duben 2023

Duben

Praha-Liboc, památný dub u Libockého rybníka

Praha-Liboc, památný dub u Libockého rybníka

V dubnu není vůbec nic jisté. Je to od podstaty žertovný a nestálý měsíc, který slibuje jaro, ale klidně lze očekávat sníh i mráz. Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí, praví stará pranostika, čímž potvrzuje premisu o neklidné dubnové atmosféře.

Na počátku měsíce potkáme bujaré aprílové žerty a končí se upalováním čarodějnic. Docela divoká dubnová sinusoida.

Skoro se zdá, že varianta pořekadla o setrvání za kamny má nějaký reálný základ, jako že někde v závětří je v dubnu nejklidněji. Jenže uklidit se k ústřednímu topení na celý měsíc není dneska zrovna nejrozumnější, proto se jeví jako nadějnější dubnová exkurze třeba do univerzitní knihovny, když už se v dubnu připomíná Den vzdělanosti. Souvisí s Karlovou univerzitou, která má dubnové datum v záhlaví své zakládací listiny, jejíž stáří je již 675 let, tudíž úctyhodná dáma v nejlepších letech. Když císař Karel IV. před staletími tuto instituci zakládal, neměli její žáci ani kantoři na růžích ustláno. Neměli prostory pro výuku, pomůcky, finance na vybavení školy, peníze na výplaty učitelů.

Zjevně některé vzorce mají neuvěřitelnou životnost, taková „věc Makropulos“ našeho vzdělávacího procesu. Nebo možná trvalý apríl. Zdá se totiž, že tyto problémy přetrvaly na vysokých školách do dnešních dnů.

A to navzdory tomu, že vzdělanost je údajnou prioritou všech, a podle statistik v naší zemi poměrně rychle a výrazně roste. Otec vlasti by však docela určitě žasnul, jak moc lpíme na jeho zakladatelské činnosti, a proto v její podstatě nic zásadního neměníme. I dnes se totiž vysokoškolští učitelé mohou dokonale vžít do pocitů svých dávných předchůdců, minimálně co se příjmů týče.

Přesto se všichni pokrytecky tváříme, že vzdělání je zásadní priorita, ale možná je to jen aprílový žertík nebo idea k sežehnutí v očistném ohni. Jakési baroko pro oko.

Určité vyvážení emocí přináší dubnová oslava Velikonoc, které s sebou nesou naději. Takovou nejistou, jako duben sám.

Vstupme tedy do něho s úsměvem, který apríl nabízí. A závěrečnou ohňovou očistou můžeme křehkou naději zpečetit, jako že už bude líp. Vždyť bude na dohled máj, lásky čas.

Jitka Neradová