únor 2024

Valašsko v Leica Gallery Prague

© Josef Vrážel, Stanovnica, 2021

© Josef Vrážel, Stanovnica, 2021

Valašsko, domov můj, zní název výstavy souboru fotografií Josefa Vrážela, rodáka z Karolinky na Vsetínsku.

V nádherné krajině Valašska autor také celý život žije a fotografuje. Svými fotografiemi proto dokáže obsáhnout nejen krásu této části naší země a její přírody. Umí jimi vyprávět příběhy, vyvolat prožitek ze světla či vůní valašské krajiny. Jak autor sám říká, je na Valašsku pevně ukotvený a nikdy by odtud neodešel. Zná proto své sousedy, „dobré rodáky“, ví o jejich radostech, strastech i nadějích, a to vše se obráží v jeho hluboce lidských fotografiích.

© Josef Vrážel, Huslenky, Bařiny, 2018

© Josef Vrážel, Huslenky, Bařiny, 2018

Kurátor výstavy, další uznávaná osobnost v oboru Jaroslav Kučera, vybral pro výstavu na 70 fotografií, které Vráželovu znalost prostředí skvěle dokumentují. Okouzlí nás jedinečné záběry valašské krajiny, nahlížíme tu do příbytků, v nichž se zastavil čas, do tváří, v nichž naopak zanechal hluboké stopy, ale sledujeme i kontrasty s moderní dobou a životem v ní, který však na Valašsku kypí přece jen jaksi po svém. Trochu jinak než v jiných částech naší země. Hloubka pohledu svědčí o autorově empatii, s níž si dokáže získat důvěru lidí ve svém okolí, aby je pak mohl zachycovat v jejich ryzím člověčenství i v těsném soukromí. A co je nejcennější, zpříma, se souhlasem a nikoli bez jejich vědomí. Vráželovy fotografie z Valašska se tak stávají nejen svědectvím doby nedávno minulé či současné, ale jsou i cenným pramenem poznání pro budoucí generace.

© Josef Vrážel, Velké Karlovice, 2023

© Josef Vrážel, Velké Karlovice, 2023

Josef Vrážel se fotografování věnoval už na základní a střední škole, zpočátku zejména tématu valašské krajiny, s nímž dosáhl prvních úspěchů. Často fotografoval svého dědečka, postupně se v něm vyvíjel silný cit pro sociální dokument, jímž dnes mistrovsky dokáže zachytit dění kolem sebe. K fotografování se vrátil až po roce 2005, později vznikla řada dlouhodobých projektů. K těm patří i série uměleckých fotografií, které zachytily tříkrálové koledování na Valašsku mezi lety 2016–2023. Z nich tři vystavené budou vydraženy ve prospěch Tříkrálové charitativní sbírky.

Více informací na: www.lgp.cz

Maf