březen 2024

Připomeňme si historické události v březnu 2024

Karel Purkyně (portrét od Jana Vilímka z roku 1882)

Karel Purkyně (portrét od Jana Vilímka z roku 1882)

1. 3. 1869 zahájila činnost první česká banka – Živnostenská banka pro Čechy a Moravu – 155 let

1. 3. 1944 * Václav Aulický, architekt – 80 let

2. 3. 1824 * Bedřich Smetana, skladatel († 12. 5. 1884) – 200 let

Žižkovský vysílač od architekta Václava Aulického

Žižkovský vysílač od architekta Václava Aulického

3. 3. 2009 † Jan Vladislav, básník, překladatel a esejista (* 15. 1. 1923) – 15 let

5. 3. 1969 založena Genealogická a heraldická společnost – 55 let

7. 3. 1799 * František Ladislav Čelakovský, spisovatel a slavista († 5. 8. 1852) – 225 let

11. 3. 1834 * Karel Purkyně, malíř († 5. 4. 1868) – 190 let

12. 3. 1539 založena pražská mincovna – 485 let

14. 3. 1664 † Jan Mydlář, kat tří pražských měst, v roce 1621 popravoval 27 českých pánů (* 1572) – 360 let

14. 3. 1879 * Albert Einstein, německý fyzik, jeden ze zakladatelů moderní fyziky († 18. 4. 1955) – 145 let

19. 3. 1729 Jan Nepomucký prohlášen papežem za svatého – 295 let

26. 3. 1939 v Praze zavedena jízda vpravo (v Protektorátu Čechy a Morava 17. 3. 1939) – 85 let

28. 3. 1799 Zemský stavovský výbor odkoupil Nosticovo divadlo, od té doby se nazývalo Stavovským divadlem – 225 let