únor 2024

Únorové vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Sochařská výzdoba od Ladislava Šalouna na střeše Goethe-Institutu, vycházka 6. 2. ( foto Konstantin Lebeděv, zdroj PCT Prague)

Sochařská výzdoba od Ladislava Šalouna na střeše Goethe-Institutu, vycházka 6. 2. ( foto Konstantin Lebeděv, zdroj PCT Prague)

Prague City Tourism, Žatecká 110/2, Praha 1
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714
vlastiveda@prague.eu; www.prazskevychazky.cz

Vstupenky na vycházky označené hvězdičkou* jsou pouze v předprodeji na: eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky a mají omezený počet účastníků. 
Začátky on-line přednášek v 17.00, není-li uvedeno jinak.

ÚNOR 2024

1. 2. čtvrtek

Petr Brandl: Příběh bohéma – on-line přednáška. Přednáška je koncipována jako pozvání na velkou výstavu Petra Bradla, kterou pořádá Národní galerie Praha ve Valdštejnské jízdárně. Představí klíčová díla P. Brandla (oltářní obrazy, portréty, žánrovou malbu) i jeho barvitý život barokní době. (M. Švec Sybolová)

2. 2. pátek

Na Kampu s paleontologem. Pražská Kampa je spojena s romantickou Čertovkou, Sovovými mlýny a panem Werichem. Poznejte společně s paleontologem tuto část Prahy úplně jinak. Zkameněliny jsou totiž v mnoha obkladech, patnících anebo ve fasádách domů. Sraz v 16.00 před Tyršovým domem. (Š. Rak) 

Obecní síň Staroměstské radnice, vycházka 3. 2. (zdroj PCT Prague)

Obecní síň Staroměstské radnice, vycházka 3. 2. (zdroj PCT Prague)

3. 2. sobota

Expedice do Asie na okraji Prahy. Seznámení s oslavou nového roku dle lunárního kalendáře (10. 2. 2024), s vietnamskými tradicemi, kulturou a jejich životem. Sraz v 10.30 na autobusové zastávce Sídliště Písnice směr Kačerov. (M. Kovář)

Za apoštoly na Staroměstskou radnici. Děti si prohlédnou starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Sraz ve 13.00 u pokladny v hale Staroměstské radnice. (D. Taimrová) 

Za historií Kobylis s návštěvou kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Salesiánské centrum, jehož výstavba byla započata v roce 1936 a jehož součástí byla i ústavní kaple sv. Terezie z Lisieux. Kaple byla teprve v roce 2000 přestavěna na nový kostel. Sraz 10.00 na Kobyliském nám. před vchodem do kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše. (M. Hátleová) 

Budova varny Zlíchovského lihovaru po rekonstrukci, ve kterém se nachází Musoleum Davida Černého, vycházka 4. 2. (zdroj cs.wikipedia.org)

Budova varny Zlíchovského lihovaru po rekonstrukci, ve kterém se nachází Musoleum Davida Černého, vycházka 4. 2. (zdroj cs.wikipedia.org)

4. 2. neděle

Ořechovka – úspěšný pokus o zahradní město. Ořechovka vznikla ve 20. letech 20. století jako zahradní město pro státní zaměstnance, kteří si zde mohli pronajmout nebo zakoupit rodinný domek. Architekti, kteří se podíleli na jejím vzniku, se inspirovali anglickými a holandskými vzory. Sraz v 10.00 na tramvajové zastávce Ořechovka. (S. Micková)

Letohrádek Hvězda. Renesanční stavba letohrádku Hvězda na unikátním půdorysu šesticípé hvězdy. Prohlídka interiérů vyzdobených štuky Antonia Brocca. Sraz ve 13.30 na konečné zastávce tramvají č. 1 a č. 2 Sídliště Petřiny. (M. Hátleová) 

Smíchovské kontrasty: od lihovaru směrem k Andělu. Za kontrasty jižní části Smíchova, od industriální minulosti po současnou revitalizaci a moderní zástavbu. Od Musolea Davida Černého s miminy na fasádě v bývalém smíchovském lihovaru k Smíchovskému nádraží od arch. Jana Zázvorky až k novému areálu Smíchov City. Sraz ve 14.00 na stanici tram Lihovar ve směru na Smíchovské nádraží. (J. Škochová) 

5. 2. pondělí

Historická móda zimních sportů – on-line přednáška. S rozvojem sportovních aktivit ve 2. pol. 19. století se zvyšovala i potřeba vytvořit vhodné oblečení k této činnosti. Jak se sportovní oblečení během let měnilo, dozvíte se na přednášce. (P. Lešovská)

6. 2. úterý

Goethe-Institut. Prohlídka monumentálního foyer, prostor bývalé kanceláře velvyslance NDR, slavnostní sál, stejně jako i saunu, kterou si v suterénu nechali velvyslanci vybudovat. Sraz v 17.00 před budovou Goethe-Institutu, Masarykovo nábř. 32.

