červen 2020

Kam na procházku v červnu

Park Ladronka v Břevnově (vycházka 29. 6.), zdroj wikimedia.org

Park Ladronka v Břevnově (vycházka 29. 6.), zdroj wikimedia.org

PCT, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5, tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu, www.prazskevychazky.cz.

V rámci hygienických opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 je zrušen prodej vstupenek na místě srazu vycházky v den jejího konání. VSTUPENKY LZE ZAKOUPIT POUZE V PŘEDPRODEJI v turistických informačních centrech Můstek (denně 10:00–19:00), Staroměstská radnice (10:00–19:00) a v recepci Arbesovo nám. 4 (po–čt 8:00–17:00; pá 8:00–16:00) nebo na eshop.prague.eu.

Počet účastníků vycházek je omezen a bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou COVID-19. 

• 6. 6. so | Poznávání Bohnic. Vycházka do severozápadní části Prahy, kde se nad pravým břehem řeky Vltavy nacházejí Bohnice jako součást Prahy 8. Začátek v 10.00 na stanici autobusu č. 177, 200, 202 Odra v Bohnicích. (M. Hátleová)

• 7. 6. ne | Pražské Malvazinky. Vycházka zajímavou čtvrtí. Začátek ve 14.00 na zastávce autobusu č. 137 Urbanova. (A. Škrlandová)

• 8. 6. po | Pomníkový morpražský. K čemu slouží, co prezentují pomníky a jestli ještě dnes k nám promlouvají. Začátek v 16.00 u pomníku Františka Palackého na Palackého náměstí, P 1.(M. Švec Sybolová)       

• 10. 6. st | Zajímavá zákoutí Nového Města pražského VII. Prohlídka míst, kde stávala kaple Božího Těla, a jak to bylo s Faustovým domem. Začátek v 16.00 před kostelem sv. Ignáce na Karlově náměstí, P 2. (J. Nováková)

13. 6. so | Nebyl to jen listopad. Akce pro děti (13–19 let). Seznámení události z listopadu 1989. Začátek ve 14.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková, J. Pisančiková)
Záběhlicemi kolem Botiče. Vycházka připomene osídlení Starých Záběhlic, které patří k nejstarším v Praze a dodnes si tato městská čtvrť zachovává venkovský ráz. Začátek ve 14.00 na stanici autobusu č. 101, 188 V Korytech, P10. (P. Lešovská)

• 14. 6. ne | Radnicí krok za krokem, dům za domem – zastavení třetí. Akce pro děti. (8–12 let) Období středověku, do dob největší slávy Království českého, i dob méně slavných. Začátek v 10.00 před infocentrem Staroměstské radnice, P1. (K. Mandziuková)
Radnicí krok za krokem, dům za domem. – zastavení čtvrté. Akce pro děti. (8–12 let) O osobnostech i řadě panovnických dynastií panovníků velkých, i těch menších na českém trůnu. Začátek v 14.00 před infocentrem Staroměstské radnice, P1. (K. Mandziuková)

• 16. 6. út | Kampou za Valdštejnem. Vycházka od kostela sv. Jana Na Prádle na Kampu a odtud k Valdštejnskému paláci. Začátek v 16.00 u kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle, roh ul. Říční a Všehrdova, P 1. (D. Kratochvílová)

• 17. 6. st | Vilová čtvrť Ořechovka. Procházka do okolí barokní usedlosti J. K. Bořka, kde vznikla ve 20. století vilová čtvrť podle návrhů architektů J. Vondráka a J. Šenkýře. Začátek v 17.00 na zástavce tram. č. 1, 2 Ořechovka ve směru z centra, P6. (J. Škochová)

• 18. 6. čt | Moderní architektura první pol. 20. století na rozhraní Starého a Nového Města. Vycházka za moderní architekturou na Staré i Nové Město. Začátek v 16.00 před budovou Právnické fakulty na náměstí Curierových, P1. (D. Kratochvílová)

• 20. 6. so | Vyšehrad a jeho legendy. Poznání nejvýznamnější památky vyšehradského areálu. Začátek ve 14.00 u Táborské brány, P2. (Z. Pavlovská)
Reprezentační sály Staroměstské radnice. Prohlídka interiérů radnice po zavírací době. Začátek v 19.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (A. Baloun)

• 21. 6. ne | Staré Střešovice a Střešovičky s uličkou na Kocourkách. Procházka bývalou dělnickou kolonii, ze které se dodnes zachovalo malebné místo uprostřed velkoměsta, v současnosti vyhlášené památkovou zónou. Začátek ve 14.00 na zastávce na znamení tramvaje č. 1, 2 Baterie, P 6. (M. Hátleová)

• 23. 6. út | Zazajímavostmi Tržiště a Jánského vršku. Procházka malebnými uličkami Malé Strany. Začátek v 16.00 před vchodem do Vrtbovského paláce, Karmelitská 27, P 1. (A. Škrlandová)

• 24. 6. st | Pražské Vršovice. Návštěva pražské čtvrti, která je velice různorodá a architektonicky zajímavá. Začátek v 16.00 na stanici autobusu č. 135, 136, 213 Slavia, P 10. (J. Nováková)

• 27. 6. so | Svatopetrská čtvrť. Vycházka po jedné z nejstarších osad v Praze, jejíž genius loci dodnes odráží průběh událostí a život obyvatel ovlivněných blízkou Vltavou. Začátek ve 14.00 na Petrském náměstí, P 1, pod platany. (V. Trnka)

• 28. 6. ne | Z Cibulky až na Plzeňskou. Procházka anglickým parkem L. L. Thun-Hohensteina a Plzeňskou ulicí se zahradní kolonií rodinných domů z 20. let. Začátek v 10.00 nastanici autobusu č. 123 U Lesíka, P 5. (S. Micková)

• 29. 6. po| Břevnov – od Ladronky za dalšími usedlostmi. Procházka jižní částí Břevnova.Začátek v 17.00 na zastávce tramvaje č. 22, 25 Vypich, P 6. (J. Škochová)

• 30. 6. út| Osada na Babě 1932–36. Vycházka vilovou osadou na Babě, která je svojí unikátní urbanistickou a architektonickou celistvostí nejzachovalejším souborem tohoto typu v Evropě. Začátek v 16.00 na zastávce autobusu č. 131 U Matěje, P 6. (P. Lešovská)