listopad 2023

Listopadové vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Slovanský dům Na příkopě, vycházka 16. 11. (zdroj cs.wikipedia.org)

Slovanský dům Na příkopě, vycházka 16. 11. (zdroj cs.wikipedia.org)

Prague City Tourism, Žatecká 110/2, Praha 1
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu; www.prazskevychazky.cz

Vstupenky na vycházky označené hvězdičkou* jsou pouze v předprodeji na: eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky a mají omezený počet účastníků. 
Začátky on-line přednášek v 17.00, není-li uvedeno jinak.

LISTOPAD 2023

1. 11. středa

Holešovické fabriky aneb Co vše se v Praze vyrábělo. Vycházka Holešovicemi po stopách výroby kovového nábytku, uzenářského zboží, piva či barviv. Sraz v 16.00 na stanici tramvaje Holešovická tržnice. (P. Lešovská)

2. 11. čtvrtek

Černá smrt v Evropě a její důsledky – on-line přednáška. Jak a podle koho se jmenuje tlustá tyčinková bakterie, která sužovala lidstvo po staletí? Kolik pandemií má svět za sebou? Kdo byli moroví patroni? Jak morová epidemie ovlivnila historii, umění, společnost? (D. Kratochvílová)

3. 11. pátek

Kostel sv. Havla. Původně románský farní kostel v Havelském Městě, kterému Karel IV. věnoval ostatky sv. Havla. Kázali zde např. Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže i Jan Hus. Pohřben je zde Karel Škréta. Sraz v15.00 před vchodem do kostela z Havelské ulice, P 1. (A. Škrlandová)

4. 11. sobota

Lobkowiczký palác na Pražském hradě.* Prohlídka jednoho z nejvýznamnějších pražských paláců jako jediné soukromé stavby jinak rezidenčního Pražského hradu. O slavné historii rodu Lobkowitzů a s jakými událostmi je spojena jejich minulost. Sraz v 10. 00 před vchodem do paláce. (J. Nováková)

Akce pro děti: Za apoštoly na Staroměstskou radnici. Vyprávění o sv. Ludmile a sv. Václavovi. Prohlídka apoštolů zblízka, starodávných síní a hlubokého podzemí radnice. V závěru prohlídky čeká účastníky drobná odměna a výstup na radniční věž. Sraz ve 13.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (Dana Taimrová)

Petrská čtvrť a významní Židé II. Kde žil Max Brod, co byla Prager Schule a projdeme se okolo tzv. Poříčské synagogy. Kde prožívala mládí Tereza Cori, nositelka Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství a zároveň první žena oceněná v této kategorii. Sraz ve 14.00 na Petrském nám. pod platany. (V. Trnka)

5. 11. neděla

Akce pro děti: Po stopách Golema. Po stopách Golema pomocí zábavného kvízu. Návštěva Starého židovského hřbitova a Maiselovy synagogy. Dozvíme se mnoho o židovské kultuře i bájích. Sraz v 10.00 v Maiselově ul. 15. (M. Kadlčíková)

Malostranský hřbitov. Nostalgická oáza 19. století s kostelem Nejsvětější Trojice. Procházka podzimním Malostranským hřbitovem s klasicistními náhrobky z dílny Václava Práchnera, Josefa Malinského nebo bratří Maxů. Sraz v 10.00 na zastávce tramvaje Bertramka. (J. Škochová)

Domovní znamení Malé Strany II. Další zajímavá domovní znamení a jejich příběhy. Karmelitskou ulici k Pražskému Jezulátku a přes Maltézské náměstí do Mostecké ulice. Sraz ve 14.00 u vchodu do kostela sv. Mikuláše na Malostranském nám. (M. Smrčinová)

6. 11. pondělí

Mariánské sloupy v Praze, jejich minulost i současnost – on-line přednáška. Jedním z fenoménů pražské barokní architektury jsou mariánské sloupy. Sochařsky i architektonicky nápaditá a pestrá díla mají také velmi zajímavou historii. Připomeneme si, jak vznikaly i jak vypadají dnes. (J. Nováková)