7. 2. středa

Pražský život Jiřího Šlitra. Připomenutí, kde Jiří Šlitr tvořil, žil a působil, a prohlídka pražských ulic jeho očima. Sraz v 17.00 před Právnickou fakultou UK, nám. Curieových 7. (J. Nováková)

9. 2. pátek

Nejen za zkamenělinami s geologem po Smíchově . S paleontologem a geologem o významných horninách v obkladech Smíchovského nádraží a domů na Smíchově. Sraz v 16.00 před pokladnami ČD na vlakovém nádraží Praha-Smíchov. (Š. Rak)

10. 2. sobota

Interiéry kostela sv. Mikuláše na Malé Straně. Vrcholné dílo českého baroka, kostel sv. Mikuláše, jehož kopule tvoří neodmyslitelnou dominantu Malé Strany. Sraz v 10.00 před vchodem do kostela sv. Mikuláše na Malostranském nám. (J. Škochová) 

Náměstí a náměstíčka Prahy 3. Další část vycházek po pražských náměstích a náměstíčkách vás v prvním díle zavede do městské části Prahy 3. Žižkov. Sraz ve 14.00 na náměstí Jiřího z Poděbrad, před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně. (K. Navrátilová)

Asanace Josefova: kapitola první. Letos v únoru to bude 131 let, kdy začala nejznámější pražská demolice, během které zmizelo bývalé židovské ghetto. Od ústí Pařížské třídy, kde samotné bourání započalo, postupně budeme procházet jednotlivá místa a uličky, které jsou dnes již jen na starých mapách či fotografiích. Sraz ve 14.00 před kostelem sv. Mikuláše na Staroměstském nám. (J. Kimlová)

11. 2. neděle

Akce pro děti: Po stopách Golema.* Děti s rodiči projdou starobylou židovskou kulturou a historií, která se váže na místa okolo Staronové synagogy nebo Starého židovského hřbitova. Sraz v 11.00 před Informačním a rezervačním centrem ŽMP Maiselova 15. (M. Kadlčíková)

Jak to bylo se sv. Valentýnem? Vyšehrad představuje nejen jedno z historických a kulturní center Prahy, ale také místo, kde se skrývají ostatky svatého Valentýna, patrona zamilovaných. Sraz ve 14.00 před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. (J. Nováková)

12. 2. pondělí

Sněhová vločka ve výtvarném umění – on-line přednáška. Přednáška se zaměřím na to, jak umělci zobrazovali sníh v různých historických obdobích a kulturních kontextech. Jaké bohaté možnosti pro uměleckou tvorbu a její interpretaci sníh nabízí. Začátek v 18.00. (M. Ježková)

13. 2. úterý

Kurátorská prohlídka Prašné brány.* Jedna z nejvýznamnějších památek středověké, ale i novověké Prahy. Právě zde začínala jak Královská cesta, tak důležitá silnice do Kutné Hory, kde se těžilo stříbro do královské pokladny. Jak postupně probíhala výstavba věže a kdy získala finální podobu. Sraz v 16.00 před vstupem do Prašné brány. (K. Kučera)

14. 2. středa

Interiéry Obecního domu.* Prohlídka Obecního domu, unikátní stavby pražské secese s překrásnými interiéry, vyrostlé na místě někdejší rezidence českých králů. A jakou roli hrál Obecní dům v historii Prahy i celého novodobého státu. Sraz v 17.00 před vchodem do Obecního domu z nám. Republiky. (J. Nováková)

15. 2 čtvrtek

Interiéry Trmalovy vily.* Po krátké procházce Strašnicemi bude následovat komentovaná prohlídka Trmalovy vily, seznámení se s její historií a architekturou a prohlídkou interiéru zařízeného dobovým nábytkem a doplňky. Sraz v 17.00 na tramvajové zastávce Strašnická směr Vinohrady. (M. Hátleová)

16. 2. pátek

Pozorování hvězd: Návštěva Štefánikovy hvězdárny. Po večerní prohlídce Petřínské rozhledny s krásným výhledem na panoráma osvětleného města dále do Štefánikovy hvězdárny, kde zhlédnete dokument Pět planet. Sraz v 17.30 před vstupem na Petřínskou rozhlednu. (M. Kovář)

17. 2. sobota

Voršilky v Praze a kostel sv. Voršily na Národní třídě.* Po stopách sester voršilek o jejich historii, charizmatu a činnosti. Návštěva kostela sv. Voršily na Novém Městě pražském s bohatou vnitřní výzdobu, freskami, štuky a obrazy. Sraz v 10.00 před kostelem sv. Voršily na Národní třídě. (J. Nováková)

Anežský klášter a jeho okolí. * Interiéry kláštera klarisek a minoritů Na Františku a upravené zahrady se sochami předních českých umělců. Vycházka přiblíží nejen areálu. Sraz ve 14.00 před vchodem do Anežského kláštera, Anežská 12. (J. Kimlová)

Staroměstská radnice dětem: Na návštěvě u Brožíka.* Prohlídka vás přenese do období středověku, do dob největší slávy Království českého, i dob méně slavných. Příběh, který se v naší historii táhne jak červená nit, příběh české reformace. A to vše na pozadí mistrovských děl malíře z největších – Václava Brožíka. Sraz ve 14.00 v pokladní hale Staroměstské radnice. (K. Mandziuková) 

