září 2023

Zářijové vycházky
a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Ulice Kotce na Starém Městě, vycházka 8. 9. (zdroj cs.wikipedia.org)

Ulice Kotce na Starém Městě, vycházka 8. 9. (zdroj cs.wikipedia.org)

Prague City Tourism, Žatecká 110/2, Praha 1
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu; www.prazskevychazky.cz

Vstupenky na vycházky označené hvězdičkou* jsou pouze v předprodeji na: eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky a mají omezený počet účastníků. 
Začátky on-line přednášek v 17.00, není-li uvedeno jinak.

ZÁŘÍ 2023

2. 9. sobota

Hanspaulka – čtvrť v zahradách I. Vycházka k viniční usedlosti Fišerka a Špitálka, dále k vile, kterou si nechal postavit Karel Babka s dcerou Lídou Baarovou. Kam vedla první trolejbusová linka v Praze. Sraz v 10.00 na zastávce autobusu č. 131, U Matěje. (S. Micková)

3. 9. neděle

Klausová synagoga a Obřadní síň. * Barokní synagogy pražského Židovského Města s prohlídkou Obřadní síně u Starého židovského hřbitova. V obou objektech je dnes umístěna stálá expozice věnovaná židovským tradicím a zvykům. Sraz v 10.00 před vchodem do Klausové synagogy, U Starého hřbitova 3a. (Z. Pavlovská)

Po stopách Golema. * Vycházka, která zabaví celou rodinu. Pomocí zábavného kvízu po stopách Golema. Prohlídka Starého židovského hřbitova s povídáním o židovské kultuře i bájích. Sraz v 14.00 v Maiselově ulici 15, P 1. (M. Kadlčíková)

4. 9. pondělí

Ferdinand Maxmilián Brokoff a perly českého barokního sochařství. 335. výročí narození Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa. Odkud tento sochařský rod pocházel, jak vznikala barokní socha či jaký byl vztah mezi zadavatelem a umělcem? Sraz v 16.30 u sousoší sv. Jana Křtitele s anděly na Maltézském nám. (J. Čížková Havlicová)

5. 9. úterý

Nejen za měřením času do pražského Klementina.* Bývalá jezuitská kolej Klementinum je po Pražském hradě druhý největší stavební komplex v Praze. Prohlídka Astronomické věže včetně Meridiánové síně i barokní knihovny. Sraz v 16.30 na Mariánské nám. 5. (M. Kovář)

6. 9. středa

Kostel sv. Šimona a Judy.* Barokní kostel, který byl původně součástí špitálu milosrdných bratří. Dnes ho využívá Symfonický orchestr hl. m. Prahy jako koncertní síň. Sraz v 16.00 před kostelem sv. Šimona a Judy, Dušní ul. (A. Škrlandová)

České královské korunovace a jejich slavná historie – on-line přednáška. Korunovační rituály byly nedílnou součástí české státnosti. Slavné postavy českých králů mají totiž jedno společné; jejich vliv i mocenské postavení vždy potvrdila korunovace či také intronizace, jak se v minulosti říkalo. (J. Nováková)

7. 9. čtvrtek

Krásy Královské zahrady a Chotkových sadů. Letohrádek královny Anny v Královské zahradě, skýtá více zajímavostí, např. renesanční Míčovnu, Prezidentský domek či méně známou Herkulovu kašnu. Procházka parkem, který byl v Praze prvním určeným přímo veřejnosti, který nese jméno svého zakladatele Karla hraběte Chotka. Sraz v 17.00 před hlavní vstupní mříží do Královské zahrady u Lvího dvora. (R. Kouřilová)

8. 9. pátek

Starým Městem za hudebními osobnostmi. Místa, kde koncertovali Mozart či Liszt, kde působil Dvořák, kde hudbu skládal Smetana, kde se narodil Mysliveček, kde byly Malé Kotce a k čemu sloužily, kdo první zazpíval českou hymnu, kdo byla dcera lékárníka Hambachera nebo kdo chtěl zbourat Stavovské divadlo. Sraz v 16.30 u vchodu do Obecního domu na nám. Republiky. (D. Kratochvílová)

