březen 2024

Jarní nálada

Sněženky (foto Jiří Sládeček)

Sněženky (foto Jiří Sládeček)

Jaro přichází v půli března, podle všeho někdy kolem jednadvacátého. Současnost ovšem tento tradiční fakt poněkud zpochybňuje. Není totiž vůbec úplně jasné, kdy se jarní počasí objeví a kdy zase zmizí, nahrazeno úpornými mrazy. 

Vzpomněla jsem si na tento fakt při probírce březnovými pořekadly, když bylo vidět, že většina z nich pocitově směřuje k dlouho očekávanému jaru. Po dlouhé zimě, logicky. V současnosti si ale teplých a vlídných dnů užíváme v čase, kdy to vlastně ani nechceme. Lednové či únorové procházky v jarním outfitu jsou v poslední době více než časté. 

Březen tedy vlastně nemá co nového nabídnout, první jarní den už dávno není pevným a neochvějným dogmatem.

Co tedy čekat od březnových dní? Vnímání podobných posunů v zažitých zvycích může být někdy velmi napínavé. 

Rozladit může nejen milovníky tradic, ale i ty, kteří se bojí katastrofické budoucnosti. Pravidelné náhledy do radikálních změn by ale ledacos vysvětlily i těm, co se snaží přijít na kloub různým anomáliím v nastavení lidské společnosti. Dogmata, či jenom důležité oslavy, se mění i podle módních trendů. 

Březen se tedy průběžně z prvního jarního měsíce stává prioritně měsícem knihy, posléze raději internetu. Jindy je vnímán jako stěžejní rok vstupu do NATO, mnozí mu nemohou přijít na jméno kvůli protektorátu a následné oku­paci.

Lze v něm najít kupříkladu i oslavu učitelské práce připomenutím narození Jana Amose Komenského, byť dobře víme, že v rámci různých vln se den učitelů přesunul na říjen. Přesto je v březnovém kalendáři tak nějak tradičně zakonzervován, asi ze setrvačnosti.

A možná jeho sláva zase přijde, stejně jako přichází znovuzrození mnoha jiných událostí březnového koloritu. Někde se už zase slaví MDŽ, zatímco světový den mozku bývá poněkud upozaděn, což s jistou dávkou sarkasmu lze vnímat i jako synonymum k některým událostem současnosti.

Osobnostně letošnímu březnu logicky vévodí Bedřich Smetana, čemuž jsem nesmírně ráda. Protože vstupovat do jarních dní kupříkladu s Vltavou je určitě velký zážitek a je v podstatě jedno, na které datum první jarní den připadne.

Proto bych také nenavrhovala pro vnímání březnové nálady žádné zásadní dramatické změny. Kdyby nepomohly prodlužující se dny a optimistické vůně probouzející se přírody, příjemné jarní pocity a optimistické vize zcela jistě nabídne Smetanova hudba. Nechte se tedy v březnu unášet nejen Vltavou.

JN