březen 2024

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest:

DOTAZ: Pronajímám byt a uzavřel jsem nájemní smlouvu na dobu určitou. Už tři měsíce mi však nájemníci nezaplatili nájem a já nevím, jak tuto situaci vyřešit. Jakým způsobem bych měl postupovat a mohu jim dát výpověď?

ODPOVĚĎ: Podle § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud poruší nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, tak máte právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Podle § 2291 odst. 2 porušuje nájemce své povinnosti zvlášť závažným způsobem, pokud nezaplatí nájem za dobu alespoň 3 měsíců či například pokud nájemce poškozuje byt nebo dům závažným či nenapravitelným způsobem. Tomu, abyste tak mohl učinit, musí předcházet neúspěšná písemná výzva, přes kterou nájemce protiprávní stav neodstraní. Dále musíte nájemci poskytnout přiměřenou dobu na nápravu, která se bude odvíjet od konkrétní situace. Následně můžete vypovědět nájem bez výpovědní doby. Výpověď z nájmu pak musí obsahovat informaci, v čem jako pronajímatel spatřujete zvlášť závažné porušení.

Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest – tel.: 299 149 009
www.dtest.cz