září 2023

Městská knihovna

POBOČKA HRADČANY

Pohořelec 25, Praha 1
tel.: 222 113 555, 770 130 203
Provozní doba knihovny: pondělí až čtvrtek 12.00–17.00.
Vstup na akce je volný.
Začátky v 17.17, není-li uvedeno jinak.

www.mlp.cz/cz/pobocky/hradcany/

• 13. 9. Místa zrychleného tepu: Břevnov.
Přednáška Josefa P. Snětivého věnovaná nedaleké čtvrti Břevnov, doplněná o autorské písně a projekci fotografií.

• 19. 9. Objevná pouť do Strahovského kláštera II.
Komentovaná vycházka Josefa P. Snětivého nejen na náměty jeho knihy Tajemství pražských klášterů – Královská kanonie premonstrátů na Strahově II.

• 20. 9. Jak na zdravé nohy – Vlaďka Botlíková.
Proč a jak se dobře starat o své nohy.

• 21. 9. Nadační fond Seňorina – Den Alzheimerovy nemoci
Křest nové charitativní Aloisovy ponožky na podporu pečujících, které navrhla Kateřina Winterová.

• 27. 9. Podzimní tvořivá dílna Dagmar Volencové – Myška z plsti pro radost.
Rezervace tel.: 770 130 203, dagmar.volencova@mlp.cz

Výstava

6.–27. 9. Markéta Zajíčková – Fraktály (počítačová grafika)