červenec 2020

Připomeňme si v červenci a srpnu

Magdalena Dobromila Rettigová (Portréty předních osobností od Jana Vilímka)

Magdalena Dobromila Rettigová (Portréty předních osobností od Jana Vilímka)

1. 7. 1895 slavnostně otevřena Ústřední jatka hl. m. Prahy (nynější budova Pražské tržnice) – 125 let

5. 7. 1880 * Jan Kubelík, houslista a skladatel († 5. 12. 1940) – 140 let

7. 7. 1655 * Kryštof Dientzenhofer, barokní stavitel a architekt, činný v Čechách, otec Kiliána Ignáce Dientzenhofera († 20. 6. 1722) – 365 let

14. 7. 1910 * Helena Šmahelová, spisovatelka († 5. 11. 1997) – 110 let

1. 8. 1555 * Edward Kelly, anglický alchymista, činný též na pražském dvoře Rudolfa II. († mezi 1594 a 1597) – 465 let

5. 8. 1845 + Magdalena Dobromila Rettigová, národní buditelka, spisovatelka, kuchařka (* 31. 1. 1785) –175 let

8. 8. 1900 + Emil Škoda, technik a podnikatel, zakladatel Škodových závodů v Plzni (* 19. 11. 1839) – 120 let

15. 8. 1695 se poprvé rozezněla zvonková hra Lorety v Praze – 325 let

24. 8. 1885 * Václav Špála, malíř († 13. 5. 1946) – 135 let

26. 8. 1865 zahájena pravidelná paroplavba v Praze na Vltavě s kolesovým parníkem Praha – 155 let