7. 11. úterý

Bílkova vila. * Prohlídka vily se zaměřením na život a dílo sochaře Františka Bílka. Jak získal pro stavbu svého domu lukrativní parcelu na Hradčanech a jak to bylo se stavbou samotnou i jejími interiéry. Sraz v 16.00 před vchodem do Bílkovy vily, Mickiewiczova 1, P 6. (D. Kratochvílová)

9. 11. čtvrtek

Jak se svítilo v Praze aneb Po stopách pražského osvětlení. V průběhu staletí se možnosti osvětlení proměňovaly spolu s technickým rozvojem. Co přinesla do osvětlení průmyslová revoluce, jak se svítilo na začátku 20. století i to, jak zajímavé umělecké prvky zdobí moderní svítidla dnes. Sraz 19.00 u sochy E. Beneše na Loretánském nám. (J. Nováková)

11. 11. sobota

Katedrála sv. Víta a její umělecká díla. Nepřehlédnutelná dominanta nejen Pražského hradu, ale také celého města již od doby Karla IV. Tehdy započatá stavba prošla mnoha architektonickými i uměleckými proměnami, že ji dnes můžeme považovat za skutečnou učebnici architektury. V průběhu staletí na stavbě i výzdobě pracovali nejvýznamnější umělci své doby. Sraz v 10.00 u sochy TGM na Hradčanském nám. (J. Nováková)

Tajemství pražských ulic a uliček VIII. – Za osobnostmi české kultury. Vycházka do míst, kde žily či působily významné osobnosti české historie a kultury – Betlémské kaple, kde kázal Mistr Jan Hus, působiště obrozence Vojty Náprstka. Domy, kde žil a zemřel sochař Josef Václav Myslbek nebo kde se narodila spisovatelka Karolína Světlá. Sraz ve 14.00 před Betlémskou kaplí na Betlémském nám. (R. Kouřilová)

12. 11. neděle

Baba – výstavní kolonie vzorového bydlení Svazu čs. díla. Unikátní komplex funkcionalistických vil z let 1932–1936, na jejichž výstavbě se podílelo dvacet předních architektů tří generací, jako například Pavel Janák, Josef Gočár, Oldřich Starý, Ladislav Žák či Evžen Linhart. Sraz v 10.00 na zastávce autobusu č. 131 U Matěje. (S. Micková)

Co ukrývá Bohdalec? Nejen za Járou Cimrmanem, ale i po filmových místech a zajímavostech se vypravíme do okolí malého pražského návrší Bohdalec. Sraz ve 14.00 na zastávce autobusu Bohdalec, u parku Fr. Langera. (K. Navrátilová)

13. 11. pondělí

Užité umění V. – Historie obecných kovů – on-line přednáška. O výrobcích z obecných kovů, zejména ze železa, jehož objev byl pro člověka velkým přínosem. Jedněmi z prvních, kteří ocenili jeho vlastnosti, byli Keltové. (Š. Gandalovičová)

14. 11. úterý

Kurátorská prohlídka Prašné brány. * Jedna z nejvýznamnějších památek středověké i novověké Prahy. Zde začínala jak Královská cesta, tak důležitá silnice do Kutné Hory, kde se těžilo stříbro do královské pokladny. Výstavba věže začala v roce 1475 pod vedením zednického mistra Václava, následující rok jej nahradil Matyáš Rejsek. Sraz v 16.00 před vstupem do objektu.(K. Kučera)

15. 11. středa

Kurátorská prohlídka Svatomikulášské zvonice.* Prohlídka s kurátorem pražských věží. Stavba z roku 1752 sloužila v minulosti jako městská požární hláska, hodinová věž a později jako pozorovatelna Státní bezpečnosti. Sraz v 16.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

Barokní perly Prahy I., Valdštejnský palác a zahrada – on-line přednáška. První z nového cyklu přednášek nám představí nejstarší raně barokní pražský palác – Valdštejnský a jeho zahradu. (R. Kouřilová)

16. 11. čtvrtek

Pražské průchody a pasáže III. Další pražské pasáže na rozhraní Starého a Nového Města. Rathova pasáž, průchozí Slovanský dům, pasáž pod Českou národní bankou a následně průchody v uličkách Starého Města. Sraz v 16.30 na Ovocném trhu před vchodem do Pánské pasáže. (P. Lešovská)

