červen 2020

Noc kostelů 2020 bude

Nové datum pro svátek kostelů je v pátek 12. června. Každoročně organizovaná Noc otevřených kostelů, far, zvonic a dalších prostor, které často veřejnost nemá jinak možnost navštívit, se uskuteční i letos.

Byla posunuta oproti původně plánovanému termínu a koná se v pátek 12. června. I letos budou moci zájemci navštívit řadu míst oplývajících duchovní atmosférou, kterou možná právě v těchto dnech přetrvávající pandemie více vyhledáváme. Může jít jen o prosté rozjímání: prostředí pražských chrámů a kostelů vybízí usednout do lavic v tichu, zamyslet se nad přítomností toho, co nás přesahuje a co sami můžeme udělat pro druhé i pro sebe, abychom vše přestáli se ctí, neotřeseni na duši, možná i posíleni.

Můžeme ale hledat a vybírat i v množství zajímavých programů, které zapojené kostely nabízejí kromě mší nebo varhanních improvizací. Ať už jsou to krátké historické exkurzy se zasvěceným průvodcem, prohlídky zvonic či klášterních areálů, ale také kratší koncerty. Vše je rozprostřeno v čase dlouhého předletního večera až do opravdové noci, takže můžete stihnout navštívit i několik míst. Z kostelů na Praze 1 se jich zapojuje většina. Mapu i postupně zveřejňované programy hledejte na www.nockostelu.cz. Navštívit můžete samozřejmě i kostely mimopražské, Noc kostelů je celorepublikovou akcí. V tomto roce dostala motto z veršů Žalmu 104, který se zamýšlí nad pravidelností a zákonitostí přírody, střídáním dne a noci: Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit. Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří., Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera.

Na webu akce najdete i radostně jásavou znělku k letošnímu ročníku, kterou složil Jaroslav Pelikán.

Maf