duben 2023

XV. ročník cyklu Hudba bez hranic

4. dubna – 19.30

Jana Švadlenková – horna
Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského

Josef Mysliveček, Jan Václav Stich – Punto
Benjamin Britten, Wolfgang Amadeus Mozart

Jana Švadlenková

Jana Švadlenková

Pocta Josefu Myslivečkovi, který získal základy vzdělání ve zdejším dominikánském klášteře, a Janu Václavu Stich–Puntovi, proslulému hornistovi a pedagogovi. Oba opustili svoji zemi, a stali se záhy proslulými v celé Evropě a svojí tvorbou se zapsali do světového hudebního odkazu baroka a raného klasicismu.

Barokní refektář dominikánů, Jilská 5, Praha 1
Vstupné dobrovolné – doporučená výše 250 Kč.
Rezervujte si místo na m.fialkova@centrum.cz

Akce se koná ve spolupráci s Klášterem dominikánů a za podpory: MČ Praha 1, Nadace Život umělce