9. 9. sobota

Akce pro děti: Za apoštoly na Staroměstskou radnici. Prohlídka apoštolů zblízka, starodávné síně i hlubokého podzemí radnice. S vyprávěním o sv. Ludmile a sv. Václavovi a výstupem na radniční věž. Sraz v 14.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (D. Taimrová)

Petrská čtvrť a Karel Hynek Mácha. Osm míst Prahy, která připomínají mládí, školu, lásku, divadlo a přátele velikána české poezie Karla Hynka Máchy. Sraz v 14.00 na Petrském náměstí pod platany. (V. Trnka)

Malebné Hradčany v proměnách času. Hradčany spolu s Pohořelcem patří k nejkrásnějším pražským čtvrtím. Podíváme se na hradčanské paláce, domy, kostely i kláštery a na všechno, co s historií Hradčan souvisí. Proč k nim přibyl tzv. Nový Svět a v čem byla důležitá doba císaře Rudolfa II. Sraz v 15.00 u sousoší hvězdářů na Pohořelci, na tramvajové stanici č. 22. (J. Nováková)

10. 9. neděle

Procházka mezi bývalými vinicemi. Ještě na začátku 17. století bylo na celém panství Libně 97 vinic. Pozdější války znamenaly jejich úbytek. Připomenutí některých z nich, jako např. Vlachovku, Hercovku, Francouzskou, Truhlářku, Velkou a Malou Vacešku a další. Sraz v 10.00 na stanici tramvaje č. 17, Ke Stírce. (P. Lešovská)

Od Bílého Beránka podle buštěhradské trati ke golfovému hřišti v Motole. Od barokní kaple Nalezení sv. Kříže (K. I. Dientzenhofer), renovovaného dvora Háje v přírodní památce U Hájů s řadou pramenišť k upravené přírodní krajině golfového hřiště Golf Club Praha. Sraz v 10.00 na stanici autobusu č. 225, Bílý Beránek. (J. Škochová)

Tajemství pražských uliček VII: Kostel sv. Jiljí a jeho okolí.* Prohlídka nádherného barokního interiéru gotického kostela sv. Jiljí. Dále do tajemna okolních uliček, kde se nachází i rodný dům spisovatelky Elišky Krásnohorské. Sraz v 15.00 před vchodem do kostela sv. Jiljí, Husova ul. (R. Kouřilová)

Usedlost Šmukýřka v Košířích, vycházka 11. 9. (zdroj cs.wikipedia.org)

Usedlost Šmukýřka v Košířích, vycházka 11. 9. (zdroj cs.wikipedia.org)

11. 9. pondělí

Za košířskými a smíchovskými usedlostmi – od Šmukýřky po Cibulku. Dvě usedlosti, které nejsou úplně v ideálním stavu. Kdo byli šmukýři a jaká díla zde vytvořil M. Aleš. V parku je řada romantizujících objektů – čínský pavilon, novogotická hájovna, kamenná rozhlednu i řada plastik antických bohů. Sraz v16.00 na stanici autobusu Šmukýřka. (J. Škochová)

12. 9. úterý

Jižní zahrady Pražského hradu. Po jižním svahu hradčanského ostrohu, který je krášlen komplexem kouzelných zahrad, o historii a proměnách v průběhu staletí. Vycházku zakončíme na Starých zámeckých schodech. Sraz v 16.00 u sochy TGM na Hradčanském nám. (J. Kimlová)

13. 9. středa

Pražský hrad za Rudolfa II. Pražský hrad má mnoho tváří, z nichž jednu mu vtiskl císař Rudolf II. Vycházka se zaměří na osudy jednotlivých hradních staveb, které byly postaveny v době rudolfinské. Sraz v 17.00 u sochy TGM na Hradčanském nám. (J. Kimlová)

