červen 2020

Karel Čapek v Lánech

T. G. Masaryk a K. Čapek (wikimedia.org)

T. G. Masaryk a K. Čapek (wikimedia.org)

Muzeum TGM v Lánech nedávno otevřelo novou výstavu Život a doba spisovatele Karla Čapka. Novinář, dramatik a spisovatel Karel Čapek býval v Lánech u prezidenta Masaryka často hostem. 

Krom přátelských setkání tu probíhaly i pracovní Čapkovy rozmluvy s prezidentem Masarykem, které daly základ jeho slavnému dílu, prezidentem autorizovaným Hovorům s TGM. Prezident naopak přijížděl do vily bratří Čapků na známá setkání Pátečníků. Výstava přibližující osobnost Karla Čapka je tedy v Lánech, v souvislosti s masarykovskou tradicí, na správném místě.

Návštěvníci se přitažlivou formou seznámí v časové i tematické posloupnosti s osobností Karla Čapka v mnoha rovinách – nejen v těch často citovaných, ale i v dalších, méně oficiálních. Vedle připomenutí autorova dramatického a prozaického díla známého a překládaného ve světě (R.U.R., Bílá nemoc, Válka s mloky…) je tu zpracována i jeho činnost novinářská, občanské postoje, přátelské a milostné vztahy, záliby. Nechybí ani známé Hovory s TGM. Součástí výstavy je i stejnojmenný krátký umělecký filmový dokument. Scénář výstavy vytvořil Památník Karla Čapka, grafické řešení Pavel Bosák.

Výstava v Muzeu TGM v Lánech potrvá do 13. 9. 2020 a můžete ji tak snadno navštívit při prázdninových toulkách po republice.

www.muzeumtgm.cz

Maf