listopad 2023

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest:

DOTAZ: Bydlíme s rodinou v nájemním bytě a asi před měsícem se nám pokazil kotel. Okamžitě jsme kontaktovali pronajímatele. Ten nejprve zajištění opravy odmítal a chtěl po nás, ať si ji zařídíme sami. Pak nám slíbil, že se na to někdo přijde podívat. Od té doby jsme několikrát pronajímatele kontaktovali, ale kotel stále není opraven. Je jeho přístup v souladu se zákonem?

ODPOVĚĎ: Jako nájemci jste odpovědní pouze za běžnou údržbu a drobné opravy v nájemním bytě. Občanský zákoník stanoví pronajímateli povinnost odstranit vzniklé poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co jste mu takovou skutečnost oznámili. Pokud tak neučinil, můžete poškození nebo vadu odstranit sami a žádat po něm náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě slevu z nájemného. V závažných případech můžete i vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby. Pro takovou výpověď je však nezbytné, aby samotná závada či prodlení s jejím odstraněním představovaly hrubé porušení povinností pronajímatele.

Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest – tel.: 299 149 009

www.dtest.cz