Muzeum MHD, vycházka 18. 11. (zdroj cs.wikipedia.org)

Muzeum MHD, vycházka 18. 11. (zdroj cs.wikipedia.org)

18. 11. sobota

Nordic walking: Milíčovským lesem do Křeslic. Od moderního komunitního centra Matky Terezy na okraji Centrálního parku Jižního Města k lesnímu porostu Milíčovského lesa, kolem rybníků, přes louky ke vsi Křeslice. Sraz v 10.00 před komunitním centrem Matky Terezy, konečná stanice metra C Háje. (M. Hátleová, J. Matoušková)

Dobovou tramvají do listopadu ’89 aneb Konečná stanice Národní třída. Po stopách historických událostí, kterými začala československá sametová revoluce 17. listopadu 1989. Kde všude nalezneme stopy listopadových dnů roku 1989. Jízda dobovou tramvají. Sraz v 10.30 u Vozovny Střešovice – Muzeum MHD.

Olšanské hřbitovy II. Po cestičkách Olšanských hřbitovů, kde spatříme hroby a hrobky významných umělců, např. Vladimíra Menšíka, Rudolfa Hrušínského, dua V+W a dalších osobnostní veřejného života. Sraz ve 14.00 u hlavní brány Olšanských hřbitovů v ulici Vinohradská. (M. Smrčinová)

19. 11. neděle

Na Butovické hradiště. Archeologická lokalita osídlená od neolitu po slovanské období zabírá plochu rozlehlého ostrohu a dnes nabízí krásné výhledy do Prokopského údolí, na skalní vápencové masivy i pozůstatky podmořské sopky. Sraz v 10.00 na zastávce autobusu Sídliště Jinonice. (J. Škochová)

Do Nelahozevsi po stopách Antonína Dvořáka. Vycházka z Kralup nad Vltavou podél řeky stezkou. V Nelahozevsi se pokocháme renesančním zámkem a poznáme prostředí Dvořákova dětství. Sraz v 11.00 před hlavním vchodem nádraží v Kralupech nad Vltavou (vlak jede v 10.12 z Masarykova nádraží). (M. Kadlčíková)

Staroměstská radnice dětem: Za tajemstvím Pražského orloje. * V rámci prohlídky představíme první radniční dům, kapli a orloj. Povíme si něco o české historii a strávíme čas ve společnosti dvanácti apoštolů. Sraz ve 14.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)

Za historií Hostivaře. Hostivař je cenná lokalita s dochovaným souborem původní zástavby statků, mlýnů i bydlení domkářů. Vesnická památková zóna Stará Hostivař, Švehlův statek, Toulcův dvůr a hostivařský hřbitov nechá návštěvníka nahlédnout do historie Hostivaře. Sraz ve 14.00 na zastávce autobusu č. 177 a 181 Hostivařské nám. (M. Hátleová)

20. 11. pondělí

Od tržiště k obchodnímu domu – on-line přednáška. Pražská tržiště, kryté tržnice a obchodní domy. Historické fotografie nás zavedou např. na Vaječný i Zelný trh a do obchodního domu U Nováků. Kdo byli pánové Brouk a Babka a skončíme v legendárních obchodních domech Kotva a Máj. (S. Micková)

21. 11. úterý

Po stopách Karla IV. a jeho díla na Novém Městě pražském. Když se v roce 1378 loučila pražská města se svým králem Karlem IV., vděčila mu skutečně za mnohé. Proměna královské a císařské metropole byla patrná na každém kroku. Nejdůležitější byl však vznik Nového Města pražského, jeho klášterů, kostelů i městské zástavby. Sraz v 16.00 před kostelem sv. Kateřiny, vchod z ulice Viničná. (J. Nováková)

22. 11. středa

Za historií Univerzity Karlovy. Vycházka tematicky zaměřená na dějiny nejstarší středoevropské univerzity nás zavede na Staré Město. Seznámíme s historií nejen Univerzity Karlovy, ale i ostatních vysokých škol, které na trase potkáme. Sraz v 16.00 před kostelem sv. Mikuláše na Staroměstském nám. (J. Kimlová)

