únor 2024

Městská knihovna

POBOČKA HRADČANY

Pohořelec 25, Praha 1
tel.: 222 113 555, 770 130 203
Provozní doba knihovny: pondělí až čtvrtek 12.00–17.00.
Vstup na akce je volný.
Začátky v 17.17, není-li uvedeno jinak.
Změna programu vyhrazena.

www.mlp.cz/cz/pobocky/hradcany/

8. 2. Josef Pepson Snětivý – Krajinou Karla IV. aneb s Otcem vlasti nejen Prahou – Druhá přednáška cyklu: Návrat do Čech a matčina památka. Spoluautor stejnojmenné knihy představí slovem a fotografiemi krajinu Karla IV., jeho místa i zakladatelské počiny.

14. 2. Toulavý hang – koncert Jiřího Šámala – Hra na novodobý melodicko-perkusní kovový nástroj k poslechu i společnému zpívání.

21. 2. Břevnov – komentovaná vycházka s Josefem Pepsonem Snětivým – Procházka Břevnovem „Místy zrychleného tepu“se spoluautorem stejnojmenné knihy. Sraz: Radimova 2415/4, P 6.

29. 2. Tvořivá dílna k výstavě Šest krát šest – Pergamano (papírová krajka) – Technika pergamana, zvláštní „kresba“ na pauzovací papír s autorkou výstavy N. Fukovou. Rezervace: dagmar.volencova@mlp.cz nebo 770 130 203.

do 29. 2. Výstava: Naďa Fuková – Šest krát šest – Šest různých témat a šest různých materiálů!