červen 2020

31 nových přehrad

Ministerstvo zemědělství navrhuje jako jedno z opatření proti suchu vybudovat 31 nových přehrad. O která místa jde? Server Mapy.cz všechny uvažované lokality zanesl do své mapy. Najdete ji snadno pod touto adresou: https://szn.am/uvazovane_prehrady.

Lokalit vhodných pro vybudování přehrady je v Česku mnohem víc. V tzv. Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, tedy jakémsi seznamu lokalit vhodných pro přehradu, jich původně bylo 486. Jejich počet byl postupně snižován, jak se jednotlivé obce, města či orgány ochrany přírody proti konkrétním lokalitám bránily.

V současnosti je v seznamu 65 lokalit, které byly schváleny v roce 2011. Ministerstvo zemědělství aktuálně navrhuje seznam doplnit o dalších 31 lokalit.

Jaká místa se do generelu dostávají nebo v něm jsou? Podle ministerstva jde o jedinečné lokality z hlediska terénního tvaru, s minimálním osídlením a hospodářskou zástavbou, s vodním tokem s dobrou kvalitou vody, v nichž relativně krátká hráz zachytí velký objem akumulované vody, obvykle v zalesněném údolí.

Smyslem seznamu je ochrana území pro možnou realizaci vodních nádrží. V územně plánovací dokumentaci jsou tyto oblasti označeny jako „územní rezerva“, což znamená, že území teprve bude ověřeno pro účel budoucího využití. Tato územní rezerva neomezuje stávající činnosti, například umožňuje dočasné stavby s horizontem jejich životnosti zhruba 50 let nebo stavby, jejichž případné vykoupení a odstranění nebude extrémně finančně a technicky náročné. Nejde tedy o „stavební uzávěru“.

Ekolist.cz

Martin Mach Ondřej