23. 11. čtvrtek

Sladkovského náměstí a jeho dominanty. Gymnázium Karla Sladkovského je jedna z nejstarších středních škol v Praze. Navštívíme její vnitřní historické prostory a také unikátní interiér neogotického kostela sv. Prokopa před jejími okny. Sraz v 16.30 před vchodem do kostela sv. Prokopa, Sladkovského nám. (M. Kovář)

25. 11. sobota

Která ulice se původně nazývala Tunelová? Na vycházce ji poznáme. Na trase uvidíme, jak funkcionalismus ve 30. letech 20. století obohatil vinohradskou zástavbu. Sraz v 10. 00 na zastávce tramvaje I. P. Pavlova ve směru na náměstí Míru. (S. Micková)

Za Pražským Jezulátkem do kostela Panny Marie Vítězné. Prohlídka kostela s příběhem nejuctívanější sošky v Čechách – Pražského Jezulátka. Sraz v 10.30 před vchodem do kostela Panny Marie Vítězné v Karmelitské ulici. (R. Kouřilová)

Z Holešovic do Karlína přes Štvanici. Propojení břehů Vltavy potřebují nejen obyvatelé Holešovic a Karlína, ale všichni, kdo si chtějí zkrátit cestu přes řeku. Elegantní prostá betonová stavba nabízí pohledy ke Karlínu, po proudu až k Maninám a od Holešovic přes Letnou a Hradčany až k Petřínu. Sraz ve 14.00 před hlavním vstupem do Pražské tržnice, Bubenské nábřeží 13.(M. Hátleová)

Staroměstskou radnicí křížem krážem. * Při večerní prohlídce projdeme reprezentační síně i běžně nepřístupné obřadní místnosti ve všech patrech, starobylou šatlavu a rozsáhlé středověké sklepy pod areálem. Sraz v 19.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (A. Baloun)

Interiér Loretánské kaple v Hájku, vycházka 26. 11. (zdroj cs.wikipedia.org)

Interiér Loretánské kaple v Hájku, vycházka 26. 11. (zdroj cs.wikipedia.org)

26. 11. neděle

Akce pro děti: Od Zlatého anděla ke Třem divým mužům. Domovní znamení Starého Města pražského a jejich příběhy. Sraz v 10.00 u Prašné brány ze strany Celetné ulice. (B. Škaroupková)

Náměstí a náměstíčka: Nové Město III. Vycházkou zakončíme poslední část našeho putování po náměstích a náměstíčkách Nového Města a vyprávěním propojíme jejich minulost s naší současností. Sraz v 10.00 před restaurací U Gráffů, náměstí I. P. Pavlova 6. (K. Navrátilová)

Barokní poutní cesta z Prahy do Hájku I. Pozdně barokní poutní cestu o délce asi 14 km vedla od Hradčan k Loretě ve františkánském klášteře Hájek, který se nachází na území obce Červený Újezd nedaleko Unhoště. Původně ji lemovalo 20 výklenkových kapliček, z nichž se dochovalo 11. Během první vycházky uvidíme kapličky a významné stavby po cestě z Dlabačova na Bílou Horu. Sraz ve 14.00 na zastávce tramvaje Pohořelec. (V. Trnka)

27. 11. pondělí

František Topič, nakladatel a knihkupec – jeho významní předchůdci i pokračovatelé – on-line přednáška. Český knihtisk patří k významným fenoménům naší kultury a umění. Již od sklonku 15. století se vytvářely první dílny a tiskly české knihy. Teprve 19. století však přineslo skutečný boom moderní české knižní produkce. (J. Nováková)

29. 11. středa

Proměny Starého Města I. Části Starého Města, které byly v důsledku mnoha událostí změněny téměř k nepoznání. O nechvalně známé pražské asanaci, ale také výstavbě honosných nábřeží, která dnes zdobí reprezentativní budovy, jakož i dva architektonické „skvosty“ z normalizační éry. Sraz v 16.00 před Rudolfinem, náměstí Jana Palacha. (J. Kimlová)

30. 11. čtvrtek

Výtvarníci Národního divadla – on-line přednáška. Tento rok si připomínáme 140 let od znovuotevření Národního divadla po jeho požáru v roce 1881. Koncept jeho výzdoby před a po požáru, na peripetie soutěží a výstavby jeho budovy. (M. Švec Sybolová)