červen 2020

Putování za geniem loci Vojtěšské čtvrti

Viktor Foerster (ze soukromé sbírky)

Viktor Foerster (ze soukromé sbírky)

S novým sídlem v Praze 1 se Mezinárodní společnost Josefa Bohuslava Foerstera www.sjbfoerster.cz představuje dvěma pozoruhodnými akcemi. Obě mají přímou vazbu k místům a působišti rozvětveného rodu Foersterů.

Zveme zástupce i studenty zdejších škol a institucí, ale i občany k vzájemnému setkání mezi kulturními obory – vzdělávacím, hudebním, výtvarným, sochařským, anebo vycházkovým. Oživíme historii prostředí, v němž žili a tvořili nejen naši předkové, ale i nositelé dnešních uměleckých hodnot.

15. června v 16.00 – Cestou kříže

Přednáška Františka Kožíška a P. Benedikta Hudemy o Křížových cestách Viktora Foerstera, Františka Bílka a o historii kostela sv. Vojtěcha

Místo konání: kostel sv. Vojtěcha, Vojtěšská 214, Praha 1

17. června v 16.00 – Jarní komentovaná vycházka

Po stopách hudebníků, výtvarníků, fotografů, vědců a literátů centrem Prahy 1. Vzpomínka na Olgu Foersterovou, druhou manželku známého skladatele a také prezidentského kandidáta J. B. Foerstera. Na závěr krátké hudební překvapení na faře kostela sv. Vojtěcha.

Sraz účastníků: v pasáži Světozor v 16.00, provází Hana Hejdová.

Na každou z akcí je nutné se předem přihlásit – Cestou kříže nejpozději do 8. 6., Jarní komentovaná vycházka nejpozději do 12. 6. na adrese info@sjbfoerster.cz

Připravila Mezinárodní společnost Josefa Bohuslava Foerstera ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Vojtěcha a Městskou částí Praha 1.