14. 9. čtvrtek

Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně.* Prohlídka barokního chrámu, na jehož stavbě a výzdobě se podíleli nejvýznamnější umělci své doby otec a syn Dientzenhoferové. Letos slaví výročí 350 let od položení základního kamene. Sraz v 16.00 u vchodu do kostela na Malostranském nám. (M. Hátleová)

16. 9. sobota

Nordic walking: Zadní Kopanina se představuje.* Zadní Kopanina je nejmenší částí Prahy a působí dojem poklidné vesničky. Prostor bývalé návsi obklopují dřívější statky; pod nimi v údolí je část Chaloupky tvořená drobnými domkářskými staveními. Sraz v 10.00 na zastávce autobusu č. 246, Zadní Kopanina. (M. Hátleová, J. Matoušková)

Radnice dokořán – exkluzivní vycházky do běžně nepřístupného románského podzemí Staroměstské radnice.* U příležitosti výročí svého založení Staroměstská radnice už podeváté otevírá své brány, tentokrát ty do tajemného středověkého podzemí.I do doposud nezrekonstruovaného podzemí pod domy U Minuty nebo U Zlatého rohu. Sraz v 17.00 / 19.30 / 20.15 / 21.00 / 21.45 před vstupem do Staroměstské radnice. (H. Fuková, K. Navrátilová)

17. 9. neděle

Kampou za Valdštejnem. Od kostela sv. Jana Na Prádle na Kampu až k Valdštejnskému paláci. Proč se kostel sv. Jana jmenuje Na Prádle, odkud má jméno Všehrdova ulice, jak vznikl ostrov Kampa, proč se tu léčil Dobrovský nebo kde se ženil malíř Škréta. Sraz v 10.00 u kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle, roh ulice Říční a Všehrdova. (D. Kratochvílová)

Za Kotěrovou vodárnou a synagogou v Michli. Elegantní industriální památka z počátku 20. století, podél Botiče k michelské synagoze, která bývala jednou z významných pražských předměstských synagog. Dále k bývalé usedlosti Šustrovka (dnes divadlo Na Jezerce) a prameni Jezerka, jehož voda kdysi napájela Vyšehrad. Sraz v 10.00 před hlavním venkovním vchodem do obchodního centra Arkády Pankrác. (M. Kadlčíková)

Náměstí a náměstíčka – Nové Město I. Historie, vývoj a významné osobnosti pražských náměstí a náměstíček. Vlastivědná vycházka nás zavede do severní části Nového Města. Sraz v 14.00 na náměstí Republiky. (K. Navrátilová)

18. 9. pondělí

Liturgický prostor I: Vznik, význam a vývoj kostelů – on-line přednáška. Jedním z důsledků sekularizace je postupná ztráta porozumění stavbám, které jsou spojeny s provozováním náboženského kultu; v tomto případě s křesťanstvím. Přednáška se zaměří na výklad vzniku a významu kostelů, kaplí, zvonic a oratoří, na jejich architektonický a liturgický vývoj v průběhu dvou tisíciletí. (M. Gausová Zörnerová).

19. 9. úterý

Vyšehradský hřbitov a slavní herci. Vycházka Vyšehradským hřbitovem, vzpomínka na významné osobnosti z řad slavných herců a hereček 19. a 20. století. Sraz v 16.00 před kostelem sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. (V. Trnka)

Albrecht z Valdštejna, muž mnoha tváří 0150 – on-line přednáška. Chtěl být Albrecht z Valdštejna opravdu českým králem? Byl více vojákem, či ambiciózním budovatelem? Na tyto otázky a mnohé další si odpovíme při vyprávění o životě i působení významného příslušníka starobylého českého šlechtického rodu Valdštejnů. (J. Nováková)

20. 9. středa

Karlín – první opravdové předměstí Prahy. Dnes rozkvétající pražská čtvrť Karlín bývala kdysi tvořena průmyslovými stavbami, ale také výstavnými a zajímavými domy. Co z nich dnes zbylo a jaké byly osudy této převážně industriální čtvrti v minulosti? Sraz v 16.00 před kostelem sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském nám. (J. Nováková)

