březen 2024

Na výlet pod „jerlín“ s Bedřichem Smetanou

Jerlín japonský u statku Lamberk, ve kterém sídlí Památník Bedřicha Smetany v Obříství (zdroj: stromroku.cz, foto Tomáš Kalous)

Jerlín japonský u statku Lamberk, ve kterém sídlí Památník Bedřicha Smetany v Obříství (zdroj: stromroku.cz, foto Tomáš Kalous)

Málokdo by si spojoval jakýsi „jerlín“ (co to vlastně je?) se slavným českým skladatelem. Ale ano, Bedřich Smetana pod exotickým stromem jerlínem jistě často chodíval a možná u něj i sedával. A dokonce hned vedle něj začal skládat jedno ze svých nejznámějších děl: operu Prodaná nevěsta.

Bylo to ve druhé polovině 19. století kousek pod soutokem Vltavy s Labem v obci Obříství, tam kde kdysi stával statek Lamberk a kde dnes stojí památník slavného skladatele.

Výlet začněme u Bedřicha Smetany. Narodil se 2. března 1824 (tedy skoro přesně nad den před 200 lety) v pivovaru v Litomyšli, kde byl jeho otec František Smetana sládkem. Nyní přeskočíme skladatelovo mládí a počátky tvorby a přesuneme se do roku 1844, kdy si pivovar v Obříství jeho otec najal. Hned několik let poté zakoupil zmíněný statek Lamberk pro svou rodinu ředitel místního panství Franz Ferdinand. Do této rodiny se pak přiženil skladatelův bratr Karel. A čas zde trávil pochopitelně i Bedřich. V roce 1859, když skladateli zemřela manželka Kateřina, se tu sblížil s dcerou Franze Ferdinanda, Barborou. A hned v témž roce pro ni napsal známou Bettinu polku. Rok na to si ji vzal za manželku v místním kostele. 

A nyní k jerlínu. Smetanův strom je zhruba 200 starý Jerlín japonský, vysoký 23 metrů, s obvodem kmene skoro 350 cm. Stojí u někdejšího „Bettina“ statku a v roce 1999 byl vyhlášen památným stromem. V roce 2023 se stal i finalistou ankety „Strom roku“.

Slavný český skladatel zemřel 12. května 1884, před 140 lety. Jeho hudbu, stejně jako „jeho“ jerlín, však můžeme obdivovat dodnes.

www.stromroku.cz/finaliste/2023/Jerlin-Bedricha-Smetany


Ondřej Sedláček