz ve 14.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (Š. Gandalovičová)

Staroměstskou radnicí křížem krážem.* Večerní prohlídka otevře takřka veškeré prostory někdejší pražské radnice – reprezentační síně i běžně nepřístupné obřadní Procházka bude zakončena v prostorách Karolina. Sraz v19.00 před hlavními vraty radnice. (A. Baloun)

26. 2. neděle

Za osobnostmi Královských Vinohrad. Královské Vinohrady patří k nejzajímavějším pražským čtvrtím. Přitažlivá je nejen jejich architektonická podoba a historie, ale také množství zajímavých lidí, kteří zde žili, studovali či tvořili. Sraz ve 14.00 na stanici tramvaje Jana Masaryka. (J. Nováková)

Staroměstská radnice dětem: Cesta do doby Lucemburků. O životě a kralování tří panovníků, kteří přinesli slávu Praze i celému Království českému. Sraz ve 14.00 před TIC Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)

27. 2. pondělí

Barvy v umění 19. století – on-line přednáška. Jaké barvy preferovalo toto století v obrazech od romantismu po kubismus? Barvy mají svoji symboliku a hrají i roli v kompozici výtvarného díla. Procházka díly Františka Kupky, Václava Špály či Josefa Mánesa. Začátek v 16.00. (M. Švec Sybolová)

28. 2. úterý

Kde chtěl Karel IV. vytvořit Nový Jeruzalém? Po roce 1348 začal římský a český král Karel IV. stavět své Nové Město pražské, předobrazem mu bylo hned několik významných církevních i světských vzorů. Která místa patří k nejzajímavějším, které kostely a kláštery založil a jak se tato oblast proměnila v následujících staletích. Sraz v 15.30 u kostela Panny Marie a Karla Velikého na Karlově. (J. Nováková)