Albertov v Praze 2, vycházka 24. 9. (zdroj cs.wikipedia.org)

Albertov v Praze 2, vycházka 24. 9. (zdroj cs.wikipedia.org)

21. 9. čtvrtek

Univerzitní areál Albertov a okolí. Procházka čtvrtí Albertov připomene historii tohoto koutu Prahy coby místa spojeného s vědeckými institucemi a fakultami. Odkud se vzalo označení této části Prahy i co tuto lukrativní lokalitu v budoucnu čeká. Sraz v 16.00 na zastávce tramvaje Botanická zahrada. (M. Hátleová)

23. 9. sobota

Pražský hrad v dobách Benedikta Rieda.* Slavná doba Pražského hradu, kdy se královská rezidence upravovala pro Vladislava Jagellonského. Co všechno vzniklo a jak vlastně Hrad vypadal. Sraz v 10.00 na Hradčanském nám. u sochy T. G. M. (J. Nováková)

Vyšehrad a jeho legendy. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi. Nejvýznamnější památky vyšehradského areálu. Sraz v 14.00 u Táborské brány. (M. Smrčinová)

Staroměstskou radnicí křížem krážem. Exkluzivní večerní prohlídka otevře takřka veškeré prostory někdejší radnice Starého Města; reprezentační síně i běžně nepřístupné obřadní místnosti, starobylou šatlavu i rozsáhlé středověké sklepy pod areálem. Sraz v 19.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (A. Baloun)

Barokní zámek v Ďáblicích, vycházka 24. 9. (zdroj cs.wikipedia.org)

Barokní zámek v Ďáblicích, vycházka 24. 9. (zdroj cs.wikipedia.org)

24. 9. neděle

Domovní znamení Malé Strany. Domovní znamení malostranských domů, k nimž se váží tajemné legendy i životní osudy významných českých osobností. Sraz v 10.00 na zastávce tramvaje Pohořelec. (M. Smrčinová)

Ďáblice, jak je neznáte. Ďáblice, původně nevelká samostatná vesnice, jejíž historie je neoddělitelně spojená s řádem křížovníků s červenou hvězdou. Prohlídka Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava, historie této městské části a seznámení se s nejvýznamnějšími místními památkami. Sraz v 13.30 na rohu ulic Ďáblická a U Parkánu (K. Navrátilová)

Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty. * Prohlídka původně gotického kostela založeného ve druhé polovině 14. stol. v rámci nově vznikajícího Nového Města pražského. V interiéru si ukážeme barokní obrazy a sochy významných autorů a neopomeneme ani protější zvonici z 15. století. Sraz v 14.00 před kostelem sv. Jindřicha v Jindřišské ulici. (A. Škrlandová)

26. 9. úterý

Pražské průchody a pasáže I. V Praze se začaly první pasáže objevovat v souvislosti s přestavbou Václavského náměstí, kdy vznikaly místo tehdy obvyklých dvorků. Procházka od horní části Václavského náměstí až k Platýzu. Sraz v 16.00 u sochy sv. Václava na Václavském nám. (P. Lešovská)

27. 9. středa

Na Královských Vinohradech mezi dvěma válkami. Meziválečné období obohatilo vinohradskou architekturu o řadu zajímavých realizací. Na trase z náměstí Míru do Riegrových sadů se podíváme na díla Jaromíra Krejcara, Josefa Gočára, Aloise Dryáka, Františka Kavalíra a dalších architektů. Sraz v 16.00 před kostelem sv. Ludmily na nám. Míru. (S. Micková)

30. 9. sobota

Pražský hrad, sídlo českých knížat a králů. Vycházka po exteriérech Pražského hradu, jednoho z největších hradních komplexů na světě. Projdeme jednotlivá hradní nádvoří a ukážeme si nejvýznamnější a nejzajímavější stavby i prvky. Sraz v 10.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském nám. (M. Smrčinová)