18. 2. neděle

Interiéry Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě.* Prohlídka jednoho z nejvýznamnějších pražských paláců a jediné soukromé stavby jinak rezidenčního Pražského hradu. O slavné historii rodu Lobkowiczů. Sraz v 10.00 před vchodem do paláce Jiřská 3. (J. Nováková)

19. 2. pondělí

Dějiny čarodějnictví v Praze – on-line přednáška. Fenomén čarodějnictví čili působení zla za pomoci magie se stal součástí české historie stejně tak, jak tomu bylo v dalších zemích křesťanské Evropy. (J. Nováková)

21. 2. středa

Průchody a pasážemi kolem Revoluční a Dlouhé ulice. Průchody kolem Revoluční a Dlouhé ulice, kde najdeme především ty prvorepublikové. Místa, kde sice už dnes průchody nenajdeme, ale můžeme si udělat představu, jak pohodlně se tudy v minulosti dalo procházet. Sraz v 17.00 před budovou Burzovního paláce, Rybná 14. (P. Lešovská)

22. 2. čtvrtek

Pražský kvíz. Trochu jiný večer, při němž propojíme kvíz s vyprávěním o Praze. V rámci zábavného a pestrého programu uplatníte svůj přehled, znalosti i odhad. Mohou přijít jednotlivci nebo skupina přátel, kteří vytvoří tým (1–4 osoby). Sraz v 17.30 v De Facto cafébar Rumunská 24. (M. Kovář)

23. 2. pátek

Žižkovská mural art. Procházka ulicemi Žižkova s příběhy současného mural artu. Velkoplošná díla na stěnách domů jsou často inspirována důležitými a zajímavými tématy. Nejen o místním street artu a mural artu, tak i o dalších formách současného umění ve veřejném prostoru. Sraz v 17.30 na autobusové zastávce Viktoria Žižkov, Siwiecova ul., P 3. (V. Nemochovská alias @prazskevyhledy)

Bývalá Petschkova vila, nové sídlo PNP, vycházka 24. 2. (zdroj cs.wikipedia.org)

Bývalá Petschkova vila, nové sídlo PNP, vycházka 24. 2. (zdroj cs.wikipedia.org)

24. 2. sobota

Staroměstskou radnicí křížem krážem. Večerní prohlídka s podrobným výkladem otevře takřka veškeré prostory někdejší pražské radnice. Sraz v19.00 v pokladní hale Staroměstské radnice. (A. Baloun)

Akce pro děti: Za přemyslovskou princeznou do Anežského kláštera. Po stopách přemyslovské princezny Anežky, která spolu s bratrem králem Václavem I. založila na Starém Městě významný klášter. Na vycházce se děti dozvědí o postavě budoucí světice, i o tom, jak se v takovém klášteře žilo a čím se vyznačoval gotický sloh. Sraz v 10.00 u vchodu do kostela sv. Haštala na Haštalském nám. (B. Škaroupková)

Bubeneč, to nejsou jen vily. Bubenečská ulice tvoří hranici mezi blokovou zástavbou a vilovou čtvrtí. Prohlídka činžovních domů a několika zajímavých vil v okolí. Vycházku zakončíme před vilou Marianny Gellertové-Petschkové, v níž je dnes expozice Muzea literatury. Sraz ve 14.00 ve vestibulu stanice metra A Hradčanská. (S. Micková)

25. 2. neděle

Interiéry Maiselovy synagogy.* Významná pražská synagoga a historické rituální lázně. Jak budova vypadala před požárem roku 1689 a jakými dalšími stavebními úpravami prošla, než získala svou současnou novogotickou podobu. Sraz ve 14.00 před Informačním a rezervačním centrem ŽMP Maiselova 15. (Z. Pavlovská)

Obdivuhodný stavitel Santini. V prosinci tomu bylo 300 let, kdy zemřel vynikající český barokní stavitel s nezaměnitelným rukopisem – Jan Blažej Santini Aichel. Na území Prahy, a to především na Malé Straně, najdeme jeho stopy v palácích, kostelích nebo domech. Sraz v 10.30 před Lichtenštejnským palácem na Malostranském nám. 13. (M. Kadlčíková)

26. 2. pondělí

Kepler a Brahe – muži, kteří odhalili tajemství nebes – on-line přednáška. Životní osudy dvou vědců, kteří působili v Praze v době panování císaře Rudolfa II., Johanna Keplera a Tychona Braheho. Jak se dostali do Prahy, kde bydleli a kde v Praze vědecky bádali?? (M. Kovář)

27. 2. úterý

Dvory, dvorky, dvorečky a pražská zákoutí na Starém Městě. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány. Sraz v 17.00 na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. (M. Smrčinová)

28. 2. středa

Interiéry Břevnovského kláštera.* Prohlídka Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově, nejstaršího mužského kláštera v českých zemích.. Sraz v 10.00 před vstupem do kostela sv. Markéty (nejbližší tramvajová zastávka Břevnovský klášter. (M. Vymazalová)