listopad 2023

Malostranské komorní slavnosti 2023

Malostranské komorní slavnosti v roce 2022, Valdštejnský sál

Malostranské komorní slavnosti v roce 2022, Valdštejnský sál

21. ročník mezinárodního hudebního festivalu v rámci Českých kulturních slavností

Pod záštitou 1. místopředsedy Senátu prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc.

Pocta velkým českým interpretačním osobnostem

Valdštejnský palác, Valdštejnské náměstí 1, Praha 1 – Hlavní sál, začátky v 19.30

• 12. 11. Pocta Františku Rauchovi (1910-1996) – Klavírní duo Schiavo - Marchegiani (Itálie)

• 26. 11. Pocta Josefu Veselkovi (1910-1992) – Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala - sbormistr

 Vstup volný, rezervace vstupenek: cechova@ceskakultura-os.cz

ceske-kulturni-slavnosti.webnode.cz/malostranske-komorni-slavnosti/